Site İşletme Projesi Nedir ve Nasıl Hazırlanmalı?

İşletme projesi genel olarak sitelerin yönetim kurulu tarafından site ile ilgili planlamaların ve faaliyetlerin rakamsal olarak ifade edilmiş olduğu bir doküman olarak açıklanabilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37.maddesi uyarınca işletme projesi hazırlanması durumunda gösterilmesi gereken bazı bilgiler vardır. Söz konusu bilgiler şöyledir:

  • Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetimi doğrultusunda tahmini bir gelir ve gider tutarının,
  • Tüm site giderlerinin her daire sahibine ve söz konusu kanunun 20.maddesinde bulunan esaslara göre tahmini miktarının,
  • Tahmini giderler ile muhtemel giderleri karşılamak adına her daire sahibinin vermesi zorunlu olan avans tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

    site işletme projesi nedir?
    İşletme projesi kapsamında bütçe hazırlanırken sürecin takip edilmesi ve benzer bir süreç yürütülmesi için bütçe çalışmalarında her birimden detaylı bilgi istenmelidir.

İşletme Projesi Nedir?

İşletme projesi site yönetim kurulunun apartman ve site ile ilgili planlamış olduğu çeşitli faaliyet ve giderlerin rakamsal değerini gösterir. Fakat günümüzde 1000 konutun üzerinde yer alan sitelerde söz konusu projenin hazırlanması için profesyonel bir destek gerekmektedir. Bu kapsamda bütçe çalışması farklı projelerde dahi afaki rakamlar ile karşılaşmak mümkündür.

Ayrıca işletme projesi hazırlanırken bir önceki senede aylık bazdaki giderlerin bütçe varyans analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bütçe hazırlamada her yıl yeni tecrübeler kazanarak bir sonraki yılda hatasız bir şekilde bütçenin hazırlanması söz konusudur. Bu doğrultuda her işletmenin kendine has özelliklerinin olduğunu ve söz konusu özelliklerin dikkate alınarak bütçenin gerçeğe en yakın şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İşletme Projesi Önemi

Bu arada işletme projesi kapsamında bütçe hazırlanırken sürecin takip edilmesi ve benzer bir süreç yürütülmesi için bütçe çalışmalarında her birimden detaylı bilgi istenmelidir. Örneğin güvenlik, teknik birimler ve temizlik birimleri ile görüşerek taleplerin olup olmadığı ve ek personel ile malzeme kalitesinde ki eksiklerin sorarak profesyonel bir bütçe planlaması gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlanması durumunda proje dahilinde ki personellerin ve taşeron firma alışanlarının tazminatının karşılığının dikkate alınması gerekmektedir. Kıdem tazminatı doğrultusunda gereğinden fazla ya da az hesaplamanın yapılmaması gerekmektedir. Bu noktada personel devir hızı dikkate alınmalıdır.

İşletme projesi iki şekilde kesinleşmektedir. Bunlar;
  • Kat sakinlerine ya da bağımsız bölümden yararlananlara imza karşılığında ya da taahhütlü mektuplar ile bildirim sağlanır.
  • Kat malikleri kurulunda karar alınır.