itfaiyeciler

Yangına Karşı Nasıl Güvenlik Önlemi Alınmalıdır?

Yangın, son dönemde Türkiye’de can sıkan bir durum olarak dikkatleri çekmiştir. Bir afet olarak ortaya çıkması insan ve diğer canlılar için risk teşkil eder. Peki, yangın nedir? Yangınların çıkma nedeni nedir? World of FMS olarak yangınların sebebi konusunda sizlere en değerli bilgileri sunuyoruz.

Yangın Nedir?

Isı ve oksijenin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan afetlerden bir tanesidir. Canlıları ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilemesi yangınların bir afet olarak adlandırılmasındaki temel faktörler arasındadır. Yangınların doğal yaşam alanlarında ortaya çıkabileceği gibi şehirlerde ve üretim tesislerinde de görülmesi muhtemeldir. Bu noktada yangınların farklı türlerde ortaya çıkması muhtemeldir.

Yangın Türleri Nelerdir?

Yangınların sebebi kadar önemli olan türlerinin bilinmesi alınacak önlemleri değerli kılar. Bu kapsamda yangın türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir.

A Sınıfı Yangın: Organik maddelerin yandığı bir yangın çeşidi olarak bilinmektedir.

B Sınıfı Yangın: Sıvı ve sıvılaşabilecek katıların yandığı yangınlardır.

C Sınıfı Yangın: Gazların yandığı yangınlardır.

D Sınıfı Yangın: Metallerin yanması durumunda ortaya çıkan yangınlardır.

F Sınıfı Yangın: Mutfakta kullanılan pişirme gereçlerinde ortaya çıkan yangınlardır.

Yangınların sebebi doğal ve insan kaynaklı sebepler olarak ikiye ayrılır.
Yangınların sebebi doğal ve insan kaynaklı sebepler olarak ikiye ayrılır.

Yangınların Sebebi Nedir?

Yangının ortaya çıkması hemen herkes için bir olumsuzluk anlamına gelir. Bu nedenle de yangının engellenmesi adına öncelikle nedenlerini çok iyi bilmek gerekir. İnsan kaynaklı yangınlarda bilinçsizce yakılan ateşler, çevreye bırakılan cam ve diğer yanıcı malzemelerin rolü büyüktür. Öte yandan yangınların doğal nedenleri de bulunur. Bu noktada ilk sırayı iklim değişiklikleri alır. İklim değiştikçe sıcaklıklar artar ve ormanların yanması söz konusu olur.

Yangınların doğal nedenleri sıralanırken yıldırım, volkanik faaliyetler ve yangınların yayılması söz konusu olur. Tüm bu nedenler dikkate alındığında en doğru sonuçlara ulaşmak söz konusu olacaktır.

Yangına Karşı Alınacak Önlemler

Yangına karşı alınacak önlemlerde ilk sırada yangın nedenlerini ortadan kaldırmak vardır. Çünkü yangını körükleyecek her faaliyet afetin boyutunu arttırır. Bunun yanı sıra yangına karşı güçlü bir müdahale sistemi tesis etmek de önemlidir. Böylesi bir durumda WFMS GÜVENLİK desteği almanız önerilir.

Olası Hırsızlık Durumunda Güvenlik Firmasının Sorumlulukları Nelerdir?

Hırsızlık durumunda güvenlik firmasının sorumlulukları hizmet alıcıların en çok merak edilen konulardan bir tanesidir.  Siz de özel güvenlik firmalarının hizmet sunduğu bir sitede yaşıyor veyahut tesisin işletmecisi iseniz hırsızlık durumlarında güvenlik firmasına karşı haklarınızı bilmelisiniz. WFMS, güvenlik hizmetleri ile sizlere konforlu bir yaşam alanı sunarken aynı zamanda sorumluluklarının da bilincindedir. Siz de güvenlik firmasının sorumlulukları çerçevesinde haklarınızı öğrenmek adına bu rehberi incelemelisiniz.

