Apartman ve Site Yönetmeliği Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Apartman, insanların toplu bir şekilde yaşadıkları ve belirli kurallara uymak durumunda kaldıkları alanlardır. Bu kurallar apartman ya da site sakinlerinin hepsi için geçerli ve huzuru sağlama amacı güden düzenlemelerdir. Toplumsal kurallar kadar önemli olan apartman kurallarının bir çerçeveye oturtulması ise Apartman ve Site Yönetmeliği kavramının oluşumuna neden olur. Peri, nedir bu apartman yönetmeliği?

Apartman Yönetmeliği Nedir?

Apartman ve sitelerin hepsinde bulunan yönetmelik, site sakinleri ve site yöneticisi tarafından alınan ortak kararlardan oluşur. Apartmandaki genel yaşam kuralları, ortak alanların kullanımı ve kaynakların nereye harcanacağı gibi pek çok detayın apartman yönetmeliği kapsamında olduğunu ifade etmek gerekir.

Apartman ve site sakinlerinin doğrudan etkili olduğu bu yönetmelikler sadece genel huzuru sağlamak açısından önemli değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28 uyarınca da ele alınan bu yönetmelik genel düzenin teminatıdır.

Apartman ve Site Yönetmeliği Nasıl Ortaya Çıkar?

Apartman ve site yönetmeliği oluşturma konusunda hukuk çerçeve dikkate alınmaktadır. Bu nedenle de apartman sakinleri ve site yöneticisi tarafından oluşturulan yönetmelikler Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine sunulmaktadır. Burada tapuya şerh edilen yönetmelik herkes için geçerlilik kazanmaktadır.

Apartman yönetmeliği oluşturma, değiştirme ve düzenleme konusunda demokratik ilkelere dikkat edilmektedir. Bu nedenle de yönetmelikten etkilenecek ve faydalanacak olan herkesin görüşünün alınması amaçlanmaktadır.

Apartman Yönetmeliği Değişiklikleri

Apartmandaki durumlarla alakalı düzenlemelere kapı aralayan apartman yönetmeliği değişikliği için çoğunluk şartı aranmaktadır. Bu da apartman sakinlerinin 4/5’i kadardır. Daha açık bir ifade ile her 5 apartman sakininden 4’ünün değişiklik istemesi gerekir. Aksi takdirde apartman ve site yönetmeliğinde değişiklik mümkün değildir.

Apartman ve Site Yönetmeliği İptali

Apartman ve site yönetmeliği tamamen iptal edilememektedir. Kural olarak bu durum geçerli olsa da site sakinleri ve kat malikleri tarafından kararlaştırılan değişikliklerin uygulanmaması halinde Sulh Mahkemesi’ne başvurulabilir. Bu durumda yönetmelikle ilgili kararların uygulanmasına karar verilebilir. Apartman yönetmeliği ile alakalı kanuna aykırı maddelerin bulunması halinde bu maddelerin de mahkemece iptali mümkündür. Yönetmeliğin hukuki çerçevede olması şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir