sitelerde ortak alan

Tesis ve Site Yönetmeliği Sık Sorulan Sorular

Tesis ve site yönetmeliği; son dönemde insan yaşamına giriş yapan önemli olgulardan bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir konu olan tesis ve site yönetmeliği ile alakalı siz de soru işaretlerine sahipseniz World of FMS olarak hazırladığımız bu rehberde bütün soru işaretlerinize cevap bulabileceksiniz.

Site Yönetmeliği Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Site yönetmeliği, ortak yaşam alanlarının daha düzenli ve yaşanılası olması adına tercih edilen kurallar bütünüdür. Kanuna ve teamüllere uygun bir şekilde hazırlanması gereken site yönetmeliği hem yönetim organları hem de diğer organlarla alakalı düzenlemeler içerir. Ayrıca site yönetmeliği ortak alanlar ve genel düzen ile alakalı çözümler sunarak beklentilerinize cevap verecek bir yaklaşım sağlar.


Toplu yaşam alanlarında ortak alan kullanım hakları, gürültü yönetmeliği ve evcil hayvan bakım kuralları Kat Mülkiyeti Kanunu’na ters düşmeyecek şekilde site yönetmeliği tarafında detaylandırılır.

Ortak Alan Kullanımı

Ortak alan kullanımı, apartman yönetmeliği uyarınca düzenlenen ve bütün sakinlerin kullanımına açık alandaki uygulamalarla alakalıdır. Site sakinlerinin ortak yaşam alanı olarak da kabul edilebilecek olan ortak alanların kullanımında kurallara uymak gerekir. Aksi takdirde kurallara aykırı davranan kişi ya da kişilerin uyarılması şarttır. Ortak alanı işgale kadar götüren site sakinlerinin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalması da muhtemeldir. Tüm bu detaylar apartman yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Hiçbir site sakinin bu kurallardan muaf tutulması söz konusu olmaz.

Ortak Alan Kullanımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Gürültü Yönetmeliği ve Site Yönetmeliği

Gürültü yönetmeliği, apartman sakinlerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri adına uygulamaya konmuş bir yönetmeliktir. Bu çerçevede gürültünün belirli sınırlar içerisinde kalması gerekir. Gürültü düzeyi, yatak odası için 35 dB seviyesindedir. Öte yandan bu seviye oturma odası için 60 dB’dir. Bu sınırların aşılması para cezasına neden olabilmektedir. Üstelik gürültü yönetmeliğini gece ihlal edenler için cezanın 2 katına çıkması söz konusu olur.

Gürültü Yönetmeliği Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Yönetmeliğe Göre Evcil Hayvan Bakımı

Apartman ve sitelerde evcil hayvan bakımının mümkün olup olmayacağı apartman ve site yönetmeliğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de ‘apartmanda evcil hayvan beslenemez’ genellemesi yapmak çok da doğru değildir. Bu nedenle yaşadığınız apartman ya da sitenin yönetmeliğine bakarak evcil hayvan besleyip beslemeyeceğinize karar vermelisiniz. Aksi takdirde farkında olmadan tesis ve site yönetmeliğine aykırı davranabilirsiniz.

Apartman ve Sitelerde Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Diğer tüm sorularınız için info@fmsyonetim.com.tr adresine mail atabilir veyahut 0850 346 5075 nolu çağrı merkezimizden bizleri arayabilirsiniz.

toplantı plaza

Site Yönetim Kurulu Nasıl Seçilir?

Site yönetim kurulu; sitedeki finansal, yönetsel ve hukuki süreçleri kontrol eden kurula denir. En az 2 kişiden oluşan ve amacı site içerisinde daha kaliteli bir yaşam sağlamak olan yönetim kurulunun seçimiyle alakalı düzenlemeler yönetmeliklerle sağlanmıştır. Bu kapsamda bir apartman ya da site yönetim kurulunun kurallara uygun bir şekilde seçilmesi gerekir.

Site Yönetimi Seçimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen seçim süreçlerinin bu yönetmeliğe uymaması geçersizlikle sonuçlanmaktadır. Peki, site yönetimlerinin hukuki sorun olmaksızın seçimi nasıl gerçekleştirilmelidir?

Site Yönetim Kurulu Seçim Süreci

Yeni yaşam alanlarında ya da uzun süredir kullanılan sitelerde seçim yapılarak yönetimin belirlenmesi sağlanmaktadır. Yeni yapılarda ilk toplantıda mevcut bir yönetimin olduğu yapılarda ise 2 yılda 1 şeklinde seçim yapılmalıdır. Kat maliklerinin katıldığı toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 gün içerisinde planlanmaktadır.