Özel güvenlik, size güven duygusunu hissettiren bir unsurdur. Zira hırsızlık ve diğer olumsuz durumlara yönelik güvenlik firmalarının önleyici bir güç olduğundan söz etmek gerekir. Güvenlik firmaları hırsızlığa engel olmayı arzu etse de zaman zaman bu istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Peki, bu durumda güvenlik firmasının sorumluluğu nedir?

W FMS Güvenlik bir çok büyük projede olası hırsızlık ve istenmeyen durumlara karşı kalifiye personeli ile nöbettedir.
W FMS Güvenlik bir çok büyük projede olası hırsızlık ve istenmeyen durumlara karşı kalifiye personeli ile nöbettedir.

Hırsızlık ve Güvenlik Firmasının Sorumlulukları

Hırsızlık durumunda suçun kimin ihmali nedeniyle ortaya çıktığı güvenlik firmasının sorumlulukları bakımından önemlidir. Bu nedenle de bir güvenlik firmasının hırsızlıktan sorumlu tutulabilmesi adına belli başlı şartlar bulunmaktadır. Söz konusu şartlar ve açılacak tazminat davasında yetkili mahkemenin takdiri sorumluluğun kimde olacağını ortaya koyar. İşte güvenlik firmasının sorumlulukları ve hırsızlıkla ilgili durumlar!

  • Hırsızlığın gerçekleştiği saat,
  • Hırsızlıkla alakalı güvenlik firmasının ihmali,
  • Hırsızlığın gerçekleştiği mahallin sahibinin ihmali,
  • Hırsızlıkla ilgili kanıtlar.

Tüm bu unsurlar dikkate alınarak sorumlunun kim olduğu saptanabilmektediir. Nitekim hırsızlık; güvenlik firmasının hizmet verdiği saatlerde ve güvenlik ekiplerinin ihmali neticesinde ortaya çıkmışsa tazminat söz konusu olabilir. Tazminat ve mağduriyetin giderilmesi konusunda tercih edilecek olan dava sürecinde sorumlu tespit edilmektedir.

Güvenlik Firması Hangi Önlemleri Alır?

Bir site ya da apartmanda oturan bireylerin güvenlik firmasının sorumluluğu kapsamında belli başlı güvenlik önlemleri alması gerekir. Güvenlik kamerası, güvenlik personeli ve diğer bazı fiziksel önlemlerin alınması güvenlik firmasının sorumlulukları arasındadır. Öte yandan güvenlik firmalarının güvenlik sistemlerini de güncel tutması sorumluluklarından kabul edilmektedir.

W FMS Güvenlik; hizmetleri sayesinde site sakinlerinin huzurlu bir yaşama ulaşmasını sağlar. Bu kapsamda amaç hem güvenliği sağlamak hem de hırsızlık ve diğer olumsuzluklara engel olmaktır. Güvenlik hizmetleri çerçevesinde 7/24 güvenlik çözümlerinden de faydalanmanız mümkündür. Nasıl bir hizmet alacağınızı ve alacağınız hizmetin kapsamını bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Entegre Tesislerde Acil Eylem Planı Hazırlanması ve Önemi

Acil eylem planları; yangın, doğal afet ve diğer felaketlere karşı can – mal güvenliğini korunması amacıyla oluşturulmaktadır. Entegre tesisler, ürünlerin her aşamasının gerçekleştiği alanlar olduğundan burada ortaya çıkacak afetlerin yaratacağı riskler de fazladır. Bu nedenle de acil eylem planları oluşturmak ve bu planlara uygun bir şekilde hareket etmek gerekmektedir.

Acil Eylem Planı Nedir?

Acil eylem planı, 6331 sayılı Kanun kapsamında mutlaka düzenlenmesi gereken planlardır. İşverene ve çalışana çok ciddi sorumlulukları yükleyen planın hazırlanmaması halinde maddi yaptırımların söz konusu olacağından söz edilebilir. Tüm riskleri göze alarak gerçekleştirilmesi gereken bu planların amacı can ve malı korumaktır. Amacı maddi yaptırımlardan kurtulmak olan planların çok faydalı çözümler sunmayacağını söylemek gerekir.

Acil eylem planı mutlaka hazırlanması gereken bir plandır.

Acil Eylem Planı Nasıl Hazırlanmaktadır?

Eylem planlarının hem işveren hem de çalışanlar açısından değeri büyük olurken bu planları doğru bir şekilde hazırlamak gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan sonuç beklentilere cevap vermeyecektir. Entegre tesislerde uygulanacak acil eylem planları şu aşamalarla hazırlanır.

  • Entegre tesiste görülmesi muhtemel acil durumlar belirlenmektedir,
  • Acil durumların neden olacağı etkileri en aza indirmek adına önlem ve uygulamalar saptanır,
  • Olası bir acil durumda kimlerin hangi görevlerde olacağına karar verilir,
  • Acil duruma müdahale ve acil durumda tahliye planlaması yapılır,
  • Doküman ve belgeler hazırlanır,
  • Tatbikat ile eylem planının başarısı ölçülür.

Profesyonel bir şekilde hazırlanan eylem planları afet durumlarında can ve mal kayıplarının en büyük tedbiridir.

Entegre Tesislerde Acil Durum Planı Hazırlanmasının Önemi Nedir?

Acil durum planlarının önemine vurgu yaparken can ve mal kaybı daima ilk sıradadır. Bunun yanı sıra olası bir afette insanların nasıl davranacaklarını öğrenmeleri de mümkün olur. Hem bireysel hem de toplumsal bir kazanım olan söz konusu durum kriz yönetiminde başarılı olmayı sağlar.

Entegre tesislerin tam anlamıyla başarısını sağlayacak olan acil durum planlarının zaman zaman yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut planı etkileyecek değişimlerin ortaya çıkması halinde değişim gereklidir. Bunun yanı sıra az riskliden çok riskliye göre sıralanan iş yerlerinde 2 yılda 1, 4 yılda 1 ve 6 yılda 1 şeklindeki aralıklarla planı yenilemek şarttır. World of FMS ile bu planlar hakkında daha profesyonel çözümler üretebilirsiniz.

Konut Güvenliği ve İşyeri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Konut güvenliği ve işyeri güvenliği nasıl sağlanır sorusu son zamanlarda son derece popüler hale gelmiş olan önemli bir konudur. Güvenlik, insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Bu nedenle bireylerin hem iş yerlerinde hem de evlerin de kendilerini güvende hissetmeleri son derece önemlidir.

Güvenlik ile ilgili çeşitli önemlerin alınmaması durumunda çeşitli problemler meydana gelmekle birlikte stres ve kaygı gibi durumlarda oluşabilir. Bu nedenle konut güvenliği ve işyeri güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması gerekmektedir. Çalışma ortamında ve ev de temel güvenlik önlemlerinin alınması durumunda bireylerin kendilerini çok daha iyi hissedeceklerini ifade edebiliriz.

Konut ve iş yerlerinde alınabilecek olan önlemler genel olarak kapı alarm sistemleri, genel alarm sistemleri, modern kilit sistemleri, kamera sistemleri, akıllı kepenk sistemleri ve çeşitli teknolojik önlemler olarak ifade edilebilir.

 

Konut ve İşyeri Güvenliğinde Alınacak Önlemler

Teknolojinin gelişmesi ve sürekli değişim içerisinde olması insan hayatını çok daha güvenli bir hale getirmektedir. Bu anlamda konut ve iş yerlerinde güvenliğin sağlanması için teknolojik fırsatlardan yararlanmak gerekecektir. Bu bağlamda konut güvenliği ve işyeri güvenliği için alınabilecek tedbirlerin kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.

Konut ve işyeri güvenliğinin sağlanması için en önemli kriter kapının sağlam ve güvenli olmasıdır. Hırsızların giriş yaptıkları en temel yer kapılardır. Kapıların güvenli olmaması büyük bir probleme neden olur. Özellikle çelik kapılar en güvenilir ve sağlam kapılardır. Bunun yanı sıra iş yerlerinde kepenk sistemleri kullanılarak güvenlik önlemleri alınabilir.

