Yönetim Kurulu ve Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

En basitinden en karmaşığına kadar, bütün toplu alanlarda yönetim kurulunun seçilmiş olmaın zorunludur. Site yönetiminde yönetim kurulu; kat malikleri tarafından seçilir ve yönetime getirilir. Yönetim kurulu, kat sahiplerinin çıkarlarını gözeterek önemli kararların alınmasını görev edinmiştir. Yönetim kurulunun başında ise yönetici bulunur.

Yönetim Kurulu ve Yönetici Nasıl Seçilir?

Yönetim kurulu da yönetici de genel kurulda kat malikleri tarafından seçilip yetkilendirilirler. Demokratik ve resmi bir şekilde işleyen bir süreç söz konusudur. Üyeler seçilir, yöneticilik için birden fazla aday olması halinde kat sahiplerinin oylamalarıyla oy çoğunluğunu sağlayan kişi yönetici olmaya hak kazanır.

Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Yöneticinin görevleri, kat mülkiyeti kanununda verilmiştir ve yönetici de kendine verilen görevleri usulüne uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Yönetici, genel yönetim işlerini gören kişidir. Kat malikleri genel kurulunun aldığı kararları, yönetim kurulu ile birlikte yerine getirir.
 • Konut ile ilgili bakım, güvenlik, temizlik, çevre düzenleme, asansör bakımı, varsa havuzun ve spor salonlarının temizliği ve bakımı, ısınma sistemlerinin bakımı, bu yerlerin kurallarının oluşturularak herkes için uygun ve güvenilir hale getirilmesi gibi işlemleri yine yönetici yürütmektedir.
 • Konutun sigorta ettirilmesi de yöneticinin görevidir.
 • Konutla ilgili tüm bu işlemlerin belli başlı masrafları olacaktır. Bu nedenle her ay toplanmak üzere aidat miktarı belirlenir ve kat maliklerinden bu para toplanır. Böylece siteyle ilgili bakım, onarım, güvenlik, temizlik, düzenleme gibi işlemler yerine getirilebilir.
 • Aidat noktasında sorun yaratan kat malikleri için dava açabilir.
 • Yönetici olarak seçilen kişi, kat maliklerinden topladığı parayı banka hesabına yatırabilir ancak bunun bazı şartları vardır. Banka hesabı, yöneticinin adına açılır ve mutlaka yönetici sıfatı belirtilmek sorundadır.
 • Konut ile ilgili herhangi bir sıkıntı çıktıysa ve bu sıkıntının çözümlenmesi için belli bir zaman verilmişse, yönetici bu zamanı geçirmeden o konuyla ilgilenmeli ve kat sahiplerinin haklarını korumalıdır.
 • Kat maliklerini korumak ve sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyla, yönetici ve yönetim kurulu konut ile ilgili kararlar verebilirler.
 • Yönetici, olağanüstü toplantı için üyeleri çağırabilir. Ayrıca genel kurulun toplanması da yöneticinin sorumluluğu altındadır.
 • Yönetici, genel kurulda alınan kararları, raporları, tebligatları, yapılan ihtarları, toplanan parayla ilgili bilgileri deftere yazmakla yükümlüdür. Mutlaka defter tutulmalıdır.
 • Tutulan defter, her ay notere kapattırılmalıdır.
 • İşletme projesi hazırlamak, eğer kat malikleri tarafından henüz görüşülmemişse, yöneticinin görevidir.
 • İşletme projesi gelir gider tablosunu, belirlenmiş aidatlara göre durumun ne olacağı, borçların kapatılması için neler yapılacağı gibi önemli noktaları içerir.
 • Yönetici işletme projesini hazırladıktan sonra kat maliklerine imza karşılığı ya da taahhütlü mektup ile gönderir. Eğer bu kişilerden 7 gün içerisinde itiraz gelirse, kat malikleri genel kurulu toplanarak konu için kararlar alınır.
 • Yönetici, yönetim planında yazılmış olan zamanlarda kat malikleri kuruluna konut adına gerçekleştirilen işlemlerin, gelirin ve giderin nasıl olduğunun bilgisini vermelidir. Yönetim planında özellikle böyle bir tarih belirtilmemişse her yıl ilk ay bu toplantı gerçekleştirilir.

Yöneticilik ve yönetim kurulu üyesi olmak, pek çok sorumluluğu ve altından kalkması güç işi de beraberinde gerektirmektedir. Yüzlerce, hatta binlerce kat malikinin olduğu konutlarda tüm bu önemli işler yöneticiye kaldığı için, yöneticiler genellikle profesyonel bir destek almayı tercih etmektedir.

Entegre Tesis Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi  Almak İçin Tıklayınız.

 

Denetim Kurulu ve Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Bir konutun, tesisin, iş yerinin, rezidansın kısacası toplu yaşam alanlarının ve pek çok kişinin hak sahibi olduğu yerlerin, ortak kararlar alması ve kararları uygulaması, bazı kurallara uyması gerekmektedir. Karışıklığı önlemek ve yaşam alanlarında düzeni sağlamak için kat mülkiyeti kanunu çıkarılmıştır ve kat malikleri, yönetimin ve yöneticinin seçilmesi ile ilgili kurallar açıklanmıştır. Kat maliklerinin seçimle getirdiği yöneticiyi ve yönetim kurulunun denetiminin de sağlanması gerekir. Bu nedenle denetçi ya da denetçiler seçilerek, yönetimin denetimini kat sahipleri adına gerçekleştirirler.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz; 
5 Maddede Site Yöneticisi Olmak 
Entegre Tesis Yönetimi Nedir?
Tesis Yönetim Şirketi ile Çalışmanız İçin 4 Sebep

Denetçi Aidat Öder mi?

Yönetici ve denetçiler, yönetim planında yazanlara ve kat maliklerinin yaptığı toplantılar neticesinde alınan kararlara bağlı olarak aidat ödememe hakkına sahip olabilirler. Dilerlerse, yaptıkları iş için kat maliklerinden ücret talep edebilirler ve eğer bu talepleri kabul görürse belli bir ücret karşılığı görevlerini sürdürebilirler.

Denetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Denetim kurulu, denetçilerden oluşmaktadır. Konutun ihtiyacına göre tek bir denetçi olabileceği gibi birden fazla denetçi de olabilmektedir.

Denetçilerin Görevleri Nelerdir?

Kat malikleri tarafından yönetim kurulunu denetlemek amacıyla göreve seçilmiş denetçilerin bazı sorumlulukları vardır.

 • Denetçiler, konut ile ilgili gelir ve giderleri denetleyerek, kat maliklerinden toplanan paranın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlerler.
 • Yalnızca mali konularda değil, konutun ortak alanları ile ilgili olması gereken faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediğini de denetlerler.
 • Konutların güvenliği, temizliği, asansörlerin bakımı ve onarımı, varsa havuz ve spor tesisi gibi ortak kullanım alanlarının hijyenik olmasının sağlanması, su ve ısıtma ilgili problemlerin giderilmesi, ortak yeşillik alanların bakımı ve ortak yaşam alanlarıyla ilgili diğer pek çok konuda yapılması gereken işlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü denetçiye aittir.
 • Denetçiler, kat malikleri kuruluna rapor şeklinde denetlemelerinin neticelerini sunarlar. Eğer uygun görürlerse, istedikleri zaman kat maliklerini denetlemeler ile ilgili bilgilendirme hakları vardır.
 • Kayıt defteri tutularak, denetim ile ilgili detaylar kayıt altına alınmalıdır.

Denetçiler Ne Zaman Denetim Yaparlar?

Denetimler, yönetim planında aksi belirtilmediği müddetçe her 3 ayda 1 kez yapılmalıdır. Denetçi, normalden farklı durumlar sezdiğinde ya da şüphe duyduğunda da denetim yapabilir. Yaptığı denetimler neticesinde tutmuş olduğu kayıtları, konut denetim raporu adı altında kat malikleri toplantısında sunar.

World of FMS; yönetim, muhasebe, halkla ilişkiler, güvenlik, temizlik, çöp ve atıkların toplanması, sosyal tesise personel hizmeti, spor salonu ve havuz için eğitmen hizmeti, yönetici personel hizmetleri, yönetim planlanması gibi geniş çapta hizmet veren bir kuruluştur.

