Aidatlara Uygulanan Gecikme Zammı Neye Göre Uygulanır?

Aidat; kat maliklerinin her ay belirlenen tutarda ödeme yaptığı, konutların giderleri için harcanacak olan ve yönetici tarafından toplanan paradır. Aidatın ayın hangi gününde toplanacağı yönetim planında belirlenmiştir. Eğer yönetim planında bahsi geçen konuyla ilgili bir madde bulunmuyorsa, aidat ayın ilk günü toplanır. Her bir kat sahibi, aidatı vermekle yükümlüdür. Aidat tutarı, yönetim planında yazar ve kişiler, kat mülkiyeti almadan önce bu sözleşmeyi imzalarlar. Resmi bir işlem olduğu için, yönetim ve kat maliklerince titizlikle takip edilmelidir. Aksi taktirde hem konutların ihtiyaçları görülemeyecek ve borçlar artacak, hem de ileride hukuki sıkıntılar çıkabilecektir.

Gecikme Zammı Ne Demek?

Gecikme zammı, vaktinde ödenmesi gereken belirli bir miktar paranın zamanında ödenmediği taktirde, mevcut paraya uygulanan zamdır. Kişi, belirtilen vakitte ödemesini yapmadığında daha sonra gecikme zammıyla belirlenen tutarı ödemek durumunda kalır.

Sitenin bakımı, temizliği, ortak tesislerin düzenlenmesi, sigorta mevcudiyetinde sigorta prim ödemeleri, personellerin maaşlarının ödenmesi, kısacası sitenin işleyişinin aksamadan devam edebilmesi için her kat malikinden toplanan aidat uzun bir süre ödenmezse yönetici ilgili kat maliki hakkında icra davası açabilir.

World of FMS, tüm site ihtiyaçlarını karşılamada yüksek kalitede bir hizmet sunarak yönetimin en yüksek kaliteye gelmesini sağlayabilmektedir. World of FMS aidatların toplanmasını ve nereye harcanacağını da ince eleyip sık dokuyarak planlamaktadır. Yasalara hâkim olan ve yönetim alanında adını üst sıralara yazdırmış World of FMS; 10 yıllık deneyimiyle müşterilerini memnun etmekten asla vazgeçmemiştir.

Gecikme Zammı Nasıl Uygulanır?

Aidata gecikme zammının uygulanması, yöneticinin ve diğer kat sahiplerinin inisiyatifine kalmış bir uygulamadır. Pek çok yönetici, ödemesini geciktiren kat malikine gecikme zammı uygulamasa da hukuken böyle bir hakkı bulunmaktadır. Kat mülkiyeti kanunu 20. Maddesi gereğince, yönetim kurulu aidatını ödemeyen kat malikine aylık %5 gecikme zammı uygulama hakkına sahiptir. Yönetici ya da diğer kat malikleri, aidatın ödeme gününü geçiren diğer kat malikine dava açabilmektedir. Kat mülkiyeti kanununun bu maddesinde aidatını düzenli ödeyen kat maliklerinin hakkının korunması ve site işleyişinde aksaklıklar çıkmaması planlanmıştır.

Gecikme Zammı Hesaplama

600TL’lik aidata sahip bir rezidansın kat maliklerinden birinin aidat ödeme tarihini 20 gün geciktirdiği düşünülürse, aylık gecikme zammının %5 olduğu kabul edilerek gecikme zammı şu şekilde uygulanır:

 • 600TL’lik aidatın %5’i 30TL olarak hesaplanır.
 • 30TL, aylık faizdir. İlgili kat maliki ise yalnızca 20 gün gecikmiştir. Bu nedenle bir ay 30 gün olarak alınır ve 30TL 30’a bölünür. Böylece günlük gecikme zammı 1TL olarak bulunur.
 • İlgili kat maliki, 20 gün geciktiği için 20TL’lik gecikme zammı ödemek zorundadır. Toplam borcu 620TL olarak bulunur.
 • Eğer kat maliki, aylarca borcunu ödemezse yönetim icra davası açabilir.

Gecikme Zammı Oranını Kim Belirler?

Gecikme zammı oranı, kat mülkiyeti kanununun 20. Maddesince %5 olarak belirlenmiştir. Kişilerin, yönetim planında aksine bir madde olmadığı müddetçe %5 oranı geçerlidir. Eğer yönetim planında bu oran farklı bir şekilde verilmişse, yönetim planında yazılı olan orana göre aidatını ödemeyen kat maliklerinin borçlarına gecikme zammı uygulanır.

 

Aidat Toplanmasındaki Esaslar Nelerdir? 

Aidat, yaşam alanlarının ihtiyaçlarının giderebilmek için kat maliklerinden ya da varsa kat maliklerinin kiracılarından aylık olarak yönetim tarafından toplanan ücrettir. Sitelerin güvenliğinin ve temizliğinin sağlanması, varsa havuz ve spor salonu gibi ortak kullanılan tesislerin hijyeninin sağlanması, bahçe bakımı, asansörün bakım ve onarımı ve görevli personellerin maaşları gibi noktalarda harcama yapılması gerekir ve aidat ile ilgili hükümler kat mülkiyeti kanununda verilmiştir.

