ısıtma sistemi bakım

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği, merkezi ısınmanın bulunduğu sitelerde gider paylaşımının adilce yapılması adına düzenlenmiştir. 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında bu konuda düzenlenen yönetmelikle ısı kontrolü ve pay ölçer sisteminin kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Enerji verimliliğini sağlamak adına da gerekli olan bu konu pek çok site sakininin kafasını karıştırmaktadır.

Isınma ihtiyacının çok yoğun olduğu Türkiye’de sitelerin önemli bir kısmı merkezi ısıtma sistemleri kullanır. Bu sistemlerin zaman zaman ‘Haksızlık’ algısı yarattığı bilinmektedir. Ancak giderlerin paylaşılması bir yönetmelik ışığında gerçekleştirildiğinden ısınma ve sıcak su giderleriyle alakalı kusursuz bir sistem inşa edilmeye çalışılmıştır.

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği Kapsamı

Türkiye’de yapıların merkezi ısıtma ile ısınması durumunda ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları kullanmaları şarttır. Bu kurala uymayan projelerin onaylanması söz konusu değildir. Hangi yapılarda merkezi ısıtma sistemi kullanılacağına dair karar kat malikleri tarafından verilmektedir.

2000 m2’ye kadar olan binalarda merkezi sistemin ferdi ısınma sistemine dönüştürülmesi için oy çokluğu yeterlidir. Ancak 2000 m2 ve üzeri kullanım alanına sahip binalarda ise ferdi ısınmaya dönmek için oybirliği aranmaktadır. Söz konusu dönüşümde ortaya çıkacak olan giderlerin arsa payına göre malikler arasından bölüştürülmesi söz konusudur.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamındaki yapılarda TS EN 215 standardına uygun termostatik radyatör vanası kullanılmaktadır. Yönetmelik kapsamında bağımsız bölümlerin asgari 15°C olması gerekmektedir. Bu dereceden daha düşük olan alanlar için ‘Isı Farkı Cezası’ ödenmektedir.

Isıtma Sistemleri Yönetmeliğine Göre Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Daha verimli bir için kullanılan merkezi ısınma sistemlerinde giderler ısı ölçer ile değerlendirilmektedir. Ücretlendirme yapılırken ortak ve bağımsız kullanım alanları için oransal hesaplama yapılmaktadır. Toplam giderin %30’u ortak ısınma şeklinde bölüştürülürken %70’lik kısmı da bireysel/bağımsız ısınma şeklindedir.

Ücretlendirme konusunda bina sahibi, bina yönetim kurulu ya da ölçüm şirketleri tarafından ölçümler yapılmaktadır. Böylelikle elde edilen veriler ışığında ücretlerin 3 gün boyunca binanın ilan panosunda asılması gereklidir.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamında kusursuz bir ısınma çözümü için World of FMS ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir