Pandemi Sürecinde Site ve Tesis Yöneticilerinin Görevleri Nelerdir? 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında yaşam alanlarımız daha önce hiç olmadığı kadar önemli oldu. Pek tabi bu süreçte site ve tesisler gibi çok sayıda insanın bir arada bulunduğu alanlarda da yöneticilerin, hastalığın yayılmasını önlemek ve yaratacağı tahribatı en aza indirmek için bazı görevleri bulunmaktadır.

Yöneticiler Pandemi Sürecinde Nasıl Hareket Etmeleri Gerekir? Görevleri Nelerdir?

 • Ülke çapında önlemler alındığı gibi, tesislerde ve sitelerde de bazı önlemler alınmak durumundadır. Bu noktada kat maliklerini uyarmada ve sürecin atlatılması için en doğru yolu düşünmede yöneticiler büyük bir sorumluluk taşımaktadırlar.
 • Site ve tesis yöneticileri, özellikle böyle bir dönemde kat mülkiyeti kanununca güvenceye alınmış sağlık tedbirlerine uymalıdırlar.
 • Site ve tesis içerisindeki ortak kullanım alanlarının dezenfektanı sık sık gerçekleştirilmelidir. Kapı kolları, banklar, asansör düğmeleri gibi temas gerektiren yerler sık sık dezenfektanlar ile silinmelidir.
 • Sitenin bazı bölgelerine yer yer el dezenfektanı konularak, site sakinlerinin ellerini sıkça dezenfekte etmeleri ve daha hijyenik bir ortam oluşturulması sağlanabilir.
 • Evden çalışabilecek olan tesis ve site personelleri, evden çalışmalıdır. Temasın en aza indirilmesi covid-19’un yayılmasını önlemede en büyük silahtır.
 • Temizlik ve güvenlik görevlileri ile kapıcılar, yapabiliyorlarsa normalden daha az mesai yapmalıdırlar. Haftanın her günü görev yapmaktansa aralıkla olarak gelmelidirler ya da birden fazla personel varsa vardiyalı olarak hizmet vermelidirler. Sitelerde ve tesislerde en fazla risk altında olan kişiler fiziki temasla işlerini yaptıkları için bu personellerdir ve onların sağlığını korumak yönetimin ana hedeflerinden biri olmalıdır.
 • Personel sayısı arttırılarak bu kişilerin daha az çalışması sağlanabilir. Personeller çalışırken en yüksek korumaya sahip ekipmanlarla çalışmalılardır.
 • Site içerisindeki oturma alanları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
 • Spor salonu ve havuzlara tek sayıda belirli seferde kişi alınmalıdır.

Pandemi Sürecinde Profesyonel Bir Desteğe İhtiyacınız Olabilir

Özellikle pandemi dönemi gibi sıkıntılı dönemlerde, yönetim ile ilgili işinin ehli kurumlardan danışmanlık almak herkesin güvenliği ve sağlığı için önem arz etmektedir.

World of FMS olarak şirket içi eğitimlerimiz vasıtasıyla pandemi süreci ile ilgili bilgilendirdiğimiz uzman personelimiz ve doğru araç-gereç ve temizlik kimyasallarının kullanımı ile sizlere sağlıklı bir yaşam alanı sunabilmek için buradayız.

İletişime geçmek için; 0850 346 5075

Geçici Yönetim Kurulu Nedir ve Neden İhtiyaç Duyulur?

Geçici Yönetim Kurulu; kişiler kat mülkiyeti aldıklarında ve kat mülkiyeti aldıkları yaşam alanı henüz yeni bir yapılaşma göstermiş ise mevcut tesiste esas yönetim kurulu oluşturulana kadar yönetimi düzenleyen ve sağlayan kuruluştur. Kurulun görevleri; kat mülkiyeti kanunu maddeleri gereğince, henüz temsilciler kurulunun oluşturulamayacağı toplu yaşam alanlarında geçici olarak yönetimi sağlamak, kanunlara uygun bir site yönetimi yapmak ve kat maliklerinin huzurunu sağlamaktır. Esas yönetim kurulunun başlangıçta oluşturulması zordur çünkü henüz yeni yeni bir yerleşim söz konusudur. Kişiler henüz yeni kat mülkiyeti alırlar ya da kendi mülklerini kiraya verirler. Bu süre boyunca oturmuş bir düzen oluşturulana kadar geçici yönetim işleri devralır.

Geçici Yönetim Nasıl Oluşturulur?

Geçici yönetim kurulunun toplu konutlarda oluşturulmasının en büyük şartı, müteahhit tarafından yönetim planında önceden belirtilmiş olmasıdır. Şayet, yönetim planında geçici yönetim kurulu ile ilgili bir ibare bulunmuyorsa, müteahhit ya da arsa sahipleri tarafından geçici bir yönetim kurulu oluşturulması mümkün olmamaktadır.

Olay şu şekilde işlemektedir: yer sahibi, arsasına tesis, rezidans ve benzeri toplu olarak yaşanılacak konutlar inşa ettirmek ister ve bir müteahhit ile anlaşır. Müteahhit, inşa süresini takip eder ve yönetim planı oluşturma görevi de müteahhitte aittir. Geçici yönetim kurulu ile ilgili maddeleri müteahhit belirleyerek yönetim planı içerisinde yer verir. Geçici yönetimin önemini bilen yer sahipleri, bu noktada olaya el atarak kendilerine de geçici yönetim kurulunda yer verebilirler.

Geçici Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi Ne Kadardır?

Geçici yönetim kurulu, yönetim planında verilen süre boyunca devamlılığını sürdürebilmektedir ancak bazı önemli noktalar mevcuttur. Bu noktaları bilmek, kat maliklerinin ileride haklarını savunmalarına olanak tanır.

Kat mülkiyeti kanunu maddeleri gereğince, geçici yönetim kurulu görev süresi en fazla 10 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Yönetim planında 10 yıldan fazla bir süre bu konuya ayrılamaz. Bu hususta dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise yönetim planında belirtilen sürenin dolması gerekliliği olmadığıdır. Geçici yönetim, iskân alınana kadar ve iskân alındıktan sonra takip eden 1 yıl içerisinde görevi bırakmak durumundadır.

Örneğin, geçici yönetimin 7 yıl olarak belirtildiği bir yönetim planına sahip yeni yapılandırılmış bir sitede, 3. Yıl oturma izni çıktıysa görev başında bulunan geçici yönetim en fazla 4. Yıla kadar görevde kalabilir. Daha sonra Kat Mülkiyeti Kanunda belirtildiği üzere yönetim, kat mülkiyetine sahip kişilerce oluşturulmalıdır. Geçici yönetimin 7 yılı doldurma zorunluluğu yoktur. Kat sahipleri bunu bilmedikleri taktirde, aslında onların olması gereken yönetim hakkını zamanında elde edemeyebilirler.

Geçici Yönetim Kimler Tarafından Oluşturulur?

Geçici yönetim, müteahhit firmanın ya da bu firmaların anlaştığı World of FMS gibi büyük şirketlerin hazırladığı yönetim planında geçen ilkelere göre hazırlanmaktadır. Müteahhit firma geçici yönetimi kendi elinde tutabildiği gibi, bu durumdan haberdar olan arsa sahipleri de kendilerine yönetimde pay ayrılmasını isterler. World of FMS, tesisinizin geçici yönetim kurulunda yönetici ve idari personel sağladığı gibi toplantı planlaması gibi yönetime katkı sağlayacak hizmetler de vermektedir.

Olağan Üstü Genel Kurul Yapılma Esasları ve Nedenleri?

Toplu yaşam alanında hayatlarını idame ettiren her bir kişi, kat mülkiyeti kanununun ortaya koyduğu kurallara göre yönetim kurulu oluşturmak durumundadır. Kurul üyeleri, yönetim planı sözleşmesi gereğince yılın belirli dönemlerinde toplantılar düzenlerler. Bu toplantı zamanları belirlenmiştir ve ekstrem bir durum meydana gelmediği müddetçe belirtilen zaman dilimleri dışında kurulun toplanması söz konusu değildir. Ancak herkesi ilgilendiren ve beklenmeyen bir durum olduğunda, bir dahaki toplantı zamanı gelmeden kurul toplanabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şartları

Kat maliklerinden oluşan yönetim kurulu, yılda en az 1 defa olmak üzere yönetim planında belirtildiği süre zarflarında toplantı yapmakla yükümlülerdir.

 • Olağanüstü kurulu yalnızca yönetici toplayabilir. Yönetim planında aksine bir madde yoksa, diğer kişiler olağanüstü kurul toplantısı çağrısı yapamazlar.
 • Denetçi de olağanüstü kurulu toplayabilir, ancak bu yönetim planında belirtilmemişse yöneticiden istemek durumundadır. Aynı şekilde rezidans içerisinde yaşamını sürdüren kat maliklerinin en az 2/3’ünün fikir birliğinde yöneticiden olağanüstü kurul toplantısı yapılması istenebilmektedir.
 • Acilen halledilmesi gereken bir durum olmalıdır. Eğer bir sonraki toplantıya kadar bekletilebilecek, hemen karar alınması gerekmeyen bir durum söz konusu ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.
 • Kat sahiplerine, olağanüstü kurulun toplanmasından en az 15 gün öncesine kadar bir davet mektubu gönderilmiş olmalıdır. Kat mülkiyeti kanununun 29. Maddesi uyarınca, kurulun toplanması ile ilgili durumlar açıklanarak kanunlaştırılmıştır.
 • Davet mektubunda, tesisteki tüm kat maliklerinin ıslak imzası olması zorunludur.
 • Olağanüstü kurulun toplanması için gönderilen davet mektubunda ayrıca niçin kurulun toplanması gerektiği de mutlaka yer almalıdır.
 • Davet mektubu, ikinci bir toplantı ile ilgili de bilgi vermelidir. Bunun nedeni ise şayet ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci bir toplantının olması gerekliliğidir. Duruma göre yapılacak olan ikinci toplantının yeri ve zamanı ile ilgili bilgi vermektir.
 • İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında en az 7 günlük süre bulunma şartı vardır.
 • Toplantı çağrısı usule uygun yapılmadığı taktirde, kat maliklerinin mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.
 • Kat sahibi, kendisi toplantıya katılamayacaksa birini vekil olarak atayabilir. Bunun için, konutun kat malikleri kuruluna ithafen vekaletname hazırlar ve imzalar. Böylece kat sahibi yerine bir başkası kurula katılarak söz hakkı elde etmiş olur.

Olağanüstü genel kurulun toplanması ile ilgili bu kurallar, yalnızca sitelerde değil AVM, havaalanı, alışveriş merkezleri, spor tesisleri, şehir hastaneleri gibi pek çok kişinin söz sahibi olduğu yerlerde kat maliklerince yapılmaktadır. World of FMS, yönetim toplantı hizmetleri veren ve gerekirse personel sağlayan büyük bir şirkettir. Özellikle büyük konutlarda bu tarz olayların düzenlenmesi oldukça zorlayıcı olabilmektedir ancak World of FMS deneyimli ve uzman kadrosuyla kaliteli hizmet zorluklarla mücadeleyi kolaylaştırmaktadır.

 

Genel Kurul Süreci Nasıl ilerler Nelere Dikkat Edilmelidir?

Genel kurul, toplu yaşam alanları ile ilgili önemli kararların alındığı, toplantılara kat sahiplerinin katıldığı ve yılda en az 1 kere mutlaka gerçekleştirilmesi gereken toplantılardır. Kat mülkiyeti kanunu gereğince gerçekleştirilen genel kurul, resmi bir süreç olduğu için bazı evrak işlerini ve adımları içermektedir.

Genel Kurul Süreci Nasıl İlerler?

Genel Kurul toplantıları resmi olarak yürütür ve usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

 • Rezidans, AVM, hastane, havaalanı, iş yerleri, dernekler, kooperatifler, spor tesisleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında; yönetim planında karar verilen sürelerde gerçekleştirilmek üzere genel kurul toplantısı yapılır ve kat sahiplerine davet mektubu gönderilir.
 • Davet mektubunun gönderileceği kişiler belirlenerek bir liste oluşturulur.
 • Genel kurul, üyelerin 3’de 2’sinin katılımı halinde gerçekleştirilir.
 • Toplantıya katılamayacak üyeler, kendilerine vekil atayabilirler. Bunun için ilgili vekaletnameyi yönetim kuruluna vermeleri gerekmektedir.
 • Tüm üyeler çağırılmak durumundadır. Aksi takdirde genel kurul için bilgilendirmemiş kat sahibi mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
 • Genel kurul, üyeler tarafından seçilen divan kurulu ile yönetilir. Yönetici, yardımcıları ve denetleyiciler divan kurulunu oluşturur.
 • Genel kurulda görüşülecek meseleler önceden belirlenmiştir ve bu konular ile ilgili kararlar alınır. Başka konular daha sonra görüşülür.
 • Öncelikle yönetim kurulunun ve denetçilerin raporları ortaya konmaktadır.
 • Daha sonra konuşulacak mesele ile ilgili konular konuşulur ve bu konularda kararlar alınır.
 • Alınan kararlar, rapor haline getirilir.
 • Şayet divan kurulunda değişiklik olacak ise, yetkililer seçim ile yeniden seçilir.
 • Büyük çapta organizasyonlarda, World of FMS gibi büyük çaplı şirketlerden gerekli hizmetler alınır. World of FMS, yönetim ile ilgili planlamaların yapılması, istekler doğrultusunda yönetim ve idari personelin sağlanması, toplantının düzenlenmesi gibi ağır işlerin altından kalkılmasına yardımcı olarak kaliteli hizmet verir.

Genel Kurula Davet Mektubunun Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • Davet mektubu, toplantının yerini, gününü ve saatini, gündeminin ne olduğunu, içerdiği gibi, birinci toplantıda yeterli kişi sayısına ulaşılamaması halinde ikinci bir toplantı yapılacağı için bu ikinci toplantıyla ilgili yer ve zaman bilgilerini içermelidir.
 • Kat sahipleri genel kurul öncesi en geç 15 gün öncesine kadar davet mektubu alırlar.
 • Davet mektubunda, ikinci toplantının yeri ve zamanı da belirtilir. Yeterli üyeye ulaşılamadığı durumlarda ikinciye genel kurul toplanır.
 • İkincisi ve ilki arasında en az 7 gün süre bulunacak şekilde toplantı zamanları ayarlanmalıdır.

 

Genel Kurul Ne Zaman Yapılır?

Genel kurul, yönetim planında belirlenen zaman aralıklarında toplanmalıdır. Kat mülkiyeti kanunu maddeleri gereğince yılda en az 1 defa genel kurul toplanmalıdır ve konutun tertip ve düzeni, aidat, izlenecek adımlar, ortak alanların kullanımı gibi noktalara değinilir.

 

 

Yönetim Kurulu ve Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

En basitinden en karmaşığına kadar, bütün toplu alanlarda yönetim kurulunun seçilmiş olmaın zorunludur. Site yönetiminde yönetim kurulu; kat malikleri tarafından seçilir ve yönetime getirilir. Yönetim kurulu, kat sahiplerinin çıkarlarını gözeterek önemli kararların alınmasını görev edinmiştir. Yönetim kurulunun başında ise yönetici bulunur.

Yönetim Kurulu ve Yönetici Nasıl Seçilir?

Yönetim kurulu da yönetici de genel kurulda kat malikleri tarafından seçilip yetkilendirilirler. Demokratik ve resmi bir şekilde işleyen bir süreç söz konusudur. Üyeler seçilir, yöneticilik için birden fazla aday olması halinde kat sahiplerinin oylamalarıyla oy çoğunluğunu sağlayan kişi yönetici olmaya hak kazanır.

Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Yöneticinin görevleri, kat mülkiyeti kanununda verilmiştir ve yönetici de kendine verilen görevleri usulüne uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Yönetici, genel yönetim işlerini gören kişidir. Kat malikleri genel kurulunun aldığı kararları, yönetim kurulu ile birlikte yerine getirir.
 • Konut ile ilgili bakım, güvenlik, temizlik, çevre düzenleme, asansör bakımı, varsa havuzun ve spor salonlarının temizliği ve bakımı, ısınma sistemlerinin bakımı, bu yerlerin kurallarının oluşturularak herkes için uygun ve güvenilir hale getirilmesi gibi işlemleri yine yönetici yürütmektedir.
 • Konutun sigorta ettirilmesi de yöneticinin görevidir.
 • Konutla ilgili tüm bu işlemlerin belli başlı masrafları olacaktır. Bu nedenle her ay toplanmak üzere aidat miktarı belirlenir ve kat maliklerinden bu para toplanır. Böylece siteyle ilgili bakım, onarım, güvenlik, temizlik, düzenleme gibi işlemler yerine getirilebilir.
 • Aidat noktasında sorun yaratan kat malikleri için dava açabilir.
 • Yönetici olarak seçilen kişi, kat maliklerinden topladığı parayı banka hesabına yatırabilir ancak bunun bazı şartları vardır. Banka hesabı, yöneticinin adına açılır ve mutlaka yönetici sıfatı belirtilmek sorundadır.
 • Konut ile ilgili herhangi bir sıkıntı çıktıysa ve bu sıkıntının çözümlenmesi için belli bir zaman verilmişse, yönetici bu zamanı geçirmeden o konuyla ilgilenmeli ve kat sahiplerinin haklarını korumalıdır.
 • Kat maliklerini korumak ve sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyla, yönetici ve yönetim kurulu konut ile ilgili kararlar verebilirler.
 • Yönetici, olağanüstü toplantı için üyeleri çağırabilir. Ayrıca genel kurulun toplanması da yöneticinin sorumluluğu altındadır.
 • Yönetici, genel kurulda alınan kararları, raporları, tebligatları, yapılan ihtarları, toplanan parayla ilgili bilgileri deftere yazmakla yükümlüdür. Mutlaka defter tutulmalıdır.
 • Tutulan defter, her ay notere kapattırılmalıdır.
 • İşletme projesi hazırlamak, eğer kat malikleri tarafından henüz görüşülmemişse, yöneticinin görevidir.
 • İşletme projesi gelir gider tablosunu, belirlenmiş aidatlara göre durumun ne olacağı, borçların kapatılması için neler yapılacağı gibi önemli noktaları içerir.
 • Yönetici işletme projesini hazırladıktan sonra kat maliklerine imza karşılığı ya da taahhütlü mektup ile gönderir. Eğer bu kişilerden 7 gün içerisinde itiraz gelirse, kat malikleri genel kurulu toplanarak konu için kararlar alınır.
 • Yönetici, yönetim planında yazılmış olan zamanlarda kat malikleri kuruluna konut adına gerçekleştirilen işlemlerin, gelirin ve giderin nasıl olduğunun bilgisini vermelidir. Yönetim planında özellikle böyle bir tarih belirtilmemişse her yıl ilk ay bu toplantı gerçekleştirilir.

