Apartman ve Sitelerde Komşu Hakları ve Komşuluk

 

Komşuluk ve Komşu Hakları Türk kültüründe oldukça değerli bir konu olmayı başarırken insanların bir arada yaşama arzusunun sağlıklı bir şekilde devam etmesini destekler. Mahalle kültüründen apartman ve site kültürüne geçen insanlarda komşuluk kültürü daha iyidir. Bu nedenle de komşu, daima hakkına dikkat edilen kişi olarak kabul görür.

Türkiye’de kültürel köklerin de etkisi ile komşular değerli olurken hukuk sisteminde de komşuların bazı haklara sahip olması sağlanmıştır. Komşu hakları olarak da ifade edilen bu hakların apartman ve sitede sağlıklı – huzurlu yaşamı desteklemesi hedeftir. Türk Medeni Kanunu, Kabahatler Kanunu ve diğer düzenlemelerde dikkate alınan haklara herkes uymalıdır. Apartmanın genel düzenini bozabilecek olan aykırılıkların çeşitli yaptırımları vardır.

Komşu Hakları ve Apartman Yaşamı

Komşu hakları, ağartman yaşamının daha sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlar. Bu anlamda komşuların aşağıdaki kurallara riayet etmesi beklenmektedir.

  • Komşular, diğerlerini rahatsız edecek ve kişilik haklarına tecavüz edecek kadar özgür değildir,
  • Apartman sakinleri ortak kullanım alanlarında diğer sakinleri rahatsız edecek veya onların hakkına girecek uygulamalardan kaçınmalıdır,
  • Komşuların genel giderleri adil bir şekilde paylaşması ve her komşunun üzerine düşeni yapması gerekir,
  • Belirli gün ve saatlerde gürültünün engellenmesi gerekmektedir,
  • Komşular arasında kasıtlı ya da kasıtsız bir zarar ortaya çıkmışsa zarara neden olanın mağduriyeti gidermesi gerekir,
  • Komşular gürültülü ve rahatsız edici seslerin çıkacağı uygulamalar yapmak zorundaysa komşularını mutlaka bilgilendirmelidir.

Komşuluk İlişkisi ve Hukuk

Komşuluk ilişkisi hukuk düzeni kapsamında ele alınmış olsa da kurallara sadece hukuki bağlamda uymamak gerekir. Apartman sakini olmak bir anlamda beraber yaşamayı gerektirir. Satın aldığınız evi uzun süre kullanacağınız düşünüldüğünde komşularla iyi geçinmek ve genel huzuru korumak elzemdir.

Huzurun bozulması ve istenmeyen durumlar halinde ise komşu hakları devreye girer. İdari para cezası, hapis cezası ve diğer bazı uygulamaların bulunması bu hakların hafife alınmaması gerektiğini gösterir. Kat maliki olmanın her hakkı tanıdığı anlamına gelmez. Bu nedenle de ev sahibi olsanız dahi diğer komşuların haklarına saygı göstermelisiniz. Böylece huzurlu bir yaşamın tesis edilmesini sağlayabilirsiniz.