Site Yönetimi İçin Önemli Mali Belgeler

Site yönetimi için önemli mali belgeler, yönetimin denetim kurulu ve site sakinlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına gerekli hususlar arasında kabul edilmektedir. Bu çerçevede mali belgelerin düzenlenmesi ve sürecin titiz bir şekilde devamlılığının sağlanması adına hareket etmek gerekir. World of FMS olarak mali belgeler ile alakalı ideal çözümlerle buluşmanızı sağlıyoruz.

Site yönetimi, sorumluluklarını yerine getirmek ve site sakinlerinin konforunu sağlamak adına çalışmalar yapar. Bu çerçevede mali belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin sorunsuz bir şekilde kaydedilmesi gerekliliği üzerinde durur. Finansal şeffaflığı sağlamak adına gerekli bir çözüm olan mali belge kaydını yapan site yönetimleri ile kusursuz sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Site yönetimi için önemli mali belgeler, yönetimin denetim kurulu ve site sakinlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına gerekli hususlar arasında kabul edilmektedir.

Site Yönetimi Tarafından Kaydedilen Mali Belgeler

Mali belge kavramı çok geniş anlam ifade edilebilecek bir konudur. Bu çerçevede mali belge ile anlatılmak istenenin ve site yönetiminin bu noktadaki sorumluluklarını değerlendirmek gerekir. Aşağıda site yönetiminin düzenlemesi gereken mali belgeleri inceleyebilirsiniz.

Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter ve Bilanço Defteri

Bu defterler muhasebe ve mali müşavirlik süreçleri ile alakalı bütün çözümleri hukuki bir çerçeveye oturtmak adına önemlidir. Söz konusu belge ve defterlerin tutulmaması durumunda site yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemiş kabul edilmesi söz konusu olur. Yukarıda adı geçen belgelerin yanı sıra site yönetimi tarafından alınan hizmetler de kaydedilmelidir. Üstelik yapılan ödemelere yönelik belgelerin tamamı da muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde bu harcamaları belgelendirememe nedeniyle muhasebeleştirme söz konusu olmayacaktır.

Site Yönetimi için Mali Süreçler Nasıl Gerçekleşir?

Profesyonel site yönetimlerinin amacı öncelikle site sakinlerinin huzur ve refahıdır. Buna ek olarak finansal, idari ve güvenlik gibi süreçler de dikkatli bir şekilde kontrol edilmektedir. Mali belgeleri toplamak, muhafaza etmek ve ilgili kuruma ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle ciddi soru işaretleri ortaya çıkar.

World of FMS olarak sorumluluklarımızı yerine getirirken beklentileri en iyi şekilde karşılayacak çözümlere odaklanıyoruz. Bu sayede hem mali belgeler hem de diğer çözümlere yönelik çalışmalara imza atıyoruz. O halde siz de kalite odaklı bir çözüm geliştirmek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazılara da göz atmak isteyebilirsiniz;
Denetim Kurulu ve Denetçilerin Görevleri Nelerdir?
Site Yönetimi Tutulması Gereken Defterler
Site Yönetimi SGK Yükümlülükleri

6 Şehirde Profesyonel Site ve Tesis Yönetim Hizmeti

Site ve tesis yönetim hizmetleri, insan yaşamında çok özel bir role sahip süreçlerdir. World of FMS olarak site ve tesis yönetiminde profesyonelliği ön planda tutarken insan yaşamına konfor ve kalite katmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken tecrübe, kalite ve memnuniyet ilkelerini göz ardı etmiyoruz.

World of FMS Site ve Tesis Yönetim Şirketi

World of FMS, 2010 yılında City in City markası ile tesis ve site yönetim süreçlerinde yer almaya başlamış güçlü bir markadır. Firmamız başarılı çalışmalarını markalaşma süreciyle desteklemiştir. Üstelik 2016 yılında FMS Hizmet Yönetim AŞ çatısı altında çözüm sunmaya başlamıştır.

Kurumsallaşma süreciyle sadece insanların yaşadıkları alanları dönüştürmekle kalmamıştır. Özellikle de havalimanı, şehir hastanesi ve çok sayıda yaşam alanıyla ‘Mutlu Müşteri’ ilkesini ön plana çıkarmayı başarmıştır. 6 farklı şehirde bölge ofisi kuran ve bu ofislerde güçlü çözümler sunan World of FMS, Türkiye çapında bir çözüm ortağı olmuştur.

Ankara’da Tesis ve Site Yönetiminde 10 Yıl

World of FMS  Ankara merkezli bir site ve tesis yönetim firması olarak kurulmuştur. Bu yönüyle Ankara’da pek çok alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Karum AVM, YDA Center ve İncek Vista AVM gibi alanların yanı sıra Ankara’da bulunan pek çok konut projesinde de yer alır. İnsan yaşamına değer katan yaklaşımı çerçevesinde hareket eden anlayışıyla çok yönlü hizmetlerini sunar.

İstanbul Operasyonumuz Büyüyor

World of FMS olarak sektörel anlamda büyümeye devam ederken hizmet sahamızı da genişletiyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da başarılı işlere imza atıyoruz. Metro Garden AVM gibi önemli girişimlerin yanı sıra çok sayıda konut projesinde yer aldık. Böylelikle yönetim kalitemizi hissettirdik.

Bursa, Isparta, Balıkesir ve Muğla’da da World of FMS Tesis ve Site Yönetim

World of FMS; Türkiye’nin en önemli şehirlerinde hizmet sağlayan bir çözüm ortağıdır. Üstelik gerek AVM gerekse de konut projeleriyle çözüm üretir. İhtiyaç odaklı yaklaşımları ve beklentilere cevap veren anlayışıyla hareket eder.

Siz de profesyonel bir yaklaşımla site ve tesis yönetiminden faydalanmak ister misiniz? O halde World of FMS ile iletişime geçmenin tam zamanı!

ısıtma sistemi bakım

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği, merkezi ısınmanın bulunduğu sitelerde gider paylaşımının adilce yapılması adına düzenlenmiştir. 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında bu konuda düzenlenen yönetmelikle ısı kontrolü ve pay ölçer sisteminin kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Enerji verimliliğini sağlamak adına da gerekli olan bu konu pek çok site sakininin kafasını karıştırmaktadır.

Isınma ihtiyacının çok yoğun olduğu Türkiye’de sitelerin önemli bir kısmı merkezi ısıtma sistemleri kullanır. Bu sistemlerin zaman zaman ‘Haksızlık’ algısı yarattığı bilinmektedir. Ancak giderlerin paylaşılması bir yönetmelik ışığında gerçekleştirildiğinden ısınma ve sıcak su giderleriyle alakalı kusursuz bir sistem inşa edilmeye çalışılmıştır.

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği Kapsamı

Türkiye’de yapıların merkezi ısıtma ile ısınması durumunda ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları kullanmaları şarttır. Bu kurala uymayan projelerin onaylanması söz konusu değildir. Hangi yapılarda merkezi ısıtma sistemi kullanılacağına dair karar kat malikleri tarafından verilmektedir.

2000 m2’ye kadar olan binalarda merkezi sistemin ferdi ısınma sistemine dönüştürülmesi için oy çokluğu yeterlidir. Ancak 2000 m2 ve üzeri kullanım alanına sahip binalarda ise ferdi ısınmaya dönmek için oybirliği aranmaktadır. Söz konusu dönüşümde ortaya çıkacak olan giderlerin arsa payına göre malikler arasından bölüştürülmesi söz konusudur.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamındaki yapılarda TS EN 215 standardına uygun termostatik radyatör vanası kullanılmaktadır. Yönetmelik kapsamında bağımsız bölümlerin asgari 15°C olması gerekmektedir. Bu dereceden daha düşük olan alanlar için ‘Isı Farkı Cezası’ ödenmektedir.

Isıtma Sistemleri Yönetmeliğine Göre Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Daha verimli bir için kullanılan merkezi ısınma sistemlerinde giderler ısı ölçer ile değerlendirilmektedir. Ücretlendirme yapılırken ortak ve bağımsız kullanım alanları için oransal hesaplama yapılmaktadır. Toplam giderin %30’u ortak ısınma şeklinde bölüştürülürken %70’lik kısmı da bireysel/bağımsız ısınma şeklindedir.

Ücretlendirme konusunda bina sahibi, bina yönetim kurulu ya da ölçüm şirketleri tarafından ölçümler yapılmaktadır. Böylelikle elde edilen veriler ışığında ücretlerin 3 gün boyunca binanın ilan panosunda asılması gereklidir.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamında kusursuz bir ısınma çözümü için World of FMS ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

toplantı plaza

Site Yönetim Kurulu Nasıl Seçilir?

Site yönetim kurulu; sitedeki finansal, yönetsel ve hukuki süreçleri kontrol eden kurula denir. En az 2 kişiden oluşan ve amacı site içerisinde daha kaliteli bir yaşam sağlamak olan yönetim kurulunun seçimiyle alakalı düzenlemeler yönetmeliklerle sağlanmıştır. Bu kapsamda bir apartman ya da site yönetim kurulunun kurallara uygun bir şekilde seçilmesi gerekir.

Site Yönetimi Seçimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen seçim süreçlerinin bu yönetmeliğe uymaması geçersizlikle sonuçlanmaktadır. Peki, site yönetimlerinin hukuki sorun olmaksızın seçimi nasıl gerçekleştirilmelidir?

Site Yönetim Kurulu Seçim Süreci

Yeni yaşam alanlarında ya da uzun süredir kullanılan sitelerde seçim yapılarak yönetimin belirlenmesi sağlanmaktadır. Yeni yapılarda ilk toplantıda mevcut bir yönetimin olduğu yapılarda ise 2 yılda 1 şeklinde seçim yapılmalıdır. Kat maliklerinin katıldığı toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 gün içerisinde planlanmaktadır.

İkinci toplantıda kişi sayısına bakılmaksızın toplantıya katılanlar arasından çoğunluğu elde edenler yönetime seçilmiş olur. Seçimde elde edilen sonuç bir karar örneği hazırlanarak genel kurul karar defterine işlenmelidir. Seçimin gerçekleşeceği toplantıda yönetimi, kat malikleri arasından geçici olarak belirlenen bir başkan yapar.

Seçimin tamamlanması sonrasında site yönetim kurulu seçimiyle alakalı karar örneği bina sakinlerinin görebileceği bir yere asılmalıdır. Bu sayede toplantıya katılmayanların da seçim sonucundan haberdar olmaları sağlanır.

Yönetim Kurulu Seçimde Vekaletle Oy Kullanmak

Sitenin 2 yıllık yönetim kadrosunu belirleyecek seçime bazı kat maliklerinin katılamaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda site yönetim kurulu seçimi için vekalet verilebilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenen bu vekaletin düzenlenmesi için vekil atayacak kat malikinin el yazısıyla bir vekaletname hazırlaması ve imzalaması yeterlidir.

World of FMS olarak yaşam alanlarınıza değer katacak çözümler geliştiriyoruz. Bunu yaparken site yönetimiyle alakalı seçim süreçlerinde de sizlere danışmanlık sağlıyoruz. Uzun yıllardır site yönetimi ve danışmanlığı yapan World of FMS tecrübesinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle hukuki prosedürleri yerine getirebilirsiniz. Ayrıca site yönetiminde de kaliteli sonuçları yakalayabilirsiniz. Siz de site yönetim kurulu seçimi gerçekleştirecekseniz profesyonel destek alarak seçimle alakalı kaliteli bir çözüme ulaşabilirsiniz.

site yönetim genel kurul toplantısı, kadın ve erkek, el sıkışma

Site ve Tesislerde Genel Kurul Toplantısı Nasıl Yapılır?

Yaşadığımız apartman veya sitedeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik oluşturulan yönetimin dayanağı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’dur. İlgili kanunun beşinci bölümünde site yönetimin nasıl oluşturulacağına dair detaylı bilgilere yer verilirken genel kurul toplantısı zamanı, anlaşmazlıklarda takip edilmesi gereken yollar da bildiriliyor. Bu yazımızda kanunda geçen “site yönetiminin kurulması” adlı bölümü mercek altına alıyoruz.

Bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz;

Apartman ve Site Yönetmeliği Nedir, Nasıl Hazırlanır?

genel kurul, toplantı masası, bilgisayar, toplantı ekibi

Site ve Tesis Genel Kurulu Nasıl Oluşturulur?

Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından site genel kurulunun nasıl oluşturulacağı ve yöneticinin seçimine dair detaylar paylaşılıyor. 34.maddede yöneticinin tek bir kişi olması veya yönetim kurulu tarafından atanması hususlarına değinilirken ayrıca bir yöneticinin seçilememesi durumunda, sulh hukuk mahkemesine müracaat şartlarına da yer veriliyor. İlgili maddede yöneticinin defter tutmasından, genel yönetim işlerini yürütmesine ve belgelerin saklanmasına kadar bir dizi vazifeleri de tart ediliyor.

Bir apartman veya sitede genel kurul olması için en az sekiz bağımsız bölümün yer alması önemli bir şarttır. Eğer apartmandaki tüm daireler tek bir kişi üzerine kayıtlıysa apartman yöneticisi mülk sahibi olmak durumunda. Genel kurulda yönetici seçimindeki diğer bir şartsa yönetici adayının yüzde 50 + 1 almasıdır. Seçilen yönetici 2 yıl görevine devam edebilir ve üste üste istediği kadar seçilme hakkına sahiptir.

Genel Kurul Toplantısı Kimlerden Oluşur?

Apartman veya sitede oturan kiracılar, genel kurul toplantısına katılamaz ve yönetici seçiminde oy kullanmaz. Dolayısıyla yönetimin oluşturulması için toplanan genel kurulda kat maliklerinin yer alması gerekir. Eğer çoğunluğu sağlayacak şekilde toplantı yeter sayısına ulaşılmazsa genel kurul toplantısında yönetici seçilemez ve önemli kararlara imza atılamaz.

Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Genel kurul toplantısıyla ilgili takvime yönetim planında yer verilebilir. Ancak yeni yönetici seçecek olan ve bu nedenle herhangi bir yönetim planı henüz bulunmayan sitelerde ilgili kanunun öngördüğü her senenin ilk ayında genel kurul toplantısı için bir araya gelinir hükmü uygulanabilir. Yönetici seçiminden sonra yeni bir tarih belirlenebilir veya kanunda yer alan takvimde toplantı yapılmaya devam edilebilir.

 

world of fms şirket girişi

İyi Bir Site Yönetim Firması Nasıl Anlaşılır?

İyi bir site yönetim firması, sitelerin profesyonel ve kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Bu noktada site sahiplerinin alanında uzman ve profesyonel kişiler tarafından yönetilmesini sağlamak için kaliteli bir site yönetim firması ile çalışması gerekmektedir.

Hızlı bir şekilde artan nüfus ve gelişmekte olan teknoloji konutlar için ayrılacak alanların kısıtlığı nedeni ile toplu yaşam alanlarına olan talep artmıştır.Yaşamın getirdiği sorumluluklar kapsamında site yönetimine olan taleplerde de artış meydana gelmiştir. Bu nokta da iyi bir site yönetim firması seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için derledik. Şimdi, gelin site yönetim firmaları ile ilgili tüm detayları inceleyelim.

World of FMS; İstanbul, Ankara ve birçok şehirde hizmet veren bir site yönetim firması dır.
World of FMS; İstanbul, Ankara ve birçok şehirde hizmet veren bir site yönetim firması dır.

Site Yönetim Firması Nedir?

Site yönetim firmaları binaların bakımı ve düzenini sağlamakta olan kat sakinleri ve kat malikleri ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan firmalardır. Çözüm ve objektif odaklı bakış açısına sahip olan hakem görevi gören hizmete odaklı kuruluşlardır. Profesyonel yönetim şirketi ile çalışmanız durumunda görevliler maaşlarını bankadan alır, SSK yapılmaktadır ve tazminat fonu birikmektedir, bütçe optimal bir şekilde kullanılmaktadır ve profesyonel bir şekilde binanın yönetimi gerçekleştirilmektedir.

İyi Bir Site Yönetim Firmasının Özellikleri

Personel Sirkülasyonu

Bir firma uzun yıllardır aynı personeller ile çalışıp çalışmadığını öğrenmelisiniz. İdari kadrodan bir temizlik görevlisine kadar ne kadar sürede çalıştıkları iyi bir site yönetim firması seçiminde büyük bir öneme sahiptir.

Projelerde Kalma Süresi

İyi bir site yönetim firmasını anlamanız için bir diğer unsur projelerde kalma süresidir. Site yönetim firmaları bir projede ne kadar çok kalıyorsa o kadar profesyonel ve kaliteli bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Ana İşletmecinin Kim Olduğuna Bakılmalıdır

Taşere ettiğiniz için başkalarına taşere edilip edilmediğine mutlaka bakmalısınız. Bu sayede kaliteli ve işinde profesyonel bir firma ile çalışıp çalışmadığınızı fark edebilirsiniz.