Yöneticilik ve yönetim kurulu üyesi olmak, pek çok sorumluluğu ve altından kalkması güç işi de beraberinde gerektirmektedir. Yüzlerce, hatta binlerce kat malikinin olduğu konutlarda tüm bu önemli işler yöneticiye kaldığı için, yöneticiler genellikle profesyonel bir destek almayı tercih etmektedir.

Entegre Tesis Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi  Almak İçin Tıklayınız.

 

Denetim Kurulu ve Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Bir konutun, tesisin, iş yerinin, rezidansın kısacası toplu yaşam alanlarının ve pek çok kişinin hak sahibi olduğu yerlerin, ortak kararlar alması ve kararları uygulaması, bazı kurallara uyması gerekmektedir. Karışıklığı önlemek ve yaşam alanlarında düzeni sağlamak için kat mülkiyeti kanunu çıkarılmıştır ve kat malikleri, yönetimin ve yöneticinin seçilmesi ile ilgili kurallar açıklanmıştır. Kat maliklerinin seçimle getirdiği yöneticiyi ve yönetim kurulunun denetiminin de sağlanması gerekir. Bu nedenle denetçi ya da denetçiler seçilerek, yönetimin denetimini kat sahipleri adına gerçekleştirirler.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz; 
5 Maddede Site Yöneticisi Olmak 
Entegre Tesis Yönetimi Nedir?
Tesis Yönetim Şirketi ile Çalışmanız İçin 4 Sebep

Denetçi Aidat Öder mi?

Yönetici ve denetçiler, yönetim planında yazanlara ve kat maliklerinin yaptığı toplantılar neticesinde alınan kararlara bağlı olarak aidat ödememe hakkına sahip olabilirler. Dilerlerse, yaptıkları iş için kat maliklerinden ücret talep edebilirler ve eğer bu talepleri kabul görürse belli bir ücret karşılığı görevlerini sürdürebilirler.

Denetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Denetim kurulu, denetçilerden oluşmaktadır. Konutun ihtiyacına göre tek bir denetçi olabileceği gibi birden fazla denetçi de olabilmektedir.

Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Kat malikleri tarafından yönetim kurulunu denetlemek amacıyla göreve seçilmiş denetçilerin bazı sorumlulukları vardır.

 • Denetçiler, konut ile ilgili gelir ve giderleri denetleyerek, kat maliklerinden toplanan paranın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlerler.
 • Yalnızca mali konularda değil, konutun ortak alanları ile ilgili olması gereken faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediğini de denetlerler.
 • Konutların güvenliği, temizliği, asansörlerin bakımı ve onarımı, varsa havuz ve spor tesisi gibi ortak kullanım alanlarının hijyenik olmasının sağlanması, su ve ısıtma ilgili problemlerin giderilmesi, ortak yeşillik alanların bakımı ve ortak yaşam alanlarıyla ilgili diğer pek çok konuda yapılması gereken işlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü denetçiye aittir.
 • Denetçiler, kat malikleri kuruluna rapor şeklinde denetlemelerinin neticelerini sunarlar. Eğer uygun görürlerse, istedikleri zaman kat maliklerini denetlemeler ile ilgili bilgilendirme hakları vardır.
 • Kayıt defteri tutularak, denetim ile ilgili detaylar kayıt altına alınmalıdır.

Denetçiler Ne Zaman Denetim Yaparlar?

Denetimler, yönetim planında aksi belirtilmediği müddetçe her 3 ayda 1 kez yapılmalıdır. Denetçi, normalden farklı durumlar sezdiğinde ya da şüphe duyduğunda da denetim yapabilir. Yaptığı denetimler neticesinde tutmuş olduğu kayıtları, konut denetim raporu adı altında kat malikleri toplantısında sunar.

World of FMS; yönetim, muhasebe, halkla ilişkiler, güvenlik, temizlik, çöp ve atıkların toplanması, sosyal tesise personel hizmeti, spor salonu ve havuz için eğitmen hizmeti, yönetici personel hizmetleri, yönetim planlanması gibi geniş çapta hizmet veren bir kuruluştur.

Yalnızca konutlarda değil iş yerleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, büyük spor tesisleri, hastaneler, fabrikalar, okullar, oteller her alanda hizmet veren World of FMS ile yaşam alanlarının kalitesi sağlanmış olur.

 

 

İşletme Bütçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

İşletme Bütçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konutlar, şirketler, işletmeler gibi gelir ve gider durumunun olduğu alanlarda işletme bütçesi hazırlanarak bütçede hedeflenen rakamlara ulaşmak ve gelir gideri kontrol altına almak hedeflenir. İşletme bütçesi oluştururken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İşletme Bütçesi Nedir?

İşletim Bütçesi, büyük bir şirketten kat maliklerinin bir arada yaşam sürdüğü sitelere kadar pek çok alanda hazırlanması gereken bir planlamadır. Bir konutta kat maliklerinden toplanan aidatları, eğer ana gayrimenkul içerisinde spor tesisi, havuz gibi alanlar varsa ve bu alanlara dışarıdan gelen kişiler de girebiliyorsa onların üyeliklerinden gelen ücretleri, tesislerin ve iş yerlerinin kiralarını gelir olarak kabul eder. Konutun ihtiyacını karşılamak için harcanması gereken giderleri de hesaba katar ve buna yönelik planlama yaparak kat maliklerine sunar.

İşletme Bütçesi Kim Tarafından Hazırlanır?

İşletme bütçesi, kat malikleri ya da yönetici tarafından hazırlanmaktadır. Henüz kat malikleri arasında işletme bütçesi görüşmesi gerçekleşmemiş ise, yönetici aidatlardan ve diğer kaynaklardan gelecek olan gelirle birlikte ana konut için harcanması gereken giderleri rapor haline getirerek, kat maliklerine gönderir. Kat maliklerinin itirazları doğrultusunda, genel kurul toplanarak işletme bütçesi ile ilgili detaylar görüşülür.

İşletme Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

İşletme bütçesi hazırlamak, resmi bir gerekliliktir. Bu nedenle de titizlikle çalışılmasını gerektirir.

  • İşletim bütçesinin mutlaka bir amacı olmalıdır. Amaç ve hedef, işletme bütçesi hazırlamada en önemli noktalardır.
  • İşletme bütçesinde tahmini gelir ve giderler yer almalıdır. Gelir gider tablosu oluşturularak analizler yapılır.
  • Gelirlerin düzenlenebilmesi ve giderlere uygun bir bütçe belirlenmesi için, her bir kat sahibinin ödemesi gereken aylık tutar belirtilir. Bu tutarın ne şekilde ve ne zaman toplanacağı da işletme bütçesine eklenir.
  • Bir işletme bütçesi; konutların ortak tesis ve yaşam alanlarının bakım, onarım, temizlik gibi giderlerini, eğer ana gayrimenkul sigortalıysa yıllık sigorta priminin tutarını, konut için yapılması gereken diğer işler için kararlaştırılmış bütçe planını içermelidir.
  • İşletme bütçesi, temel ihtiyaçları içerdiği gibi hesapta olmayan ve acil olarak gelişebilecek durumlarda oluşacak giderlerin tahminini de içermelidir. Gelirlerin bir kısmı bu tahminler için ayrılırken belli bir kısmı da tasarruf için bir kenara konur.
  • Konutlarda çalışan personeller için ayrılan bütçe de işletme bütçesinde yer almaktadır.
  • Eğer merkezi ısıtma söz konusuysa, her bir daireye düşen yakıt miktarı giderinin belirtilmesi ve giderler arasında yer alması gerekir.
  • İşletim bütçesi ileri görüşlü olmayı gerektirmektedir. Doğru tahminler yapmak sürecin iyi yönetilmesine olanak tanır.
  • Önceki yılların kıyaslaması ve analizi yapılarak, en doğru tahminlere ulaşmak hedeflenir.

World of FMS bütçenizi en iyi şekilde yöneterek işlerinizi dengelemenizi ve rahat bir şekilde yolunuza devam etmenizi sağlamaktadır. Giderlere dair en doğru tahminleri yapan World of FMS, gerek bir rezidanstaki aidatların belirlenmesi ve harcamaların düzenlenmesi olsun gerekse büyük bir AVM’nin gelir gider hesabını yapmak olsun, tüm mali işlemlerde ve dahasında yanınızda.

Aidatlara Uygulanan Gecikme Zammı Neye Göre Uygulanır?

Aidat; kat maliklerinin her ay belirlenen tutarda ödeme yaptığı, konutların giderleri için harcanacak olan ve yönetici tarafından toplanan paradır. Aidatın ayın hangi gününde toplanacağı yönetim planında belirlenmiştir. Eğer yönetim planında bahsi geçen konuyla ilgili bir madde bulunmuyorsa, aidat ayın ilk günü toplanır. Her bir kat sahibi, aidatı vermekle yükümlüdür. Aidat tutarı, yönetim planında yazar ve kişiler, kat mülkiyeti almadan önce bu sözleşmeyi imzalarlar. Resmi bir işlem olduğu için, yönetim ve kat maliklerince titizlikle takip edilmelidir. Aksi taktirde hem konutların ihtiyaçları görülemeyecek ve borçlar artacak, hem de ileride hukuki sıkıntılar çıkabilecektir.

Gecikme Zammı Ne Demek?

Gecikme zammı, vaktinde ödenmesi gereken belirli bir miktar paranın zamanında ödenmediği taktirde, mevcut paraya uygulanan zamdır. Kişi, belirtilen vakitte ödemesini yapmadığında daha sonra gecikme zammıyla belirlenen tutarı ödemek durumunda kalır.

