Site Yönetimi İçin Önemli Mali Belgeler

Site yönetimi için önemli mali belgeler, yönetimin denetim kurulu ve site sakinlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına gerekli hususlar arasında kabul edilmektedir. Bu çerçevede mali belgelerin düzenlenmesi ve sürecin titiz bir şekilde devamlılığının sağlanması adına hareket etmek gerekir. World of FMS olarak mali belgeler ile alakalı ideal çözümlerle buluşmanızı sağlıyoruz.

Site yönetimi, sorumluluklarını yerine getirmek ve site sakinlerinin konforunu sağlamak adına çalışmalar yapar. Bu çerçevede mali belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin sorunsuz bir şekilde kaydedilmesi gerekliliği üzerinde durur. Finansal şeffaflığı sağlamak adına gerekli bir çözüm olan mali belge kaydını yapan site yönetimleri ile kusursuz sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Site yönetimi için önemli mali belgeler, yönetimin denetim kurulu ve site sakinlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına gerekli hususlar arasında kabul edilmektedir.

Site Yönetimi Tarafından Kaydedilen Mali Belgeler

Mali belge kavramı çok geniş anlam ifade edilebilecek bir konudur. Bu çerçevede mali belge ile anlatılmak istenenin ve site yönetiminin bu noktadaki sorumluluklarını değerlendirmek gerekir. Aşağıda site yönetiminin düzenlemesi gereken mali belgeleri inceleyebilirsiniz.

Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter ve Bilanço Defteri

Bu defterler muhasebe ve mali müşavirlik süreçleri ile alakalı bütün çözümleri hukuki bir çerçeveye oturtmak adına önemlidir. Söz konusu belge ve defterlerin tutulmaması durumunda site yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemiş kabul edilmesi söz konusu olur. Yukarıda adı geçen belgelerin yanı sıra site yönetimi tarafından alınan hizmetler de kaydedilmelidir. Üstelik yapılan ödemelere yönelik belgelerin tamamı da muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde bu harcamaları belgelendirememe nedeniyle muhasebeleştirme söz konusu olmayacaktır.

Site Yönetimi için Mali Süreçler Nasıl Gerçekleşir?

Profesyonel site yönetimlerinin amacı öncelikle site sakinlerinin huzur ve refahıdır. Buna ek olarak finansal, idari ve güvenlik gibi süreçler de dikkatli bir şekilde kontrol edilmektedir. Mali belgeleri toplamak, muhafaza etmek ve ilgili kuruma ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle ciddi soru işaretleri ortaya çıkar.

World of FMS olarak sorumluluklarımızı yerine getirirken beklentileri en iyi şekilde karşılayacak çözümlere odaklanıyoruz. Bu sayede hem mali belgeler hem de diğer çözümlere yönelik çalışmalara imza atıyoruz. O halde siz de kalite odaklı bir çözüm geliştirmek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazılara da göz atmak isteyebilirsiniz;
Denetim Kurulu ve Denetçilerin Görevleri Nelerdir?
Site Yönetimi Tutulması Gereken Defterler
Site Yönetimi SGK Yükümlülükleri

fms yönetim şirket çalışanları

Profesyonel Tesis Yönetim Şirketi Seçerken Bunlara Dikkat Edin

Günümüzün modern yaşam alanlarını oluşturan site ve apartmanların “yaşanabilir” merkezler haline gelmesini sağlayan en önemli çözümlerden birini tesis yönetim firmaları sunmakta. Toplu yaşanılan alanların ihtiyacı olan temizlik, güvenlik, ferah ortam ihtiyacını sürdürebilir kılma noktasında profesyonel çözüm sunan şirketlerin sayısının arttığını söyleyebiliriz.  Bu da apartman ve site yönetiminde hedeflenilen ilkelere erişmek için doğru kurumla iletişim halinde olmayı bir hayli zorlaştırıyor. Bu bakımdan tesis yönetim şirketi seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenleri derledik.

Tesis Yönetim Şirketi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Tesis yönetim firmasının birden fazla alanda uzmanlaşmış olduğundan emin olunması gerekir. Çünkü tesis veya apartman yönetiminde çoklu disiplinlerden yararlanmak profesyonel yönetimin temel yapı taşlarından biridir. Sadece güvenlik alanında değil, bununla birlikte temizlik, peyzaj, emlak ve kat hukuku gibi alanlarda yetkinlik gerekir. Ayrıca yönetişim alanında tecrübeli ve daha önceki çalışmaları ile referans olabilecek kurum profili sunması oldukça önemlidir.

Kilit Nokta: Verimlilik

Tesis yönetim firmasının hedefi verimlilik olmalıdır. Bu bakımdan dış kaynaktan temin edilen hizmetlerin seçiminde doğru bütçelendirme ön plana çıkabilir. Ancak verimlilik de dikkate alınarak tedarik edilen hizmetin kalitesinden ödün verilmemesi gerekir. Yönetim giderlerini minimize etmek adına tedarik edilen hizmet kalitesinden ödün verilmesi halinde sitedeki yaşam standartlarının düşmesi gibi durum ortaya çıkar. Bu ise tesis yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Tesis yönetim şirketinin hedefi, mevcut standartları korumak ve üzerine çıkarmaktır. Dolayısıyla ilkesel bir yaklaşım benimsenerek profesyonel bir yönetim anlayışı yaşatılması gerekir.

Üstün Değer: İnsan Kaynağı

Tesis yönetim firmasındaki insan kaynağı sunulan hizmet kalitesine doğrudan etki eder. Güvenlikten, temizlik ve diğer hizmetlere kadar her alanda insan kaynağının doğru seçimi, site yönetiminde memnuniyet yaratan etkin unsurdur. Bu noktada tesis yönetim şirketindeki personel seçimi, personelin eğitimi ve iş standartları kontrolü önem verilmesi gereken değerler arasında. Profesyonel veya kurumsallaşan tesis yönetim şirketleri personel seçimde gösterilen hassasiyet sayesinde başarılı bir yönetime imza atabilir.

Site Yönetimi SGK Yükümlülükleri

Site yönetimi, apartman ve site sakinlerinin konforlu bir alanda yaşamasını sağlarken sorumluluklarını da maksimum manada yerine getirmek durumundadır. Bu bağlamda site yönetiminin SGK nezdindeki sorumlulukları dikkatli bir şekilde ele alınması gereken süreçlere işaret eder. World of FMS olarak SGK yükümlülüklerinin neler olduğunu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz.

Site yönetimi, bir yönetici tarafından sürdürülen hizmetleri işaret ediyor olsa da sitenin genel işleyişinde rol alan kapıcı ve güvenlik görevlileri olabilir. Bu durumda işçi sıfatıyla sitede görev yapan kimselerin SGK primlerinin ödenmesi ve gerekli vergilerin yatırılması gerekir. Site yönetimi SGK primlerini ödemediği ve gerekli hak edişleri yatırmadığı takdirde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.


Bu yazılara da göz atabilirsiniz;

Tesis ve Site Yönetmeliği Sık Sorulan Sorular

Profesyonel Site ve Tesis Yönetiminde İSG Uygulamaları

site yönetimleri sgk
Site yönetimleri SGK nezdinde tıpkı bir işveren olarak değerlendirildiğinden SGK yükümlülüklerini mutlaka yerine getirmeleri gereken sorumlular olarak kabul görür.

Site Yönetiminin SGK Prim Ödemesi 

Apartman ve site yönetimlerinin en büyük rollerinden bir tanesi yönetsel işlevleri üstlenmektir. Ancak site içerisindeki hukuki ve finansal işlemleri de gerçekleştirir. Bu çerçevede apartman ve site için çalışan personelin aylık düzenli SGK primlerinin yatırılması şarttır. Primlerin yatırılması esnasında vergi ödemeleri ve diğer bütün sorumluluklar yerine getirilmektedir. Zira kapıcı ya da güvenlikçi bir çalışan olarak sitede görev yapar.

Site Yönetiminin SGK İşveren Payı Ödemeleri

SGK yükümlülükleri bağlamında site yönetimi sadece prim ödemesi yapmaz. Aynı zamanda işveren payı ve diğer SGK ödemelerini de gerçekleştirdiğini ifade etmek gerekmektedir. Bu çerçevede işçinin haklarının ziyan olmaması ve site yönetiminin de SGK nezdinde sorumlu tutulmaması sağlanır. Ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapan site yönetimi olası vergi indirim imkanlarını da kullanabilir.

Site Yönetimi SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmezse Ne olur?

Site yönetimleri SGK nezdinde tıpkı bir işveren olarak değerlendirildiğinden SGK yükümlülüklerini mutlaka yerine getirmeleri gereken sorumlular olarak kabul görür. Bu nedenle de SGK primlerinin aksatılmadan yatırılması gerekmektedir. Geciken prim ödemeleri faiz ve cezalara neden olacaktır. Ayrıca sigortası yatırılmayan çalışanın site yönetimine karşı tazminat hakkı da doğar.

World of FMS olarak süreci titiz bir şekilde ele alarak beklentilere cevap veriyoruz. SGK prim ödemeleri ve diğer bütün konularla alakalı da ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

Profesyonel Site Yönetimi Nedir? 2022 Güncel

Modern dünyanın en önemli sonuçlarından biri olan kentleşme nedeniyle artan nüfus, insanları toplu konutlarda yaşamalarına neden oluyor. Bu bağlamda insanlar kent yaşamlarında kentleşme adı verilen olgu kavramında birlikte yaşayacağı alanları doldurmaktadır. Bu gibi yerlerin en sık karşılaşılan sistemi ise sitelerdir. Sitelerin  profesyonel site yönetimi ile disiplinli ve koordine olmuş kurumsal iş ahlakına sahip disiplinli ve deneyimli ekipler tarafından operasyonel faaliyetleri nizam içersinde yürüten bir organizasyon şeklidir.

Site yönetimi dışarıdan bakıldığında kolay ve zahmetsiz bir iş olarak görülse de, tüm site içi ve apartman yönetimi gibi kavramları inceleyerek gerektiği zaman revize ederek yöneten bir aerodinamik yapıdır.

World of FMS - Profesyonel Site Yönetimi ve Entegre Tesis Yönetimi
World of FMS – Profesyonel Site Yönetimi ve Entegre Tesis Yönetimi

Site yönetimi işleyişi farklı işlerde çalışan ya da bu işi meslek olarak benimseyemeyen insanlar tarafından yapıldığında birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle profesyonel site yönetimi kavramı, kentsel yaşamın etik mekanizmasını oluşturmaktadır. Profesyonel site yönetimi firması seçmek bu nedenle önemli bir karardır. Ankara profesyonel site yönetimi konusunda ülkemizde ileri seviyede olan kentlerden biridir. İstanbul profesyonel site yönetimi de yine Ankara gibi bu alanda ciddi firmaları barındıran bir şehirdir.

Profesyonel Site Yönetimi Kavramı Nedir?

Profesyonel site yönetimi kavramı objektif iş vizyonunu benimsemiş, hukukun üstünlüğünü ele alan ve insan kaynaklarında düzenleme ve çağdaş toplumlar ihtiyacına yönelik çalışan bir hizmet anlayışını benimsemektir. Site yönetimi ücretleri yönetilecek olan sitenin büyüklüğü, konumu, kat sayısı gibi çeşitli faktörler nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Buna göre profesyonel site kuralları kısaca;