World of FMS olarak Sektörde 10 Yıl

World of FMS olarak site yönetim firması sektöründe 10 yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Edindiğimiz bilgi ve deneyim ile müşterilerimize profesyonel bir deneyim sunuyoruz. Siz de hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Binan tamamlama sigortası

Bina Tamamlama Sigortası Önemi ve Avantajları

Bina tamamlama sigortası, tamamlanan bir yapıda oturacak olan kimselerin haklarını korumayı amaçlar. Bu kapsamda en çok tercih edilen sigortalardan bir tanesidir. Yapının kullanıma uygun ve yaşanabilir olduğu durumlarda malikler kendileri ya da kiracıları için bina kullanımını sağlar. Ancak müteahhit ya da inşaat firmasının binadaki sorumluluklarını üstlenmemesi durumunda çeşitli problemlerin gündeme gelmesi söz konusu olur.

Sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilen ve sakinlerin zararlarını koruma amacı güden bina tamamlama sigortasını yaptırarak mağduriyetlerin önüne geçmek mümkündür. Binanın sigortalanması kapsamında çalışan bu yöntem firmanın ilgili bakanlığa başvurusu ile devreye girer. Bakanlığa yapılan başvuruda binanın tamamlanamayacağı bildirilirken ilgili sigorta şirketi başvuru üzerine incelemeler yapar. İncelemeler ışığında inşaat firmasının sigorta şirketine ödediği primler sayesinde mağdurlara paraları ödenmektedir. Binanın tamamlanması da sigorta şirketi tarafından üstlenilebilecek bir seçenektir.

Bina tamamlama sigortasının faydaları
Bina tamamlama sigortasının faydaları

Bina Tamamlama Sigortasının Müşteri Avantajları Nedir?

Binanın tamamlanması konusunda karşılaşılan problemler hem tüketici hem de inşaat firması tarafından çeşitli avantajlar sağlar. Binanın yarım kalması durumunda ciddi mağduriyet yaşayacak olan tüketicilerin ev ya da iş yerlerine ulaşmaları mümkün olur. Sigorta şirketinin garantörlüğünde binanın tamamlanması adına başka bir inşaat firması ile anlaşma gerçekleştirilmesi de mümkündür.

Tüketicinin bilinçli bir şekilde davranması halinde binanın yarım kalma ihtimalini ortadan kaldıran bu sigorta konut satışlarında güveni sağlar. Yatırımın kârlılığı açısından da önemli olan bu sigortanın inşaat firması açısından da avantajları vardır. Finansal açıdan yaşanan zorluk karşısında insanların mağdur olmamasını sağlamak ticari açıdan güveni tesis eder. Bunun yanı sıra firmanın sırf inşaatı tamamlamak adına kredi kullanmasının da önüne geçilmektedir.

Bina Tamamlama Sigortası Nasıl Uygulanmaktadır?

Bina tamamlama sigortası klasik bir sigorta gibi işlemektedir. Bu nedenle de sigortanın nasıl gerçekleştirileceğine dair detayları bir sigorta şirketi ile iletişime geçerek öğrenmeniz muhtemeldir. Yatırımcılar ve inşaat firmalarını koruma altına alan bina tamamlama sigortaları ülke ekonomisini de olumlu etkiler. Bu nedenle de gün geçtikçe yaygınlaştırılması gereken bir husus olan binan tamamlama sigortalarını kullanmak değerlidir.

World of FMS olarak size sunduğumuz danışmanlıkla kusursuz bir hizmete ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

Apartman ve Site Aidat Tutarının Belirlenmesi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Apartman ve sitelerde aidat ; her ev sahibinin ödemesi gereken ücretler arasında yer almaktadır. Şehir merkezlerinde artan nüfusun barınabilmesi için yaygın bir şekilde aidat ödemeleri gerçekleşmektedir. Bu ödemeler ile birlikte apartmanın elektrik, çalışan personel, su, temizlik masrafı gibi pek çok gideri karşılanmaktadır.

Apartmanların aidat tutarları bölgeden bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Aidat tutarları her yıl sonunda gerçekleştirilen kat malikleri toplantısında belirlenmektedir. Binaların ve sitelerin sürekli ihtiyaçları, apartman bakımı ve iyileştirme gibi konular da alınmış olan kararlar doğrultusunda apartman aidatlarının belirlenmesi mümkündür. Belirlenen giderler daire sayısına bölünerek apartman aidat miktarı belirlenmektedir.

Aidat ödemesinin gecikmesi halinde her ay %5 gecikme faizi uygulanmaktadır.
Aidat ödemesinin gecikmesi halinde her ay %5 gecikme faizi uygulanmaktadır.

Apartman Aidatları Nasıl Belirlenir?

Apartman aidat tutarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken en temel nokta sürekli ve temel ihtiyaçlardır. Apartmanın aydınlatılması, temizlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ısıtma yapılması ve bahçe bakımı çeşitli giderlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Apartman giderleri genel olarak geçmiş dönemler kıyaslanarak belirlenmektedir. Elektrik faturası, su faturası, bahçe bakım görevlisi, varsa havuz ve sauna gibi yerlerin giderleri, site görevlisinin maaşı, varsa site güvenlik görevlisinin maaşı apartman giderlerini arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra bazı durumlarda acil ihtiyaçlar olabilmektedir. Tesisatta bir arızanın oluşması ya da çatıda izolasyon sorunu oluşması, asansörde beklenmedik bir problem meydana gelmesi durumunda aidatta ayrı bir ücret talep edilebilir. Örneğin eski bir binada kat malikleri dış cephe mantolama yaptırma kararı verebilir. Bu doğrultuda dış cephe mantolama için ev sahiplerinden para talep edilmektedir. Bu giderler kiracılardan talep edilmez.

Aidat Ödenmesi Zorunlu Mudur?

Aidat; dairelerde oturan kişiler tarafından zorunlu bir şekilde alınmaktadır. Aidat kiradaki daireler için kiracılardan alınmaktadır. O sitede ya da apartmanda oturmayan ev sahiplerinin aidat ödemesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra aidat ödemesi yapmayan bireyler için yöneticilerin yönetim planı ve kanunlar çerçevesinde dava açması mümkündür. Bu doğrultuda icra takibi başlatılarak aidat ödemesi alınabilir. Aidat ödemesini geciktiren kişilerin ise aylık %5 oranın gecikme tazminatı ödemesi yapması gerekmektedir. Aidat faizleri gün başına gerçekleşmez. Bu nedenle 1 gün geciken aidat içinde 30 gün geciken aidat içinde %5 oranında faiz uygulanır.

 

sitelerde ortak alan

Sitelerde Ortak Alan Kullanım Hakları

Sitelerde ortak alan kullanımı, site sakinlerinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. Zira ortak alanların doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanımı site sakinlerinin yaşam standartlarında ciddi iyileşmelere neden olur. Hem konforu sağlamak hem de hukuki haklardan sonuna kadar faydalanmak isteyen site sakinleri için bu konu büyük önem taşır.

Siz de bir site sakini olarak sitelerde ortak alan kullanımı konusunda soru işaretlerinizi gidermek istiyorsanız aşağıdaki detaylara göz atmalısınız!

sitelerde ortak alan
            Asansörler sitelerde ortak alan kullanımının en yoğun olduğu yerlerdir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Alan

Kat Mülkiyeti Kanunu, sitelerde ortak alan kullanımı ile alakalı çeşitli düzenlemeler getirir. Sözleşmede olsun ya da olmasın bazı alanların sitelerde ortak alan olarak değerlendirilmesi site sakinleri açısından bazı doğal hakların ortaya çıkışına olanak sağlar. Sözleşmede aksi iddia edilse bile Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilen sitelerde ortak alanların hangileri olduğu kanunda bütün detaylarıyla ele alınmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sitelerde ortak alan kabul edilen alanlar şu şekildedir;

 • Avlu, giriş kapıları, merdivenler, asansörleri koridorlar, kapıcı dairesi, genel çamaşırlık ve kurutma alanları, kömürlük, garaj, kalorifer dairesi, genel su deposu, sığınak.
 • Kat maliklerinin kendi bölümleri dışında kalan kalorifer, elektrik, su ve doğalgaz tesisleri, antenler ile sıcak ve soğuk hava tesisleri,
 • Çatı, baca, yağmur olukları, yangın merdiveni ve teraslar.

Yukarıda bahsi geçen alanların dışında kalan ve sitelerde ortak alan kapsamında kullanımı gerekli olan yerler de ortak alan olarak kabul edilmektedir.

Sitelerde Ortak Alan Mülkiyeti ve Haklar

Sitelerde ortak alan kullanımı konusunda çok geniş düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda kat maliklerinin sitelerde ortak alan olarak kabul edilen yerlerdeki mülkiyet hakları da yine aynı kanundan doğmaktadır. Mülkiyet konusunda her kat malikinin yapıdaki hakkı ortak mülkiyet düzenlemelerine göre kabul edilmiştir.

Kat malikleri; sitelerde ortak alan olarak kabul edilen yerleri kullanabilir. Bu noktada aksi öne sürülmemişse her malikin arsa payı miktarında ortak alanlardan faydalanması söz konusu olur. Sözleşmede bir farklılık varsa ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na bir aykırılık da yoksa kullanım hakkı kat malikleri arasında farklı paylaştırılabilir.

World of FMS olarak sitelerde ortak alan kullanımına dair sizlere çözüm sunarken ortak yaşam konusundaki uyuşmazlıkları giderecek bir zemin hazırlıyoruz.

Site Yönetim Hizmetlerinde 5S Tekniği

Site yönetim hizmetlerinde 5S tekniği ile World of FMS tarafından profesyonel bir hizmet almak ister misiniz? Cevabınız evet ise doğru adrestesiniz. Firmamızın müşterilerine ek kaliteli hizmetler vermek adına kullandığı bu teknik ile profesyonel site yönetimi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

5S Tekniği Nedir?

5S tekniği güvenilir ve kaliteli bir çalışma ortamı yaratabilmek ve bu ortamın devamlılığını sağlayabilmek adına geliştirilmiş olan bir tekniktir. 5S yöntemi genel olarak iş hayatında performansın artırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle günümüzde en fazla tercih edilen teknikler arasında yer almaya başlamıştır.

5S tekniği 1950 yılında Japonya’da ortaya çıkmış olan bir tekniktir. Seiri, Seiton, SeisoSeiketsu ve Shitsuke kelimelerinden oluşan 5S tekniği firmalarda ki disiplinin en üst seviyeye çıkmasını sağlamak, gereksiz malzemelerin stok fazlalığı yapmasının önüne çekmek, çalışanların iş yerindeki verimliliğini artırmak, işgücünden kaynaklı israfı en aza indirmek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için ortaya çıkmıştır.

5S Sisteminin Faydaları Nelerdir?

5S tekniğinin üreticiler ve müşteriler açısından çeşitli faydaları vardır. Söz konusu faydaları genel olarak aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.

 • Makine arızalarının en aza indirilmesini sağlar.
 • Devamsızlığı azaltır
 • İsrafı azaltır.
 • Ayar zamanını en aza indirir.
 • İş güvenliğini maksimum seviyeye çıkartır.
 • Karlılık oranını arttırır
 • Çalışanların motivasyonlarını arttırır.
 • Maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Dönü zamanını düşürür.
 • Tam zamanında bir performans elde edilmesini sağlar.
 • Dağıtım performansını arttırır.
 • İsteklere karşı son derece hızlı bir tepki verilmesini sağlamaktadır.

5S Tekniği Nasıl Uygulanır?

5S tekniğinin uygulama adımları genel olarak aşağıdaki gibidir.

Ayıklama (Seiri)

Elinizde tutmak istediğiniz ve gereksiz olarak atmak istediğiniz şeyleri birbirinden ayırt etmeniz ve gerekli olanları da kullanım yoğunluğuna göre yerleştirmeniz gerekmektedir.

Düzenleme (Seiton)

Elinizde tutacağınız şeyleri kullanabilmek için düzenlemelisiniz.

Temizleme (Seiso)

Her şeyi temiz tutmak, her yeri süpürme bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdir.

Standartlaşma (Seiketsu)

İlk üç aşamada elde edilenlerin devamlılığını sağlamak için standartlaştırmalısınız. geri dönüşe imkan vermemelisiniz.

Disiplin (Shitketsu)

Doğru işlemlerin devamlılığının sağlanabilmesi için kalıcı bir alışkanlık elde edilmesi gerekmektedir. Bu elde edilen disiplin ile prosedürlere uyumun devamlılığı da sağlanmalıdır.