Klasik kepenk sistemlerinde bulunan kilitlerin makaslar ile kırılması nedeni ile modern kilit sistemlerinin kullanılması çok daha güvenilir olacaktır. Tüm bunlarla beraber kamera ve alarm sistemleri de güvenlik önlemleri arasında yer almaktadır.

En Güvenilir Önlemler

Siz de konut güvenliği ve işyeri güvenliği sistemlerinden yararlanmak ve söz konusu güvenlik yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve bu hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Yapmanız gereken tek şey bizimle iletişime geçmektir. Şirketler grubumuz bünyesinde hizmet veren WFMS Güvenlik ile iletişime geçerek konu ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

Profesyonel Güvenlik Hizmetleri Ne Sağlar?

Profesyonel güvenlik hizmetleri ile daha kaliteli bir güvenlik ortamı tesis etmek mi istiyorsunuz? O halde birbirinden özel süreçlere bir göz atalım! Bu sayede profesyonel güvenlik hizmetinden yararlanmanın avantajının ne olduğunu anlayalım!

İşletme, yaşam alanları ya da diğer mekanlarda güvenliği sağlamak adına güvenlik sistemlerinin oluşturulması söz konusudur. Hırsızlık, gasp ve diğer olumsuzluklara karşı koruma sağlama amacı olan güvenlik hizmetlerinin temelinde can ve malları korumak vardır. Güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri ile desteklenen güvenliği sağlama konusu oldukça önemlidir. Çünkü bir işletmenin kendi imkanları ile güvenliği sağlama noktasında faaliyet göstermesi çok sağlıklı değildir.

Siz de işletmeniz ya da yaşam alanınızda profesyonel bir güvenlik hizmeti almak mı istiyorsunuz? O halde profesyonel güvenlik hizmetlerinin size sağlayacağı avantajlara bir göz atmalısınız. WFMS olarak birbirinden özel çözümlerle avantajları ayağınıza getiriyoruz.

Güvenlik Hizmeti Aksamadan Devam Eder

Profesyonel güvenlik hizmetleri kapsamında WFMS ile iş birliği yapıyorsanız personelin işe gelmemesi sorununu ortadan kaldırmak çok kolay olacak! Özellikle de güvenliği sağlamakla görevli çalışanların işe gelmediği durumlarda oluşan güvenlik açıklarını çözmek adına siz de profesyonelliğin keyfini sürmelisiniz. WFMS, personel sayısı ile size sürekli güvenlik sağlar.

Güvenlik Planlaması Daha Kolay Olur

Güvenlik hizmetlerinin profesyonel bir firma ile gerçekleştirilmesi durumunda dikkate alınacak olan temel husus planlama olmalıdır. Çünkü güvenlik personeli sayısı arttıkça planlama zorlaşır. Vardiya sisteminden hangi personelin nerede çalışacağına dair planlamayı yapmak adına profesyonel güvenlik hizmetlerinden yararlanmak çok daha avantajlı olacaktır.

Güvenlik Görevlisi Seçiminde Kaliteyi Yakalarsınız

Güvenlik görevlisi seçmek ve çeşitli sertifikalar konusunda gereklilikleri yerine getirmek önemlidir. Çünkü hukuki standartlara uymayan ve diğer şartları taşımayan personeli çalıştırmak doğru değildir. Bu nedenle de WFMS olarak size hem kalite hem de yüksek standartlar vaat ediyoruz. Kaliteyi ön planda tutacak çözümlerimizle sizlerin destekçisi oluyoruz.

Profesyonel güvenlik hizmetleri ile alakalı en kapsamlı çözümler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Geniş kadromuz ve kaliteli personel yapımız sayesinde kaliteli bir güvenlik yapısı tesis etmek oldukça değerli olacaktır.