İkinci toplantıda kişi sayısına bakılmaksızın toplantıya katılanlar arasından çoğunluğu elde edenler yönetime seçilmiş olur. Seçimde elde edilen sonuç bir karar örneği hazırlanarak genel kurul karar defterine işlenmelidir. Seçimin gerçekleşeceği toplantıda yönetimi, kat malikleri arasından geçici olarak belirlenen bir başkan yapar.

Seçimin tamamlanması sonrasında site yönetim kurulu seçimiyle alakalı karar örneği bina sakinlerinin görebileceği bir yere asılmalıdır. Bu sayede toplantıya katılmayanların da seçim sonucundan haberdar olmaları sağlanır.

Yönetim Kurulu Seçimde Vekaletle Oy Kullanmak

Sitenin 2 yıllık yönetim kadrosunu belirleyecek seçime bazı kat maliklerinin katılamaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda site yönetim kurulu seçimi için vekalet verilebilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenen bu vekaletin düzenlenmesi için vekil atayacak kat malikinin el yazısıyla bir vekaletname hazırlaması ve imzalaması yeterlidir.

World of FMS olarak yaşam alanlarınıza değer katacak çözümler geliştiriyoruz. Bunu yaparken site yönetimiyle alakalı seçim süreçlerinde de sizlere danışmanlık sağlıyoruz. Uzun yıllardır site yönetimi ve danışmanlığı yapan World of FMS tecrübesinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle hukuki prosedürleri yerine getirebilirsiniz. Ayrıca site yönetiminde de kaliteli sonuçları yakalayabilirsiniz. Siz de site yönetim kurulu seçimi gerçekleştirecekseniz profesyonel destek alarak seçimle alakalı kaliteli bir çözüme ulaşabilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanunu Nedir, Neleri Kapsar?

Kat mülkiyeti kanunu, basitçe kişinin ona ait olan konuta nasıl sahip olduğunu ortaya koyar. Kat mülkiyeti, bir bütünün parçalarına verilir. Yani tesisin içinde bulunan daire, mağaza, depo gibi kısımların bütünden bağımsız olarak parça parça satın alınımı sonucunda verilir. Örnek olarak bir AVM’de yer alan mağazaların her biri verilebilir. Bir kişinin konutunun kat mülkiyetine sahip olması demek, konutta herhangi bir problemin bulunmadığı, iskân alma noktasında bir sıkıntı çıkmadığı manasına gelmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Neleri Kapsar?

1965’den beri kat sahiplerinin hakkını koruyan Kat Mülkiyeti Kanunu; kat mülkiyeti ve kat irtifakı ile ilgili genel hükümlülükleri, kat mülkiyeti ve irtifakının nasıl kurulacağını açıklayıcı genel maddeleri, kat mülkiyeti kütüğünü ve mülkiyet için gerekli belgeleri, kat ve kat irtifakı sahiplerinin haklarını, sahiplerin borçları ile ilgili maddeleri, ana gayrimenkulün kat sahiplerince nasıl yönetileceğini, kat sahiplerinin nasıl bir kurul oluşturması gerektiğini, oylamanın ne şekilde olacağı, yönetici seçimi gibi durumları, kat mülkiyeti ve irtifakının sona ermesinin ne şekilde gerçekleşeceğini içerir.

Kat Mülkiyeti Nasıl Çıkarılır?

Kat mülkiyeti almak için, bazı belgeleri toplayarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak gerekir. Bu belgeler:

  • İskân alınmamış bir konut için kat mülkiyeti alınamaz, bu nedenle bu belge ilgili kuruma sunulmalıdır.
  • Ana gayrimenkulün önünü, arkasını ve yanlarını gösteren; belediye tarafından onaylanmış fotoğraf da belgelerin arasında eklenir. Kat mülkiyeti ana gayrimenkulün parçaları için alınmaktadır ancak başvuru için mutlaka ana yapının onaylı, 13×18 boyutlarındaki fotoğrafı gerekir.
  • Tesisin her bir parçası için düşen arsa payı, numaralarını, her türlü detayını ve bu parçaların sahiplerinin imzalarını içeren belge, noterde onaylatılarak istenilen belgeler arasında yerini almalıdır.
  • Kat mülkiyeti kanunu maddeleri gereğince kurulan yönetimin, yönetici ve üyelerce imzalanmış planı da istenen bir diğer belgedir.

Kat mülkiyetine giden yol esas olarak şöyledir: Öncelikle kişi, eğer ki henüz inşaat aşamasında olan bir konut için pay sahibiyse kat irtifakı tapusu alır. Almak zorunlu değildir ancak kanunlar tarafından kişilerin hakkının korunabilmesi için gereklidir. İnşaat tamamlandıktan sonra konut için iskân alınır. Daha sonra kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilir. Kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek zorunlu olmasa da ikisi tam olarak aynı şey değildir bu yüzden de usule uygun bir yol izlenmesi ileride problem yaşanmamasını sağlar.

World Of FMS, tesislerin inşası sırasında, inşasından sonraki diğer işlemlerde yardımcı olduğu gibi kat mülkiyetini alan kişilerin kanunlar gereğince oluşturacağı yönetim kurulundaki iş yükünü de üstlenecek ve doğru bir yol çizmelerine yardımcı olacak bir kuruluştur. AVM’ler, şehir hastaneleri, havalimanları, rezidanslar gibi yönetimi oldukça karmaşık ve zor olabilecek konutlarda taşın altında elini koyarak müşterilerinin en iyi hizmeti almalarını sağlarlar.

Yönetim Planı Neden Yazılır ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kişiler, yaşam alanlarını diğer kişiler ile paylaşıyorlarsa, düzenin sağlanması ve tartışmaların önüne geçilmesi için bazı kuralların belirlenmesi gerekir. Aksi taktirde ortak yaşam alanları ile ilgili konularda anlaşmazlıklar çıkacak ve ortak bir paydada birleşmek zor olacaktır. Yönetim planı bu gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanır ve yaşam alanlarını paylaşan her bir kişiyi bağlayıcı bir sözleşme olarak bilinir. Kısacası, site sakinlerinin nasıl yaşayacakları yönetim planı ile belirlenmiş olur.

Yönetim Planı Nedir?

Yönetim planı, henüz konutun inşası sırasında hazırlanan ve kat sahibi olacak kişilerin karar verirken dikkate almaları gereken kanuni bir belgedir. Gerçekte ise kat sahibi olacak kişilerin birçoğunun okumadan imzasını attığı bir kâğıt parçası gibi algılanmaktadır ancak bu doğru değildir. Temelde; toplu bir yaşam alanında her bir kat sahibinin kabul ettiği bir sözleşmedir. Kişiler konut satın alımı sırasında tapu müdürlüklerinde yer alan bu sözleşmeye imza atmadan önce okurlarsa, ileride doğacak sıkıntıları engellemiş olurlar. Okumadan kabul etmek ileride pek çok sorunu beraberinde getirme olasılığı yaratmaktadır.

Yönetim Planı Değiştirme

Yönetim planı her ne kadar müteahhit tarafından yazılmış olsa da daha sonrasında site sakinlerince değiştirilebilmektedir. Yönetim planında değişikliğe gidilebilmesi için, tüm kat mülkiyeti sahiplerinin %80’lik kısmının bu durumu onaylaması gerekmektedir. Yani her 5 kişiden 4 tanesi onay vermelidir, bir kişi dahi eksik olsa yönetim planında değişikliğe gidilemez. Elbette ki konut sahipleri, mahkemeye başvurarak hakkını arayabilmektedir.

 

World of FMS olarak yönettiğimiz projelerde kat maliklerine bu konuda destek vererek, site ve tesisin ihtiyaçlarına ve mevcut durumlara en uygun planlamayı müşterilerine sunar.

Yaşam alanınızda ortak kullanım alanlarının ne şekilde kullanılacağı, aidatın ne kadar olacağı, kimin ne kadar aidat vermesi gerektiği, yönetim kurulu toplantılarının hangi zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi gerektiği, temizliğin ne şekilde sağlanacağı, otopark sorunlarının nasıl çözüldüğü, güvenliğin nasıl sağlanacağı, varsa havuz ya da bahçe işlerinin ne şekilde görüleceği, dairelerin iş yeri olarak kullanılabilir olup olamayacağı gibi pek çok kuralı belirler. Kaliteli kadrosu ile kabul edilebilir ve mükemmel bir yönetim planı ortaya koyar. Devamında isteğe bağlı olarak yardımcı personelin sağlanması, spor salonu varsa usta bir eğitmen atanması, teknik bakım gibi pek çok hizmeti sağlar.

Kısacası özgün ve birebir uyumlu bir yönetim planı oluşturmak, World of FMS ile çok rahat ve güvenilir bir biçimde gerçekleşmektedir.