Entegre Tesislerde Acil Eylem Planı Hazırlanması ve Önemi

Acil eylem planları; yangın, doğal afet ve diğer felaketlere karşı can – mal güvenliğini korunması amacıyla oluşturulmaktadır. Entegre tesisler, ürünlerin her aşamasının gerçekleştiği alanlar olduğundan burada ortaya çıkacak afetlerin yaratacağı riskler de fazladır. Bu nedenle de acil eylem planları oluşturmak ve bu planlara uygun bir şekilde hareket etmek gerekmektedir.

Acil Eylem Planı Nedir?

Acil eylem planı, 6331 sayılı Kanun kapsamında mutlaka düzenlenmesi gereken planlardır. İşverene ve çalışana çok ciddi sorumlulukları yükleyen planın hazırlanmaması halinde maddi yaptırımların söz konusu olacağından söz edilebilir. Tüm riskleri göze alarak gerçekleştirilmesi gereken bu planların amacı can ve malı korumaktır. Amacı maddi yaptırımlardan kurtulmak olan planların çok faydalı çözümler sunmayacağını söylemek gerekir.

Acil eylem planı mutlaka hazırlanması gereken bir plandır.

Acil Eylem Planı Nasıl Hazırlanmaktadır?

Eylem planlarının hem işveren hem de çalışanlar açısından değeri büyük olurken bu planları doğru bir şekilde hazırlamak gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan sonuç beklentilere cevap vermeyecektir. Entegre tesislerde uygulanacak acil eylem planları şu aşamalarla hazırlanır.

  • Entegre tesiste görülmesi muhtemel acil durumlar belirlenmektedir,
  • Acil durumların neden olacağı etkileri en aza indirmek adına önlem ve uygulamalar saptanır,
  • Olası bir acil durumda kimlerin hangi görevlerde olacağına karar verilir,
  • Acil duruma müdahale ve acil durumda tahliye planlaması yapılır,
  • Doküman ve belgeler hazırlanır,
  • Tatbikat ile eylem planının başarısı ölçülür.

Profesyonel bir şekilde hazırlanan eylem planları afet durumlarında can ve mal kayıplarının en büyük tedbiridir.

Entegre Tesislerde Acil Durum Planı Hazırlanmasının Önemi Nedir?

Acil durum planlarının önemine vurgu yaparken can ve mal kaybı daima ilk sıradadır. Bunun yanı sıra olası bir afette insanların nasıl davranacaklarını öğrenmeleri de mümkün olur. Hem bireysel hem de toplumsal bir kazanım olan söz konusu durum kriz yönetiminde başarılı olmayı sağlar.

Entegre tesislerin tam anlamıyla başarısını sağlayacak olan acil durum planlarının zaman zaman yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut planı etkileyecek değişimlerin ortaya çıkması halinde değişim gereklidir. Bunun yanı sıra az riskliden çok riskliye göre sıralanan iş yerlerinde 2 yılda 1, 4 yılda 1 ve 6 yılda 1 şeklindeki aralıklarla planı yenilemek şarttır. World of FMS ile bu planlar hakkında daha profesyonel çözümler üretebilirsiniz.