 • Bina yönetimini 634 sayılı kat mülkiyeti kanun ve yasa uyarınca yöneten,
 • Kişilere dil, din, ırk gözetmeksizin eşit hizmet ve anlayışı benimseyen,
 • Komşular arası ilişkiyi ve ortak yaşam alanlarını düzenleyen,
 • Apartmana yönelik eksiklikleri, ihtiyaçları yerinde benimseyen,
 • Daire sahipleri ya da komşular arasındaki anlaşmazlığı gidermeye yönelik çalışan,
 • Site ve apartman içerisinde yapılması planlanan ya da yapılacak olan projeler için finansmanı yöneten,
 • İdari ve mali disiplini sağlayan
 • Aidat ve ortak giderlerin toplanmasından sorumlu,
 • Gerektiğinde site içerisinde eskiyen, değişmesi gereken yerlerin tadilatlarını tespit eden ve onaran,
 • Tüm bu işlerin hukuki sürecini yöneten iş hukuku üstünlüğü bilinci ile hareket eden hizmet faaliyetlerinin tümüdür.

Profesyonel site yönetimi hakkında merak ettiğiniz sorulara www.fmsyonetim.com adresinden detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

toplantı salonu

Profesyonel Tesis Yönetim Şirketi Seçerken Bunlara Dikkat Edin

Yönetim şirketi site ve binalar için yönetim, temizlik, güvenlik ve diğer yönetsel hizmetleri sunan firmalara denilmektedir. Profesyonel ve alanında uzman bir şekilde faaliyet gösteren yönetim şirketleri site ve apartmanlara zaman ve maliyet açısından çok büyük yararlar sağlar. Bu firmaların sağladığı avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak adına tesis yönetim şirketi seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Söz konusu noktalardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz.

Tesis Yönetim Firması Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Apartman ve sitelerin yönetimini gerçekleştirebilmeleri için işletmelerin bazı özelliklere sahip olmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Bu noktada söz konusu özellikleri ve dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde açıklamak mümkündür.

İyi Bir Profesyonel Site ve Tesis Yönetim Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Sunduğu Hizmetler

Firmaların bir site yönetim desteği almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şey sunduğu hizmetlerin kapsamıdır. Temizlik, çöp toplama, aidat toplama ve sitenin muhasebe ilişkileri ile ilgilenme gibi hizmetlerin olup olmadığını öğrenmelisiniz. Ödediğiniz ücret karşılığında tam olarak hangi hizmetleri sağladığını öğrenmeniz çok önemlidir.

Faturalı Yasal Bir Şirket Mi?

Günümüzde pek çok dolandırıcı şirket ve bireyden söz edebilmek mümkündür. Bu nedenle hizmet alacağınız işletmenin faturalı ve yasal bir şirket olup olmadığına çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde dolandırılma ihtimaliniz olabilir.

Güvenilir

Hizmet alacağınız işletmenin güvenilir bir şekilde faaliyet göstermesi çok önemlidir. Site ve apartmandaki tüm bireylerin güvenliğinin bu şirketten sağlanacağı düşünüldüğünde alanında uzman ve güvenilir bir işletmenin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu noktada güvenilirlik konusunda bir araştırma yapmanız iyi olacaktır.

Detaylı Araştırma Yapın

Firmanın daha önce hangi bina ve sitelere nasıl bir hizmet verdiğini araştırabilirsiniz. Bu noktada internette yapılan yorumları ve firma hakkındaki bilgileri edinebilirsiniz. Aksi takdirde araştırma yapmadan konu ile ilgili bilgi sahibi olabilmeniz pek mümkün değildir.

En Profesyonel Site Yönetim Firması

World of FMS kurulduğu günden bu yana müşterilerine en kaliteli ve güvenilir hizmetleri sunmaktadır. Bu noktada güvenilir ve adil yönetim anlayışını benimsemiş olan World of FMS olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Siz de bu konu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

world of fms şirket girişi

İyi Bir Site Yönetim Firması Nasıl Anlaşılır?

İyi bir site yönetim firması, sitelerin profesyonel ve kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Bu noktada site sahiplerinin alanında uzman ve profesyonel kişiler tarafından yönetilmesini sağlamak için kaliteli bir site yönetim firması ile çalışması gerekmektedir.

Hızlı bir şekilde artan nüfus ve gelişmekte olan teknoloji konutlar için ayrılacak alanların kısıtlığı nedeni ile toplu yaşam alanlarına olan talep artmıştır.Yaşamın getirdiği sorumluluklar kapsamında site yönetimine olan taleplerde de artış meydana gelmiştir. Bu nokta da iyi bir site yönetim firması seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için derledik. Şimdi, gelin site yönetim firmaları ile ilgili tüm detayları inceleyelim.

World of FMS; İstanbul, Ankara ve birçok şehirde hizmet veren bir site yönetim firması dır.
World of FMS; İstanbul, Ankara ve birçok şehirde hizmet veren bir site yönetim firması dır.

Site Yönetim Firması Nedir?

Site yönetim firmaları binaların bakımı ve düzenini sağlamakta olan kat sakinleri ve kat malikleri ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan firmalardır. Çözüm ve objektif odaklı bakış açısına sahip olan hakem görevi gören hizmete odaklı kuruluşlardır. Profesyonel yönetim şirketi ile çalışmanız durumunda görevliler maaşlarını bankadan alır, SSK yapılmaktadır ve tazminat fonu birikmektedir, bütçe optimal bir şekilde kullanılmaktadır ve profesyonel bir şekilde binanın yönetimi gerçekleştirilmektedir.

İyi Bir Site Yönetim Firmasının Özellikleri

Personel Sirkülasyonu

Bir firma uzun yıllardır aynı personeller ile çalışıp çalışmadığını öğrenmelisiniz. İdari kadrodan bir temizlik görevlisine kadar ne kadar sürede çalıştıkları iyi bir site yönetim firması seçiminde büyük bir öneme sahiptir.

Projelerde Kalma Süresi

İyi bir site yönetim firmasını anlamanız için bir diğer unsur projelerde kalma süresidir. Site yönetim firmaları bir projede ne kadar çok kalıyorsa o kadar profesyonel ve kaliteli bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Ana İşletmecinin Kim Olduğuna Bakılmalıdır

Taşere ettiğiniz için başkalarına taşere edilip edilmediğine mutlaka bakmalısınız. Bu sayede kaliteli ve işinde profesyonel bir firma ile çalışıp çalışmadığınızı fark edebilirsiniz.

World of FMS olarak Sektörde 10 Yıl

World of FMS olarak site yönetim firması sektöründe 10 yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Edindiğimiz bilgi ve deneyim ile müşterilerimize profesyonel bir deneyim sunuyoruz. Siz de hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5 Maddede Site Yöneticisi Olmak

Site yöneticisi olmak, Türk sinemasındaki Kemal Sunal’ın filmlerinden de hatırlayacağımız üzere toplumsal olarak prestijli bir pozisyonu ifade eder. Bu nedenle de pek çok insan site yöneticisi olmanın ne olduğunu merak eder. Sizin için World of FMS tarafından hazırlanan bu rehberde site yöneticileri ile alakalı en çok merak ettiğiniz detayları öğrenme şansı bulabileceksiniz.

Site Yöneticisi Kimdir?

Site yöneticisi, sitenin genel işleyişinden sorumlu olan ve site sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten kişi ya da kurumlardır. Yöneticiler aidatın toplanması, site için harcamaların yapılması ve ilgili muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar. Bunun yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmaların gerçekleştirilmesinde de aktif rol oynar. Günümüz koşullarında site yöneticileri bu görevleri yerine getirseler de pek çok site sakininin bu görevler hakkında bilgisi yoktur.

Site yöneticisi olmanın bazı temel şartları bulunmaktadır.
Site yöneticisi olmak toplumumuzda bir prestij göstergesidir.

 

Nasıl Seçilir?

Sitelerde yöneticiler, kat maliklerinin seçimi ile göreve gelmektedir. Burada önemli olan kaç kat malikinin desteğinin alındığı değildir. Arsa payı ve sayı itibarıyla çoğunluğu alan kişi/kurum yönetici olmaktadır.

Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Site yöneticilerinin görev ve sorumlulukları uzun uzadıya bir liste oluştursa da sizlere en değerlileri sunuyoruz.

 • Kat malikleri kurulu kararlarını uygulamak,
 • Gayrimenkulün sigorta işlemlerini yapmak,
 • Kat mülkiyeti ile alakalı borç yükümlülüğü olan kişilere karşı süreci takip etmek,
 • Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak,
 • Gayrimenkul adına bankada hesap açmak,
 • Finansal açıdan gelir ve giderleri yönetmek.

Bu görev ve sorumlulukları bulunan yöneticiler site sakinleri için konforlu alanlar sunar.

Site Yöneticisi Denetlenebilir mi?

Yaşadığınız sitede yöneticinin denetlenmesi görevi Kat Malikleri Kurulu’na aittir. Bu kurul tarafından atanacak olan denetçiler yöneticinin bütün işlemlerini denetler. Böylelikle de site sakinlerinin faydasını gözeten kararlar alınıp alınmadığını değerlendirirler.

Site Yöneticisini Değiştirmek Mümkün mü?

Evet! Site yöneticisinin Kat Malikleri Kurulu’na aykırı işlemler yapması ve zimmete para geçirme gibi durumlar yaşanması halinde yönetici azledilebilir. Bunun yanı sıra bir sonraki seçimde de başka bir yöneticinin seçilmesi söz konusu olabilir. Site yöneticisinin değişikliği site sakinleri için teoride bir değişiklik getirmez. Görev ve sorumluluklar her yönetici için aynıdır.

Site İşletme Projesi Nedir ve Nasıl Hazırlanmalı?

İşletme projesi genel olarak sitelerin yönetim kurulu tarafından site ile ilgili planlamaların ve faaliyetlerin rakamsal olarak ifade edilmiş olduğu bir doküman olarak açıklanabilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37.maddesi uyarınca işletme projesi hazırlanması durumunda gösterilmesi gereken bazı bilgiler vardır. Söz konusu bilgiler şöyledir:

 • Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetimi doğrultusunda tahmini bir gelir ve gider tutarının,
 • Tüm site giderlerinin her daire sahibine ve söz konusu kanunun 20.maddesinde bulunan esaslara göre tahmini miktarının,
 • Tahmini giderler ile muhtemel giderleri karşılamak adına her daire sahibinin vermesi zorunlu olan avans tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

  site işletme projesi nedir?
  İşletme projesi kapsamında bütçe hazırlanırken sürecin takip edilmesi ve benzer bir süreç yürütülmesi için bütçe çalışmalarında her birimden detaylı bilgi istenmelidir.

İşletme Projesi Nedir?

İşletme projesi site yönetim kurulunun apartman ve site ile ilgili planlamış olduğu çeşitli faaliyet ve giderlerin rakamsal değerini gösterir. Fakat günümüzde 1000 konutun üzerinde yer alan sitelerde söz konusu projenin hazırlanması için profesyonel bir destek gerekmektedir. Bu kapsamda bütçe çalışması farklı projelerde dahi afaki rakamlar ile karşılaşmak mümkündür.

Ayrıca işletme projesi hazırlanırken bir önceki senede aylık bazdaki giderlerin bütçe varyans analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bütçe hazırlamada her yıl yeni tecrübeler kazanarak bir sonraki yılda hatasız bir şekilde bütçenin hazırlanması söz konusudur. Bu doğrultuda her işletmenin kendine has özelliklerinin olduğunu ve söz konusu özelliklerin dikkate alınarak bütçenin gerçeğe en yakın şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İşletme Projesi Önemi

Bu arada işletme projesi kapsamında bütçe hazırlanırken sürecin takip edilmesi ve benzer bir süreç yürütülmesi için bütçe çalışmalarında her birimden detaylı bilgi istenmelidir. Örneğin güvenlik, teknik birimler ve temizlik birimleri ile görüşerek taleplerin olup olmadığı ve ek personel ile malzeme kalitesinde ki eksiklerin sorarak profesyonel bir bütçe planlaması gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlanması durumunda proje dahilinde ki personellerin ve taşeron firma alışanlarının tazminatının karşılığının dikkate alınması gerekmektedir. Kıdem tazminatı doğrultusunda gereğinden fazla ya da az hesaplamanın yapılmaması gerekmektedir. Bu noktada personel devir hızı dikkate alınmalıdır.

İşletme projesi iki şekilde kesinleşmektedir. Bunlar;
 • Kat sakinlerine ya da bağımsız bölümden yararlananlara imza karşılığında ya da taahhütlü mektuplar ile bildirim sağlanır.
 • Kat malikleri kurulunda karar alınır.

 

Apartman ve Sitelerde Bahçe Bakımı ve Peyzaj Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Apartman ve sitelerde bahçe bakımı ve peyzaj hakkında çeşitli bilgiler araştırıyor ve merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. World of FMS olarak sizlere profesyonel bir destek sunuyoruz. Bu doğrultuda bahçe bakımı ile ilgili detayları hep birlikte inceleyebiliriz.

Bahçe Bakımı Nasıl Yapılır?

Uygun bahçe bakımı; bitkilerinizin, meyvelerinizin ve sebzelerinizin kalitesini ve ömrünü artırır. Bu nedenle bahçe bakımını en iyi şekilde yapmalısınız. Şimdi gelin bahçe bakımı ile ilgili tüm detayları hep birlikte inceleyelim.

 

Bahçe bakımı ve peyzaj alanlarında World of FMS olarak hizmetler sunmaktayız.
Bahçe bakımı ve peyzaj alanlarında World of FMS olarak hizmetler sunmaktayız.

Bitkilerinizin Sağlığını Kontrol Edin

Bahçe bitkilerinizin çürümediklerinden emin olmak için bitkileri sürekli inceleyin. Çünkü enfekte veya hastalıklı bitkiler tüm bahçeye zarar verebilir. Hastalıklı bitkilere rastlarsanız bu bitkileri kontrol altına almalısınız.

Sulamayı Unutmayın

Aşırı sulama; mantar büyümesine, yaprak lekelerine ve sağlıksız bitkilere neden olabilir. Belirli bitki türleriniz için büyüme mevsimi boyunca yalnızca gerektiği kadar su verin. Toprağın aşırı doygunluğa sahip olmaması için sulamalar arasında toprağın kurumasına izin verin. İşin püf noktası, bahçenizi iyi sulanmış halde tutmak ancak ıslatmamak ve yaprakları ıslatmaktan kaçınmaktır.

Toprağınızı İhmal Etmeyin

Toprak zamanla bozulur ve sık sık yenilenmesi gerekir. Yerel bir bahçe merkezinden yeni toprak satın alabilirsiniz. Bu nedenle bahçe toprağınızın kalitesini kontrol ettiğinizden ve gerektiğinde değiştirdiğinizden emin olun. Malç eklemek, bahçenizin toprak nemini korumak için yararlıdır.

Bahçe Aletlerinizi Temizleyin

Bahçe aletleri, bitki hastalıklarını kontrol altına almak ve bakteri veya tehlikeli unsurların bahçenize bulaşmasını önlemek için temizlenmelidir. Diğer bahçe bakımı yöntemlerine ek olarak, temiz araçlar bahçenizin daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Tesis Bakımı Gerçekleştirin

Bitkilerinizi gerektiği gibi budayın ve ayırın. Budama, büyümeyi kontrol etmek ve daha fazla bitkiye yer açmak için son derece önemlidir.

Yabani Otları Yok Edin

Bu otlar sağlıklı bitkilerinizin köklerini boğabilir, zararlı böcekleri barındırabilir. Yabani otlar, bitkilerinizin kullanabileceği yer ve kaynakları kaplar. Bu nedenle bahçenizden bu otları ayıklamak onu sağlıklı ve büyümeye devam ettirebilir.

Hayvanlardan Koruyun

Otçulların, yaratıkların ve diğer bahçe zararlılarının bitkilerinizi yok etmesini önlemek için bahçe yatağınızın etrafına tel çit gibi bir bariyer kurun. Tel çit, bahçenizi güvenli tutarken aynı zamanda görünür ve güneşe maruz kalmasını sağlar. Geleneksel çitler bazen doğrudan güneş ışığını engelleyebilir. Bu konuda tercih ettiğiniz çit tipine de dikkat etmelisiniz.

 

 

 

havuz bakımı nasıl yapılır

Havuz Bakımı ve Havuz İlaçlama Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Havuz bakımı, havuz bulunan site ve yaşam alanlarında oldukça değerli konulardan bir tanesi olur. Siz de site ya da evinizde bulunan havuzunuzun kaliteli bir şekilde temizlenmesi ve bakımının yapılmasını istiyor olabilirsiniz. Bu durumda cevaplamanız gereken temel soru havuz bakımı nasıl yapılır olacaktır.

Havuz Bakımı Nasıl Yapılır?
Havuz bakımı genellikle yaz aylarında havuzun çok tercih edildiği dönemlerde gerçekleştirilir. Bu nedenle de havuz bakımı yapımının yaklaştığı dönemlerde bakım ve temizlik işlemleri ile alakalı detaylar daha da önem kazanır. Siz de sitenizde ya da yaşam alanınızda bulunan havuzun temizliğini yapmak/yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki detaylara bir göz atabilirsiniz.

Havuz bakımı ve ilaçlamaları düzenli aralıklar ile yapılması gereken bir önemli bir husustur.

 • Suyun temizliğini sağlamak için öncelikle çöktürücü uygulamasına başvurmak gerekir. Bu konuda suyun pH değerine çok dikkat etmek gerekir. Suyu pH değeri 6,8 ile 7,2 arasında olmalıdır. Çöktürücü uygulaması kapsamında suyun 4 saat dinlendirilmesi sonrasında havuzun yaklaşık 8 saat kullanılmaması gerekir. Çöktürücü uygulaması sırasında miktarı doğru planlamak oldukça değerlidir.
 • Şok klorlama uygulaması ile gerçekleştirilecek havuz bakımı kapsamında suyun pH değerinin 7,0 ile 7,4 aralığında olması gerekmektedir.
 • Suyun şoklama ile bakımının yapılması sonrasında ölçümlerinin yapılması yerine 12 saat bekledikten sonra ölçüm yapmak daha doğru sonuçlar verecektir.
 • Havuz bakımı sırasında gerçekleştirilecek olan kimyasal uygulamalarını art arda yapmak yerine 4’er saat arayla gerçekleştirmek gerekmektedir.
 • Havuz bakımında kullanılan stabilizer miktarı arttıkça klorun dezenfekte etme gücü de azalır. Bu nedenle stabilizer miktarına önem vermek gerekir.
 • Havuz bakımı kapsamında kimyasal ilave işlemleri gerçekleştirilecekse havuzda yüzücü olmamasına önem verilmelidir. Aksi takdirde istenmeyen durumların ortaya çıkması muhtemeldir.

Havuz Bakımı Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır?

Havuz bakımı ile alakalı en önemli konu temizlik ve bakım aralığıdır. Havuzun yaz sezonu öncesinde en az 1 defa iyice temizlenmesi gerekir. Öte yandan havuz kullanımı devam ederken suyun kalitesini stabil tutmak adına da haftalık ya da 10 günde 1 olmak üzere bakımlar yapılmalıdır. Havuz suyunun kalitesi yüzme performansını ve sağlığı doğrudan etkilediğinden havuz bakımına büyük önem verilmelidir.

Havuz bakımı konusunda profesyonel çözümler sunan World of FMS ile daha sağlıklı ve hijyenik bir yüzme deneyimi mümkün!