Aidat; kat maliklerinin her ay belirlenen tutarda ödeme yaptığı, konutların giderleri için harcanacak olan ve yönetici tarafından toplanan paradır. Aidatın ayın hangi gününde toplanacağı yönetim planında belirlenmiştir. Eğer yönetim planında bahsi geçen konuyla ilgili bir madde bulunmuyorsa, aidat ayın ilk günü toplanır. Her bir kat sahibi, aidatı vermekle yükümlüdür. Aidat tutarı, yönetim planında yazar ve kişiler, kat mülkiyeti almadan önce bu sözleşmeyi imzalarlar. Resmi bir işlem olduğu için, yönetim ve kat maliklerince titizlikle takip edilmelidir. Aksi taktirde hem konutların ihtiyaçları görülemeyecek ve borçlar artacak, hem de ileride hukuki sıkıntılar çıkabilecektir.

Gecikme Zammı Ne Demek?

Gecikme zammı, vaktinde ödenmesi gereken belirli bir miktar paranın zamanında ödenmediği taktirde, mevcut paraya uygulanan zamdır. Kişi, belirtilen vakitte ödemesini yapmadığında daha sonra gecikme zammıyla belirlenen tutarı ödemek durumunda kalır.

Sitenin bakımı, temizliği, ortak tesislerin düzenlenmesi, sigorta mevcudiyetinde sigorta prim ödemeleri, personellerin maaşlarının ödenmesi, kısacası sitenin işleyişinin aksamadan devam edebilmesi için her kat malikinden toplanan aidat uzun bir süre ödenmezse yönetici ilgili kat maliki hakkında icra davası açabilir.

World of FMS, tüm site ihtiyaçlarını karşılamada yüksek kalitede bir hizmet sunarak yönetimin en yüksek kaliteye gelmesini sağlayabilmektedir. World of FMS aidatların toplanmasını ve nereye harcanacağını da ince eleyip sık dokuyarak planlamaktadır. Yasalara hâkim olan ve yönetim alanında adını üst sıralara yazdırmış World of FMS; 10 yıllık deneyimiyle müşterilerini memnun etmekten asla vazgeçmemiştir.

Gecikme Zammı Nasıl Uygulanır?

Aidata gecikme zammının uygulanması, yöneticinin ve diğer kat sahiplerinin inisiyatifine kalmış bir uygulamadır. Pek çok yönetici, ödemesini geciktiren kat malikine gecikme zammı uygulamasa da hukuken böyle bir hakkı bulunmaktadır. Kat mülkiyeti kanunu 20. Maddesi gereğince, yönetim kurulu aidatını ödemeyen kat malikine aylık %5 gecikme zammı uygulama hakkına sahiptir. Yönetici ya da diğer kat malikleri, aidatın ödeme gününü geçiren diğer kat malikine dava açabilmektedir. Kat mülkiyeti kanununun bu maddesinde aidatını düzenli ödeyen kat maliklerinin hakkının korunması ve site işleyişinde aksaklıklar çıkmaması planlanmıştır.

Gecikme Zammı Hesaplama

600TL’lik aidata sahip bir rezidansın kat maliklerinden birinin aidat ödeme tarihini 20 gün geciktirdiği düşünülürse, aylık gecikme zammının %5 olduğu kabul edilerek gecikme zammı şu şekilde uygulanır:

  • 600TL’lik aidatın %5’i 30TL olarak hesaplanır.
  • 30TL, aylık faizdir. İlgili kat maliki ise yalnızca 20 gün gecikmiştir. Bu nedenle bir ay 30 gün olarak alınır ve 30TL 30’a bölünür. Böylece günlük gecikme zammı 1TL olarak bulunur.
  • İlgili kat maliki, 20 gün geciktiği için 20TL’lik gecikme zammı ödemek zorundadır. Toplam borcu 620TL olarak bulunur.
  • Eğer kat maliki, aylarca borcunu ödemezse yönetim icra davası açabilir.

Gecikme Zammı Oranını Kim Belirler?

Gecikme zammı oranı, kat mülkiyeti kanununun 20. Maddesince %5 olarak belirlenmiştir. Kişilerin, yönetim planında aksine bir madde olmadığı müddetçe %5 oranı geçerlidir. Eğer yönetim planında bu oran farklı bir şekilde verilmişse, yönetim planında yazılı olan orana göre aidatını ödemeyen kat maliklerinin borçlarına gecikme zammı uygulanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir