sitelerde ortak alan

Sitelerde Ortak Alan Kullanım Hakları

Sitelerde ortak alan kullanımı, site sakinlerinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. Zira ortak alanların doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanımı site sakinlerinin yaşam standartlarında ciddi iyileşmelere neden olur. Hem konforu sağlamak hem de hukuki haklardan sonuna kadar faydalanmak isteyen site sakinleri için bu konu büyük önem taşır.

Siz de bir site sakini olarak sitelerde ortak alan kullanımı konusunda soru işaretlerinizi gidermek istiyorsanız aşağıdaki detaylara göz atmalısınız!

sitelerde ortak alan
            Asansörler sitelerde ortak alan kullanımının en yoğun olduğu yerlerdir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Alan

Kat Mülkiyeti Kanunu, sitelerde ortak alan kullanımı ile alakalı çeşitli düzenlemeler getirir. Sözleşmede olsun ya da olmasın bazı alanların sitelerde ortak alan olarak değerlendirilmesi site sakinleri açısından bazı doğal hakların ortaya çıkışına olanak sağlar. Sözleşmede aksi iddia edilse bile Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilen sitelerde ortak alanların hangileri olduğu kanunda bütün detaylarıyla ele alınmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sitelerde ortak alan kabul edilen alanlar şu şekildedir;

  • Avlu, giriş kapıları, merdivenler, asansörleri koridorlar, kapıcı dairesi, genel çamaşırlık ve kurutma alanları, kömürlük, garaj, kalorifer dairesi, genel su deposu, sığınak.
  • Kat maliklerinin kendi bölümleri dışında kalan kalorifer, elektrik, su ve doğalgaz tesisleri, antenler ile sıcak ve soğuk hava tesisleri,
  • Çatı, baca, yağmur olukları, yangın merdiveni ve teraslar.

Yukarıda bahsi geçen alanların dışında kalan ve sitelerde ortak alan kapsamında kullanımı gerekli olan yerler de ortak alan olarak kabul edilmektedir.

Sitelerde Ortak Alan Mülkiyeti ve Haklar

Sitelerde ortak alan kullanımı konusunda çok geniş düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda kat maliklerinin sitelerde ortak alan olarak kabul edilen yerlerdeki mülkiyet hakları da yine aynı kanundan doğmaktadır. Mülkiyet konusunda her kat malikinin yapıdaki hakkı ortak mülkiyet düzenlemelerine göre kabul edilmiştir.

Kat malikleri; sitelerde ortak alan olarak kabul edilen yerleri kullanabilir. Bu noktada aksi öne sürülmemişse her malikin arsa payı miktarında ortak alanlardan faydalanması söz konusu olur. Sözleşmede bir farklılık varsa ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na bir aykırılık da yoksa kullanım hakkı kat malikleri arasında farklı paylaştırılabilir.

World of FMS olarak sitelerde ortak alan kullanımına dair sizlere çözüm sunarken ortak yaşam konusundaki uyuşmazlıkları giderecek bir zemin hazırlıyoruz.