ısıtma sistemi bakım

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği, merkezi ısınmanın bulunduğu sitelerde gider paylaşımının adilce yapılması adına düzenlenmiştir. 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında bu konuda düzenlenen yönetmelikle ısı kontrolü ve pay ölçer sisteminin kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Enerji verimliliğini sağlamak adına da gerekli olan bu konu pek çok site sakininin kafasını karıştırmaktadır.

Isınma ihtiyacının çok yoğun olduğu Türkiye’de sitelerin önemli bir kısmı merkezi ısıtma sistemleri kullanır. Bu sistemlerin zaman zaman ‘Haksızlık’ algısı yarattığı bilinmektedir. Ancak giderlerin paylaşılması bir yönetmelik ışığında gerçekleştirildiğinden ısınma ve sıcak su giderleriyle alakalı kusursuz bir sistem inşa edilmeye çalışılmıştır.

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği Kapsamı

Türkiye’de yapıların merkezi ısıtma ile ısınması durumunda ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları kullanmaları şarttır. Bu kurala uymayan projelerin onaylanması söz konusu değildir. Hangi yapılarda merkezi ısıtma sistemi kullanılacağına dair karar kat malikleri tarafından verilmektedir.

2000 m2’ye kadar olan binalarda merkezi sistemin ferdi ısınma sistemine dönüştürülmesi için oy çokluğu yeterlidir. Ancak 2000 m2 ve üzeri kullanım alanına sahip binalarda ise ferdi ısınmaya dönmek için oybirliği aranmaktadır. Söz konusu dönüşümde ortaya çıkacak olan giderlerin arsa payına göre malikler arasından bölüştürülmesi söz konusudur.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamındaki yapılarda TS EN 215 standardına uygun termostatik radyatör vanası kullanılmaktadır. Yönetmelik kapsamında bağımsız bölümlerin asgari 15°C olması gerekmektedir. Bu dereceden daha düşük olan alanlar için ‘Isı Farkı Cezası’ ödenmektedir.

Isıtma Sistemleri Yönetmeliğine Göre Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Daha verimli bir için kullanılan merkezi ısınma sistemlerinde giderler ısı ölçer ile değerlendirilmektedir. Ücretlendirme yapılırken ortak ve bağımsız kullanım alanları için oransal hesaplama yapılmaktadır. Toplam giderin %30’u ortak ısınma şeklinde bölüştürülürken %70’lik kısmı da bireysel/bağımsız ısınma şeklindedir.

Ücretlendirme konusunda bina sahibi, bina yönetim kurulu ya da ölçüm şirketleri tarafından ölçümler yapılmaktadır. Böylelikle elde edilen veriler ışığında ücretlerin 3 gün boyunca binanın ilan panosunda asılması gereklidir.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamında kusursuz bir ısınma çözümü için World of FMS ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

avm, yürüyen merdiven

AVM Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Günümüzün hem alışveriş hem de eğlence yerleri haline dönüşen devasa büyüklüklere sahip alışveriş merkezleri, ticari hayatın vazgeçilmez noktalarından biri haline dönüştü. Bu durum AVM yönetim hizmetleri ve bu yönde alınan kararların uygulanması, takibi ve verimliliğinin test edilmesi gibi birçok noktada uzmanlaşmayı zorunluluk haline getirdi. AVM yönetiminde sağlanılan uzmanlaşma sayesinde alışveriş merkezindeki birçok marka ve işletmenin memnuniyeti sağlanırken AVM’deki tüm paydaşlar için hayati unsur sayılan misafirlerin mutluluğu da hedeflenir. Böylelikle AVM’yi ayakta tutan faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması mümkün olur.

Her AVM, kendine özgü yapıya sahiptir ve AVM yönetim esasları da alışveriş merkezinin kendisine has özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır.
Her AVM, kendine özgü yapıya sahiptir ve AVM yönetim esasları da alışveriş merkezinin kendisine has özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır.

AVM Yönetim Süreci

Her AVM, kendine özgü yapıya sahiptir ve AVM yönetim esasları da alışveriş merkezinin kendisine has özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır. Özellikle bulunduğu konum ve çektiği misafirler açısından alışveriş merkezlerinin farklı kimliklere sahip olduğu asla unutulmaması gerekir. Bu bakımdan her yönetim şeması veya planı birden fazla AVM modeline uygulanması doğru sonuçların alınmasını zorlaştırır. Bu nedenle teknik, satış ve pazarlama, temizlik ve güvenlik gibi AVM yönetimini ilgilen tüm hususların operasyonun gerçekleşeceği AVM özelinde değerlendirilmesi mühimdir.

Alışveriş Merkezi Yönetim Hizmetleri Nelerdir?

AVM yönetiminden birden fazla birimden söz edilebilir. Özellikle temizlik, bakım ve onarım ekipleri ile güvenlik konusundaki birimlerin varlığı en hayati fonksiyonu ifade eder. Bununla birlikte AVM pazarlama birimi, reklam satış ve diğer genel idare birimleri de hayati bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ancak temizlik, teknik hizmetler ve güvenlik gibi alanlarda ortaya çıkan aksaklıklar çok daha hızlı şekilde misafirler tarafından fark edilebilir. Bu da, temizlik ve teknik hizmetlerin daha fazla dikkate alınması gerektiği anlamına gelir.

Herhangi bir noktada ortaya çıkan aksama, AVM marka imaj ve prestijine oldukça zarar verir. Bu bakımdan her birimin kendi aralarındaki koordinasyon ve uyumu, denetim ve otokontrol sisteminin işlerliği oldukça önem ifade eder. Temizlik ekiplerinden, güvenlik ve pazarlama ekiplerine kadarki birimlerin iletişimi üst düzey şekilde sağlanması gerekir.

Profesyonel Tesis Yönetim Danışmanlığı: World of FMS

AVM yönetim sürecinin profesyonel stratejiler ve uygulamalarla geliştirilmesine yönelik ihtiyacın karşılanması noktasında uzmanlaşmaya duyulan ihtiyaç World Of FMS ile çözüme kavuşuyor. Gelişen AVM eko-sistemi içerisinde ilk günden bugüne kadar varlığını hissettiren ve değişen yönetim ilke ve anlayışlarını sahasında birçok kez tecrübe eden World of FMS yeni nesil AVM yönetimi anlayışı ile başarılı bir yönetim imkanı sunuyor.

 

Tesis Yönetimlerinde Kalite Çemberi ve Önemi

Tesis yönetimlerinde kalite çemberi, kalite kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması adına oluşturulmuş tartışma ortamıdır. Gönüllü ve küçük bir grup tarafından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları sayesinde kusursuz bir kalite elde etmek muhtemeldir.

Site Yönetiminde Kalite Çemberi

Kalite Çemberi Nedir?

Kalite çemberi sayısı üç ile on iki kişi arasında değişen bir topluluk tarafından oluşturulmaktadır. Bu topluluktaki her bireyin gönüllü olması çemberin özelliğini yansıtır. Ayda en az bir defa olmak üzere yaklaşık 1 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Toplantıların zaman bağlamında ne zaman gerçekleştirileceklerine sorunun kendisi belirleyicidir. Bu nedenle de kalite çemberi haftanın şu gününde gerçekleşir demek doğru olmaz.

Kalite çemberi üyelerinin aynı departmandan olması beklenirken bu çembere amirler yöneticilik yapar. Üyelerin aynı departmandan olmasına ek olarak farklı bir bakış açısı kazanmak adına bölge/departman dışı üyeler de içermektedir.

Kalite Çemberi Amacı Nedir?

Kalite çemberlerinin amacı kaliteden kaynaklanan problemlerin tanımlanması ve tanımlanan problemlere yönelik yeni çözümler geliştirilmesidir. Üstelik hedefe ulaşma noktasında kalite çemberinde bulunan üyelerin ilgili hedef ve amaçlar doğrultusunda eğitilmesi şarttır.

Eğitimlerin amacı fikirlerin ve uygulamaların başarıya ulaşmasıdır. Basit bir şekilde gerçekleştirilen bu eğitimlerin farklı kısımlardan oluştuğunu ifade edebiliriz. Aşağıda sıraladığımız aşamalar bir kalite çemberinde yer alması muhtemel kalite çemberi eğitimleridir.

  • Kalite Çemberlerine Giriş
  • Beyin Fırtınası
  • Veri Toplama ve Histogramlar
  • Sebep ve Sonuç Analizi
  • Pareto Analizi
  • Örnekleme ve Tabakalaşma
  • Kontrol Grafikleri
  • Sunum Teknikleri

Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yanı sıra yönetim desteğinin de sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü yukarıdan gelen bir destek olmadıkça aşağıdan kaliteyi sağlamak çok mümkün olmayacaktır.

Kalite Çemberi Önemi Nedir?