Yalnızca konutlarda değil iş yerleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, büyük spor tesisleri, hastaneler, fabrikalar, okullar, oteller her alanda hizmet veren World of FMS ile yaşam alanlarının kalitesi sağlanmış olur.

 

 

İşletme Bütçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

İşletme Bütçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konutlar, şirketler, işletmeler gibi gelir ve gider durumunun olduğu alanlarda işletme bütçesi hazırlanarak bütçede hedeflenen rakamlara ulaşmak ve gelir gideri kontrol altına almak hedeflenir. İşletme bütçesi oluştururken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İşletme Bütçesi Nedir?

İşletim Bütçesi, büyük bir şirketten kat maliklerinin bir arada yaşam sürdüğü sitelere kadar pek çok alanda hazırlanması gereken bir planlamadır. Bir konutta kat maliklerinden toplanan aidatları, eğer ana gayrimenkul içerisinde spor tesisi, havuz gibi alanlar varsa ve bu alanlara dışarıdan gelen kişiler de girebiliyorsa onların üyeliklerinden gelen ücretleri, tesislerin ve iş yerlerinin kiralarını gelir olarak kabul eder. Konutun ihtiyacını karşılamak için harcanması gereken giderleri de hesaba katar ve buna yönelik planlama yaparak kat maliklerine sunar.

İşletme Bütçesi Kim Tarafından Hazırlanır?

İşletme bütçesi, kat malikleri ya da yönetici tarafından hazırlanmaktadır. Henüz kat malikleri arasında işletme bütçesi görüşmesi gerçekleşmemiş ise, yönetici aidatlardan ve diğer kaynaklardan gelecek olan gelirle birlikte ana konut için harcanması gereken giderleri rapor haline getirerek, kat maliklerine gönderir. Kat maliklerinin itirazları doğrultusunda, genel kurul toplanarak işletme bütçesi ile ilgili detaylar görüşülür.

İşletme Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

İşletme bütçesi hazırlamak, resmi bir gerekliliktir. Bu nedenle de titizlikle çalışılmasını gerektirir.

  • İşletim bütçesinin mutlaka bir amacı olmalıdır. Amaç ve hedef, işletme bütçesi hazırlamada en önemli noktalardır.
  • İşletme bütçesinde tahmini gelir ve giderler yer almalıdır. Gelir gider tablosu oluşturularak analizler yapılır.
  • Gelirlerin düzenlenebilmesi ve giderlere uygun bir bütçe belirlenmesi için, her bir kat sahibinin ödemesi gereken aylık tutar belirtilir. Bu tutarın ne şekilde ve ne zaman toplanacağı da işletme bütçesine eklenir.
  • Bir işletme bütçesi; konutların ortak tesis ve yaşam alanlarının bakım, onarım, temizlik gibi giderlerini, eğer ana gayrimenkul sigortalıysa yıllık sigorta priminin tutarını, konut için yapılması gereken diğer işler için kararlaştırılmış bütçe planını içermelidir.
  • İşletme bütçesi, temel ihtiyaçları içerdiği gibi hesapta olmayan ve acil olarak gelişebilecek durumlarda oluşacak giderlerin tahminini de içermelidir. Gelirlerin bir kısmı bu tahminler için ayrılırken belli bir kısmı da tasarruf için bir kenara konur.
  • Konutlarda çalışan personeller için ayrılan bütçe de işletme bütçesinde yer almaktadır.
  • Eğer merkezi ısıtma söz konusuysa, her bir daireye düşen yakıt miktarı giderinin belirtilmesi ve giderler arasında yer alması gerekir.
  • İşletim bütçesi ileri görüşlü olmayı gerektirmektedir. Doğru tahminler yapmak sürecin iyi yönetilmesine olanak tanır.
  • Önceki yılların kıyaslaması ve analizi yapılarak, en doğru tahminlere ulaşmak hedeflenir.

World of FMS bütçenizi en iyi şekilde yöneterek işlerinizi dengelemenizi ve rahat bir şekilde yolunuza devam etmenizi sağlamaktadır. Giderlere dair en doğru tahminleri yapan World of FMS, gerek bir rezidanstaki aidatların belirlenmesi ve harcamaların düzenlenmesi olsun gerekse büyük bir AVM’nin gelir gider hesabını yapmak olsun, tüm mali işlemlerde ve dahasında yanınızda.