Site İçerisinde Evcil Hayvan Beslemek Kanunen Hukuki midir?

Site içerisinde evcil hayvan beslenmesi söz konusu olduğunda, toplu bir şekilde yaşanıldığı ve pek çok ortak alana sahip olunduğu için diğer kat malikleri bu durumdan rahatsız olabilmektedirler. Birçok kişi, taşınmadan önce evcil hayvanlarını da düşünmek ve ona göre hareket etmek durumunda kalmaktadır.

Evcil Hayvan Sahiplerinin Yasal Hakları Nelerdir?

Türkiye’nin de kabul etmiş olduğu Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre, evcil hayvanlar ve sahiplerinin korunması için bazı yasalar yürürlüktedir.

  • Evcil hayvan beslemek, herkes için bir haktır. Bazı koşullar yerine getirildiğinde, evcil hayvanın bakımını üstlenebilecek herkes evcil hayvan sahiplenebilir.
  • Evcil hayvan sahibi kişi; can yoldaşı dostunu barındırmak, beslenme ve üreme gibi ihtiyaçlarını yerine getirmek zorundadır.
  • Evcil hayvan sahibi kişi; evcil hayvanının sağlığına dikkat etmeli ve hastalandığında evcil hayvanını tedavi ettirerek sağlığını sağlamalıdır.
  • Kanunda geçen önemli maddelerden bir tanesi de evcil hayvan sahiplerinin evcil hayvanının zarara uğramasına, ıstırap çekmesine izin vermemesi gerektiğidir. Evcil hayvan sahibi kişi, evcil hayvanına en iyi bakımı sağlamalıdır.
  • Evcil hayvanlar terkedilemez ve bakımı bir anda bırakılamaz. Evcil hayvanlar, sahiplerinin sorumluluğu altındadırlar. Evcil hayvan sahiplenmiş kişiler, hayvanın bakımını ve sağlığını sağlamakla yükümlülerdir.
  • Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre, site içerisindeki hayvan bakımını ilgilendiren en önemli madde şudur: Evcil hayvan sahibi kişiler, sorumlulukları altında olan hayvanların çevreye zarar vermemesi, insanları rahatsız etmemesi ve insanlara fiziksel olarak zarar vermemesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu tür zararların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Sitelerde Evcil Hayvan Besleme Kuralları

Evcil hayvanların sitede beslenip beslenilemeyeceği bazı şartlara bağlıdır. Her bir kat maliki, yönetim planı altına imzasını atarak o sitede yaşamayı kabul eder. Şayet yönetim planında evcil hayvan beslenemez ibaresi yer alıyorsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetim planında yazılı olan bu kurala uyulmak zorunludur.

Eğer yönetim planında evcil hayvanlar ile ilgili herhangi bir maddeye yer verilmemişse, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre, evcil hayvan sahibi kişi tedbir alarak sitede hayvan besleyebilir. Evcil hayvan sahipleri, hayvanların sitede çevreyi kirletmemesine, insanlara zarar vermemesine ve rahatsız etmemesine dikkat ettiği ve gerekli tedbirleri aldığı sürece sitede hayvan besleyebilir. Diğer kat malikleri, yalnızca hayvan beslendiği için sahip kişiye dava açamazlar.

Evcil hayvan sahibi kişi gerekli tedbirleri almazsa; insanlar zarar görürse, evcil hayvan çevre kirliliğine sebep olursa, site sakinlerini kovalarsa ve fazla gürültü çıkararak diğer site sakinlerini rahatsız ederse bu durumda kat malikleri dava açabilir. Dava sonucuna göre bir yol izlenir.

World of FMS, yasal süreçlere hâkim ve 10 yıldır hizmet veren deneyimli kadrosuyla site kurallarına göre en uygun yönetim planını oluşturarak site sakinlerini bilgilendirir ve ileride doğacak sıkıntıları önler.