Yönetim Planı Neden Yazılır ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kişiler, yaşam alanlarını diğer kişiler ile paylaşıyorlarsa, düzenin sağlanması ve tartışmaların önüne geçilmesi için bazı kuralların belirlenmesi gerekir. Aksi taktirde ortak yaşam alanları ile ilgili konularda anlaşmazlıklar çıkacak ve ortak bir paydada birleşmek zor olacaktır. Yönetim planı bu gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanır ve yaşam alanlarını paylaşan her bir kişiyi bağlayıcı bir sözleşme olarak bilinir. Kısacası, site sakinlerinin nasıl yaşayacakları yönetim planı ile belirlenmiş olur.

Yönetim Planı Nedir?

Yönetim planı, henüz konutun inşası sırasında hazırlanan ve kat sahibi olacak kişilerin karar verirken dikkate almaları gereken kanuni bir belgedir. Gerçekte ise kat sahibi olacak kişilerin birçoğunun okumadan imzasını attığı bir kâğıt parçası gibi algılanmaktadır ancak bu doğru değildir. Temelde; toplu bir yaşam alanında her bir kat sahibinin kabul ettiği bir sözleşmedir. Kişiler konut satın alımı sırasında tapu müdürlüklerinde yer alan bu sözleşmeye imza atmadan önce okurlarsa, ileride doğacak sıkıntıları engellemiş olurlar. Okumadan kabul etmek ileride pek çok sorunu beraberinde getirme olasılığı yaratmaktadır.

Yönetim Planı Değiştirme

Yönetim planı her ne kadar müteahhit tarafından yazılmış olsa da daha sonrasında site sakinlerince değiştirilebilmektedir. Yönetim planında değişikliğe gidilebilmesi için, tüm kat mülkiyeti sahiplerinin %80’lik kısmının bu durumu onaylaması gerekmektedir. Yani her 5 kişiden 4 tanesi onay vermelidir, bir kişi dahi eksik olsa yönetim planında değişikliğe gidilemez. Elbette ki konut sahipleri, mahkemeye başvurarak hakkını arayabilmektedir.

 

World of FMS olarak yönettiğimiz projelerde kat maliklerine bu konuda destek vererek, site ve tesisin ihtiyaçlarına ve mevcut durumlara en uygun planlamayı müşterilerine sunar.

Yaşam alanınızda ortak kullanım alanlarının ne şekilde kullanılacağı, aidatın ne kadar olacağı, kimin ne kadar aidat vermesi gerektiği, yönetim kurulu toplantılarının hangi zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi gerektiği, temizliğin ne şekilde sağlanacağı, otopark sorunlarının nasıl çözüldüğü, güvenliğin nasıl sağlanacağı, varsa havuz ya da bahçe işlerinin ne şekilde görüleceği, dairelerin iş yeri olarak kullanılabilir olup olamayacağı gibi pek çok kuralı belirler. Kaliteli kadrosu ile kabul edilebilir ve mükemmel bir yönetim planı ortaya koyar. Devamında isteğe bağlı olarak yardımcı personelin sağlanması, spor salonu varsa usta bir eğitmen atanması, teknik bakım gibi pek çok hizmeti sağlar.

Kısacası özgün ve birebir uyumlu bir yönetim planı oluşturmak, World of FMS ile çok rahat ve güvenilir bir biçimde gerçekleşmektedir.