Sitenin bakımı, temizliği, ortak tesislerin düzenlenmesi, sigorta mevcudiyetinde sigorta prim ödemeleri, personellerin maaşlarının ödenmesi, kısacası sitenin işleyişinin aksamadan devam edebilmesi için her kat malikinden toplanan aidat uzun bir süre ödenmezse yönetici ilgili kat maliki hakkında icra davası açabilir.

World of FMS, tüm site ihtiyaçlarını karşılamada yüksek kalitede bir hizmet sunarak yönetimin en yüksek kaliteye gelmesini sağlayabilmektedir. World of FMS aidatların toplanmasını ve nereye harcanacağını da ince eleyip sık dokuyarak planlamaktadır. Yasalara hâkim olan ve yönetim alanında adını üst sıralara yazdırmış World of FMS; 10 yıllık deneyimiyle müşterilerini memnun etmekten asla vazgeçmemiştir.

Gecikme Zammı Nasıl Uygulanır?

Aidata gecikme zammının uygulanması, yöneticinin ve diğer kat sahiplerinin inisiyatifine kalmış bir uygulamadır. Pek çok yönetici, ödemesini geciktiren kat malikine gecikme zammı uygulamasa da hukuken böyle bir hakkı bulunmaktadır. Kat mülkiyeti kanunu 20. Maddesi gereğince, yönetim kurulu aidatını ödemeyen kat malikine aylık %5 gecikme zammı uygulama hakkına sahiptir. Yönetici ya da diğer kat malikleri, aidatın ödeme gününü geçiren diğer kat malikine dava açabilmektedir. Kat mülkiyeti kanununun bu maddesinde aidatını düzenli ödeyen kat maliklerinin hakkının korunması ve site işleyişinde aksaklıklar çıkmaması planlanmıştır.

Gecikme Zammı Hesaplama

600TL’lik aidata sahip bir rezidansın kat maliklerinden birinin aidat ödeme tarihini 20 gün geciktirdiği düşünülürse, aylık gecikme zammının %5 olduğu kabul edilerek gecikme zammı şu şekilde uygulanır:

 • 600TL’lik aidatın %5’i 30TL olarak hesaplanır.
 • 30TL, aylık faizdir. İlgili kat maliki ise yalnızca 20 gün gecikmiştir. Bu nedenle bir ay 30 gün olarak alınır ve 30TL 30’a bölünür. Böylece günlük gecikme zammı 1TL olarak bulunur.
 • İlgili kat maliki, 20 gün geciktiği için 20TL’lik gecikme zammı ödemek zorundadır. Toplam borcu 620TL olarak bulunur.
 • Eğer kat maliki, aylarca borcunu ödemezse yönetim icra davası açabilir.

Gecikme Zammı Oranını Kim Belirler?

Gecikme zammı oranı, kat mülkiyeti kanununun 20. Maddesince %5 olarak belirlenmiştir. Kişilerin, yönetim planında aksine bir madde olmadığı müddetçe %5 oranı geçerlidir. Eğer yönetim planında bu oran farklı bir şekilde verilmişse, yönetim planında yazılı olan orana göre aidatını ödemeyen kat maliklerinin borçlarına gecikme zammı uygulanır.

 

Aidat Toplanmasındaki Esaslar Nelerdir? 

Aidat, yaşam alanlarının ihtiyaçlarının giderebilmek için kat maliklerinden ya da varsa kat maliklerinin kiracılarından aylık olarak yönetim tarafından toplanan ücrettir. Sitelerin güvenliğinin ve temizliğinin sağlanması, varsa havuz ve spor salonu gibi ortak kullanılan tesislerin hijyeninin sağlanması, bahçe bakımı, asansörün bakım ve onarımı ve görevli personellerin maaşları gibi noktalarda harcama yapılması gerekir ve aidat ile ilgili hükümler kat mülkiyeti kanununda verilmiştir.

World of FMS, bir siteden koca bir fabrikaya, hastanelerden AVM’lere kadar tüm bu ihtiyaçları müşterileri için karşılar ve güvenilir bir hizmet sunar.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesine Göre Aidat Toplama Esasları

Kat mülkiyeti kanunu, aidatın ne şekilde toplanacağını, hangi kurallarla toplanması gerektiğini 20. Maddesinde ortaya koymuştur. Buna göre:

 • Kat malikler ve kiracılar, ana gayrimenkulün ihtiyaçları için ve bu ihtiyaçları sağlayan personel için aidat ödemek durumundadırlar.
 • Kat malikleri, ortak kullanıma sunulmuş tesislerden ve alanlardan vazgeçerek, ihtiyacı olmadığını ve kullanmayacağını söyleterek aidat ödemesinden muaf olamaz.
 • Kişi, aidat ödemesini yapmıyorsa hakkında yasal işlem başlatılabilir. Konutta kat maliklerince seçilmiş yönetici ya da kat maliklerinden her biri, hakkını korumak için aidat ödemeyen kişiye icra davası açabilir.
 • Aidat günü geçirildiğinde, yönetim ya da kat maliklerinin başvurusuyla aidat yatırma günü geçen kişiye aylık %5 gecikme zammı uygulanabilir.
 • Ortak kullanım alanı içerisinde bir hasar meydana gelmişse ve bu hasarın onarımı için harcama yapılması gerekirse, hasara sebep olan kişiler haricindeki diğer kat malikleri, hasar için ödenen paralarını hasara sebep olan kişilere başvurarak geri alabilirler.

Aidat Toplama Yöntemleri, Aidat Nasıl Toplanır?

Aidatı kat malikleri ve kiracılardan yönetici toplamaktadır. Kişiler, aidatlarını yöneticiye doğrudan nakit olarak verebildikleri gibi yöneticinin aidat toplamak amacıyla açtığı banka hesabına da yollayabilirler.

 • Elden verilen aidatlarda, yönetici aidatın verildiğine dair makbuz kesmelidir. Böylece aidatın verildiği kanıtlanmış ve belgelenmiş olur. Aidat toplamak resmi bir işlemdir bu nedenle titiz bir çalışma ister.
 • Yönetici, banka hesap numarası atarak da aidatları toplayabilmektedir. Ancak bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Hesap açarken kendi adına açmalıdır ve yönetici sıfatını belirtmek zorundadır.

 

Aidatlarını Ödemeyen Site Sakinlerine Uygulanacak Yöntemler Nelerdir?

Aidatlar aynı sitede yaşayan tüm kat malikleri ya da varsa kat maliklerinin kiracıları tarafından ödemekle yükümlüdür. Aidat ile ilgili esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinde açıklanmıştır. Yasal bir süreç olup, kanuna uyulmadığı taktirde aidatlarını ödemeyen ya da ödemesini geciktiren kişilere bazı yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımların amacı, vatandaşlık görevlerini ve beraber yaşadıkları kat maliklerine karşı sorumluluklarını yerine getiren kişilerin hakkını korumaktır.

Aidat, site giderlerini karşılamak amacıyla toplanır. Yönetim planında aidatın miktarı belirtilmiştir. Kat malikleri bu miktarı yetersiz buldukları taktirde, genel kurulda konuşarak yeni bir aidat belirleyebilirler. Sitenin ihtiyacı olan para toplandığı için herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir.

Site Aidatının Ödeme Günü Gecikirse Ne Olur?

Site aidatını, yönetici yönetim planında verilen süreye göre toplamaktadır. Örneğin yönetim planında her ayın 15’inde aidatların ödenmesi gerekir gibi bir ifade yer alıyorsa, tüm site sakinleri ayın 15’ine kadar aidatlarını ödemek durumundalardır. Yönetim planında bu tarz bir ibare geçmiyorsa, kat malikleri kurulunun belirlediği zamanda ya da her ayın ilk gününde aidatlar toplanır.

Aidatların ödemesini geciktiren kat malikleri ya da kiracılar, %5 gecikme zammıyla aidat borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu faizi uygulamak, yöneticinin ve diğer kat maliklerinin inisiyatifine kalmıştır. Birkaç günü tolere edip gecikme zammının uygulanmasına gerek görmezlerse, gecikmeli de olsa aidat ödenir. Ancak yasal bir hakları da mevcuttur. Bunun için ödeme günün geciktiren kat maliklerine dava açtıkları taktirde kat mülkiyeti kanununda yazılı maddelere göre aylık %5 gecikme zammı uygulanır.

Kat Malikleri Aidatlarını Ödenmezse Ne Olur?

Aidat, sorumluluk ve zorunluluktur. Her site sakini aidat ödemek zorundadır ve toplanan para site giderlerine harcanacağı için her kat maliki giderleri karşılamak durumundadırlar. Aidat ödememekte ısrar eden kişi hakkında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca dava açılabilmektedir ve işin sonu icraya kadar gidebilmektedir.

Yöneticinin ya da diğer kat maliklerinin, aidat borcunu ödemeyen kat malikine karşı açtığı icra davası neticesinde, kat maliki tüm borçlarını gecikme zammı ile birlikte ödemek durumunda kalır. Hala ödemezse daha büyük yaptırımlarla karşılaşabilir.

World of FMS olarak tüm projelerimizde son teknoloji yazılımlar aracılığı ile aidatların takibini ve tahsilini kolayca sağlar, düzenli oluşan bütçe sayesinde de yaşam alanlarınızda değer yaratan çözümler üretiriz.

Detaylı bilgi almak için; 0850 346 50 75