sitelerde ortak alan

Tesis ve Site Yönetmeliği Sık Sorulan Sorular

Tesis ve site yönetmeliği; son dönemde insan yaşamına giriş yapan önemli olgulardan bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir konu olan tesis ve site yönetmeliği ile alakalı siz de soru işaretlerine sahipseniz World of FMS olarak hazırladığımız bu rehberde bütün soru işaretlerinize cevap bulabileceksiniz.

Site Yönetmeliği Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Site yönetmeliği, ortak yaşam alanlarının daha düzenli ve yaşanılası olması adına tercih edilen kurallar bütünüdür. Kanuna ve teamüllere uygun bir şekilde hazırlanması gereken site yönetmeliği hem yönetim organları hem de diğer organlarla alakalı düzenlemeler içerir. Ayrıca site yönetmeliği ortak alanlar ve genel düzen ile alakalı çözümler sunarak beklentilerinize cevap verecek bir yaklaşım sağlar.


Toplu yaşam alanlarında ortak alan kullanım hakları, gürültü yönetmeliği ve evcil hayvan bakım kuralları Kat Mülkiyeti Kanunu’na ters düşmeyecek şekilde site yönetmeliği tarafında detaylandırılır.

Ortak Alan Kullanımı

Ortak alan kullanımı, apartman yönetmeliği uyarınca düzenlenen ve bütün sakinlerin kullanımına açık alandaki uygulamalarla alakalıdır. Site sakinlerinin ortak yaşam alanı olarak da kabul edilebilecek olan ortak alanların kullanımında kurallara uymak gerekir. Aksi takdirde kurallara aykırı davranan kişi ya da kişilerin uyarılması şarttır. Ortak alanı işgale kadar götüren site sakinlerinin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalması da muhtemeldir. Tüm bu detaylar apartman yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Hiçbir site sakinin bu kurallardan muaf tutulması söz konusu olmaz.

Ortak Alan Kullanımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Gürültü Yönetmeliği ve Site Yönetmeliği

Gürültü yönetmeliği, apartman sakinlerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri adına uygulamaya konmuş bir yönetmeliktir. Bu çerçevede gürültünün belirli sınırlar içerisinde kalması gerekir. Gürültü düzeyi, yatak odası için 35 dB seviyesindedir. Öte yandan bu seviye oturma odası için 60 dB’dir. Bu sınırların aşılması para cezasına neden olabilmektedir. Üstelik gürültü yönetmeliğini gece ihlal edenler için cezanın 2 katına çıkması söz konusu olur.

Gürültü Yönetmeliği Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Yönetmeliğe Göre Evcil Hayvan Bakımı

Apartman ve sitelerde evcil hayvan bakımının mümkün olup olmayacağı apartman ve site yönetmeliğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de ‘apartmanda evcil hayvan beslenemez’ genellemesi yapmak çok da doğru değildir. Bu nedenle yaşadığınız apartman ya da sitenin yönetmeliğine bakarak evcil hayvan besleyip beslemeyeceğinize karar vermelisiniz. Aksi takdirde farkında olmadan tesis ve site yönetmeliğine aykırı davranabilirsiniz.

Apartman ve Sitelerde Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Diğer tüm sorularınız için info@fmsyonetim.com.tr adresine mail atabilir veyahut 0850 346 5075 nolu çağrı merkezimizden bizleri arayabilirsiniz.

Apartman ve Site Yönetmeliği Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Apartman ve Site Yönetmeliği Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Apartman, insanların toplu bir şekilde yaşadıkları ve belirli kurallara uymak durumunda kaldıkları alanlardır. Bu kurallar apartman ya da site sakinlerinin hepsi için geçerli ve huzuru sağlama amacı güden düzenlemelerdir. Toplumsal kurallar kadar önemli olan apartman kurallarının bir çerçeveye oturtulması ise Apartman ve Site Yönetmeliği kavramının oluşumuna neden olur. Peri, nedir bu apartman yönetmeliği?

Apartman Yönetmeliği Nedir?

Apartman ve sitelerin hepsinde bulunan yönetmelik, site sakinleri ve site yöneticisi tarafından alınan ortak kararlardan oluşur. Apartmandaki genel yaşam kuralları, ortak alanların kullanımı ve kaynakların nereye harcanacağı gibi pek çok detayın apartman yönetmeliği kapsamında olduğunu ifade etmek gerekir.

Apartman ve site sakinlerinin doğrudan etkili olduğu bu yönetmelikler sadece genel huzuru sağlamak açısından önemli değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28 uyarınca da ele alınan bu yönetmelik genel düzenin teminatıdır.

Apartman ve Site Yönetmeliği Nasıl Ortaya Çıkar?

Apartman ve site yönetmeliği oluşturma konusunda hukuk çerçeve dikkate alınmaktadır. Bu nedenle de apartman sakinleri ve site yöneticisi tarafından oluşturulan yönetmelikler Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine sunulmaktadır. Burada tapuya şerh edilen yönetmelik herkes için geçerlilik kazanmaktadır.

Apartman yönetmeliği oluşturma, değiştirme ve düzenleme konusunda demokratik ilkelere dikkat edilmektedir. Bu nedenle de yönetmelikten etkilenecek ve faydalanacak olan herkesin görüşünün alınması amaçlanmaktadır.

Apartman Yönetmeliği Değişiklikleri

Apartmandaki durumlarla alakalı düzenlemelere kapı aralayan apartman yönetmeliği değişikliği için çoğunluk şartı aranmaktadır. Bu da apartman sakinlerinin 4/5’i kadardır. Daha açık bir ifade ile her 5 apartman sakininden 4’ünün değişiklik istemesi gerekir. Aksi takdirde apartman ve site yönetmeliğinde değişiklik mümkün değildir.

Apartman ve Site Yönetmeliği İptali

Apartman ve site yönetmeliği tamamen iptal edilememektedir. Kural olarak bu durum geçerli olsa da site sakinleri ve kat malikleri tarafından kararlaştırılan değişikliklerin uygulanmaması halinde Sulh Mahkemesi’ne başvurulabilir. Bu durumda yönetmelikle ilgili kararların uygulanmasına karar verilebilir. Apartman yönetmeliği ile alakalı kanuna aykırı maddelerin bulunması halinde bu maddelerin de mahkemece iptali mümkündür. Yönetmeliğin hukuki çerçevede olması şarttır.