İşletme ve oluşumların kalite standartlarını arttırmak amacıyla tasarlanan bu çemberlerin son yıllarda önemi artmaktadır. Verimliliği sağlamanın yanında kaynakların etkin kullanımı da bu çember ile ilgili en değerli hususlardan bir tanesidir. O halde kalite konusunda dışarıdan destek sağlayarak kaynak harcamak yerine kaliteyi tesisin kendi iç dinamiklerinden yararlanarak ortaya koyması mümkündür.

Tesis yönetiminde kalite çemberi ile arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmak adına siz de yukarıdaki değerli detayları kullanmalısınız.

 

Entegre Tesis Yönetimi Nedir?

Entegre Tesis Yönetimi Nedir?

Entegre Tesis Yönetimi Nedir? Site Yönetimleri Muhasebe Müdürü’müz Gamze Dirican sizler için cevaplıyor

Bir tesisin işlemesi için gerekli olan hukuk, muhasebe, güvenlik, temizlik, bakım-onarım, peyzaj ve daha birçok hizmet alanının tek bir yerden ve bütünlüklü bir biçimde verilmesini tanımlayan entegre tesis yönetimi kavramı kuşkusuz günümüzde her büyük tesisin vazgeçilmez konusu.

Entegre Tesis Yönetimi Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir? adlı yazımızı okumak için; tıklayınız.

Daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilir veya 0850 346 50 75 ‘ten bize ulaşabilirsiniz.

Youtube kanalımızı takip etmek ve diğer video içeriklerimize göz atmak için buraya tıklayınız.

 

entegre tesis yönetimi

Entegre Tesis Yönetimi Hizmetlerinin Faydaları

 

Entegre tesis yönetimi , son yıllarda artan öneme sahip konulardan bir tanesi olurken söz konusu yönetimin ne tür avantajlar getireceği konusunda merak ön plandadır. Bu alanda yönetim hizmetlerinden faydalanmak ve daha kaliteli çözümlere kapı aralamak mümkündür. Peki, bir entegre tesisi yönetimi ile elde edeceğiniz avantajlar nelerdir? Gelin bu konuya daha yakından bir göz atalım! Bu sayede kusursuzluğu yakalamanıza kapı aralayalım.

İşletme ve kurumların tesisleşme konusundaki başarısı gün geçtikçe daha kapsamlı tesislerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle de entegre tesislerin yönetilmesi gittikçe daha değerli olur. Siz de entegre tesisinizin profesyonel bir şekilde yönetilmesini istiyorsanız mutlaka aşağıda sıraladığımız avantajlara bir göz atmalısınız.

Entegre Tesis Yönetimi

Entegre Tesis Yönetimi Giderleri Düşürür

Büyük çaplı tesislerin giderleri de büyük çaplıdır. Çünkü burada çalışan kişi sayısı ve gelen giderler oldukça fazladır. Bir de bu giderlere yönetsel açıdan yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkan masraflar eklenir. Bu durumda tesislerin maliyetleri arttıkça artar. Eğer maliyet açısından başarılı bir sonuca ulaşmak istiyorsanız entegre tesis yönetimi konusunda destek almalısınız. Zira tesis yönetimine ödeyeceğiniz ücret diğer giderlerinizle karşılaştırılamayacak derecede avantajlıdır.

Planlamayı Kolaylaştırır

Tesis yönetiminde profesyonel tercihlerden faydalanmak tesisler için alınabilecek en başarılı kararlardan bir tanesidir. Bu nedenle de planlamayı kolaylaştırmak adına mutlaka entegre tesis yönetimi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Planlama kolaylığı sağlamak adına World of FMS ayrıcalıklarından yararlanmalısınız. Bu sayede tesisinizde daha başarılı bir çözüm ortaya koymak mümkün olacaktır.

Verimliliği Arttırabilirsiniz

Entegre tesis yönetimi ile alakalı bilmeniz gereken en önemli detay hiç şüphesiz verimliliğin artacağıdır. Çünkü tesislerde yönetsel problemlerden kaynaklanarak ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak adına hem kaynak hem de bütçe harcanmaktadır. Bu da sorunların daha da çetrefil bir hal almasına neden olur.

WFMS ayrıcalıkları ile yönetsel açıdan başarıyı yakalamak sizin için mümkün! Kalite, yüksek standartlar ve en doğru çözümler için mutlaka bizimle iletişime geçmelisiniz. Yönetim konusunda başarıyı en yüksek standartlara taşırken beklentilerinizi de karşılamak bizim görevimiz. Size sadece harika bir çözüm için bize başvurmak kalacak.