World of FMS, bir siteden koca bir fabrikaya, hastanelerden AVM’lere kadar tüm bu ihtiyaçları müşterileri için karşılar ve güvenilir bir hizmet sunar.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesine Göre Aidat Toplama Esasları

Kat mülkiyeti kanunu, aidatın ne şekilde toplanacağını, hangi kurallarla toplanması gerektiğini 20. Maddesinde ortaya koymuştur. Buna göre:

 • Kat malikler ve kiracılar, ana gayrimenkulün ihtiyaçları için ve bu ihtiyaçları sağlayan personel için aidat ödemek durumundadırlar.
 • Kat malikleri, ortak kullanıma sunulmuş tesislerden ve alanlardan vazgeçerek, ihtiyacı olmadığını ve kullanmayacağını söyleterek aidat ödemesinden muaf olamaz.
 • Kişi, aidat ödemesini yapmıyorsa hakkında yasal işlem başlatılabilir. Konutta kat maliklerince seçilmiş yönetici ya da kat maliklerinden her biri, hakkını korumak için aidat ödemeyen kişiye icra davası açabilir.
 • Aidat günü geçirildiğinde, yönetim ya da kat maliklerinin başvurusuyla aidat yatırma günü geçen kişiye aylık %5 gecikme zammı uygulanabilir.
 • Ortak kullanım alanı içerisinde bir hasar meydana gelmişse ve bu hasarın onarımı için harcama yapılması gerekirse, hasara sebep olan kişiler haricindeki diğer kat malikleri, hasar için ödenen paralarını hasara sebep olan kişilere başvurarak geri alabilirler.

Aidat Toplama Yöntemleri, Aidat Nasıl Toplanır?

Aidatı kat malikleri ve kiracılardan yönetici toplamaktadır. Kişiler, aidatlarını yöneticiye doğrudan nakit olarak verebildikleri gibi yöneticinin aidat toplamak amacıyla açtığı banka hesabına da yollayabilirler.

 • Elden verilen aidatlarda, yönetici aidatın verildiğine dair makbuz kesmelidir. Böylece aidatın verildiği kanıtlanmış ve belgelenmiş olur. Aidat toplamak resmi bir işlemdir bu nedenle titiz bir çalışma ister.
 • Yönetici, banka hesap numarası atarak da aidatları toplayabilmektedir. Ancak bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Hesap açarken kendi adına açmalıdır ve yönetici sıfatını belirtmek zorundadır.

 

Aidatlarını Ödemeyen Site Sakinlerine Uygulanacak Yöntemler Nelerdir?

Aidatlar aynı sitede yaşayan tüm kat malikleri ya da varsa kat maliklerinin kiracıları tarafından ödemekle yükümlüdür. Aidat ile ilgili esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinde açıklanmıştır. Yasal bir süreç olup, kanuna uyulmadığı taktirde aidatlarını ödemeyen ya da ödemesini geciktiren kişilere bazı yaptırımlar uygulanabilir. Bu yaptırımların amacı, vatandaşlık görevlerini ve beraber yaşadıkları kat maliklerine karşı sorumluluklarını yerine getiren kişilerin hakkını korumaktır.

Aidat, site giderlerini karşılamak amacıyla toplanır. Yönetim planında aidatın miktarı belirtilmiştir. Kat malikleri bu miktarı yetersiz buldukları taktirde, genel kurulda konuşarak yeni bir aidat belirleyebilirler. Sitenin ihtiyacı olan para toplandığı için herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir.

Site Aidatının Ödeme Günü Gecikirse Ne Olur?

Site aidatını, yönetici yönetim planında verilen süreye göre toplamaktadır. Örneğin yönetim planında her ayın 15’inde aidatların ödenmesi gerekir gibi bir ifade yer alıyorsa, tüm site sakinleri ayın 15’ine kadar aidatlarını ödemek durumundalardır. Yönetim planında bu tarz bir ibare geçmiyorsa, kat malikleri kurulunun belirlediği zamanda ya da her ayın ilk gününde aidatlar toplanır.

Aidatların ödemesini geciktiren kat malikleri ya da kiracılar, %5 gecikme zammıyla aidat borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu faizi uygulamak, yöneticinin ve diğer kat maliklerinin inisiyatifine kalmıştır. Birkaç günü tolere edip gecikme zammının uygulanmasına gerek görmezlerse, gecikmeli de olsa aidat ödenir. Ancak yasal bir hakları da mevcuttur. Bunun için ödeme günün geciktiren kat maliklerine dava açtıkları taktirde kat mülkiyeti kanununda yazılı maddelere göre aylık %5 gecikme zammı uygulanır.

Kat Malikleri Aidatlarını Ödenmezse Ne Olur?

Aidat, sorumluluk ve zorunluluktur. Her site sakini aidat ödemek zorundadır ve toplanan para site giderlerine harcanacağı için her kat maliki giderleri karşılamak durumundadırlar. Aidat ödememekte ısrar eden kişi hakkında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca dava açılabilmektedir ve işin sonu icraya kadar gidebilmektedir.

Yöneticinin ya da diğer kat maliklerinin, aidat borcunu ödemeyen kat malikine karşı açtığı icra davası neticesinde, kat maliki tüm borçlarını gecikme zammı ile birlikte ödemek durumunda kalır. Hala ödemezse daha büyük yaptırımlarla karşılaşabilir.

World of FMS olarak tüm projelerimizde son teknoloji yazılımlar aracılığı ile aidatların takibini ve tahsilini kolayca sağlar, düzenli oluşan bütçe sayesinde de yaşam alanlarınızda değer yaratan çözümler üretiriz.

Detaylı bilgi almak için; 0850 346 50 75