avm, yürüyen merdiven

AVM Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Günümüzün hem alışveriş hem de eğlence yerleri haline dönüşen devasa büyüklüklere sahip alışveriş merkezleri, ticari hayatın vazgeçilmez noktalarından biri haline dönüştü. Bu durum AVM yönetim hizmetleri ve bu yönde alınan kararların uygulanması, takibi ve verimliliğinin test edilmesi gibi birçok noktada uzmanlaşmayı zorunluluk haline getirdi. AVM yönetiminde sağlanılan uzmanlaşma sayesinde alışveriş merkezindeki birçok marka ve işletmenin memnuniyeti sağlanırken AVM’deki tüm paydaşlar için hayati unsur sayılan misafirlerin mutluluğu da hedeflenir. Böylelikle AVM’yi ayakta tutan faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması mümkün olur.

Her AVM, kendine özgü yapıya sahiptir ve AVM yönetim esasları da alışveriş merkezinin kendisine has özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır.
Her AVM, kendine özgü yapıya sahiptir ve AVM yönetim esasları da alışveriş merkezinin kendisine has özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır.

AVM Yönetim Süreci

Her AVM, kendine özgü yapıya sahiptir ve AVM yönetim esasları da alışveriş merkezinin kendisine has özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır. Özellikle bulunduğu konum ve çektiği misafirler açısından alışveriş merkezlerinin farklı kimliklere sahip olduğu asla unutulmaması gerekir. Bu bakımdan her yönetim şeması veya planı birden fazla AVM modeline uygulanması doğru sonuçların alınmasını zorlaştırır. Bu nedenle teknik, satış ve pazarlama, temizlik ve güvenlik gibi AVM yönetimini ilgilen tüm hususların operasyonun gerçekleşeceği AVM özelinde değerlendirilmesi mühimdir.

Alışveriş Merkezi Yönetim Hizmetleri Nelerdir?

AVM yönetiminden birden fazla birimden söz edilebilir. Özellikle temizlik, bakım ve onarım ekipleri ile güvenlik konusundaki birimlerin varlığı en hayati fonksiyonu ifade eder. Bununla birlikte AVM pazarlama birimi, reklam satış ve diğer genel idare birimleri de hayati bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ancak temizlik, teknik hizmetler ve güvenlik gibi alanlarda ortaya çıkan aksaklıklar çok daha hızlı şekilde misafirler tarafından fark edilebilir. Bu da, temizlik ve teknik hizmetlerin daha fazla dikkate alınması gerektiği anlamına gelir.

Herhangi bir noktada ortaya çıkan aksama, AVM marka imaj ve prestijine oldukça zarar verir. Bu bakımdan her birimin kendi aralarındaki koordinasyon ve uyumu, denetim ve otokontrol sisteminin işlerliği oldukça önem ifade eder. Temizlik ekiplerinden, güvenlik ve pazarlama ekiplerine kadarki birimlerin iletişimi üst düzey şekilde sağlanması gerekir.

Profesyonel Tesis Yönetim Danışmanlığı: World of FMS

AVM yönetim sürecinin profesyonel stratejiler ve uygulamalarla geliştirilmesine yönelik ihtiyacın karşılanması noktasında uzmanlaşmaya duyulan ihtiyaç World Of FMS ile çözüme kavuşuyor. Gelişen AVM eko-sistemi içerisinde ilk günden bugüne kadar varlığını hissettiren ve değişen yönetim ilke ve anlayışlarını sahasında birçok kez tecrübe eden World of FMS yeni nesil AVM yönetimi anlayışı ile başarılı bir yönetim imkanı sunuyor.

 

alışveriş merkezi

Bir AVM Yönetim Firması Olmak

AVM, insanların vakit geçirmek ve alışveriş yapmak amacıyla tercih ettikleri alanlardan bir tanesidir. Bir AVM yönetim firması olmak insanların bu tür ihtiyaçlarına çözüm üretmek anlamına gelir. World of FMS, yönetim firması rolüyle AVM’deki bütün ihtiyaçlara cevap verir. Bu sayede hem insanların hem de markaların AVM’de daha kaliteli zaman geçirmesi mümkündür.

AVM Yönetimi Nedir?

AVM yönetimi, AVM’ye gelen ve burada hizmet veren herkesin huzur ve sükûnetini sağlamayı amaçlar. Temizlik, güvenlik ve reklam – pazarlama başta olmak üzere AVM’de gerçekleşen bütün eylemler yönetim firmasının sorumluluğundadır. Bir entegre tesis yönetimine benzetilebilecek olan AVM yönetiminin her anlamda hizmeti kontrol etmesi değerlidir. Bu durumda pek çok AVM yatırımı bir yönetime teslim edilmektedir.

Avm Yönetim Firması - World of FMS
      Suryapı Marka AVM şirketimiz tarafından yönetim hizmeti sağlanan bir AVM’dir.

AVM Yönetim Firması Görevleri

Ülkemizde bir AVM yönetim firmasını incelediğinizde ister İstanbul AVM yönetim firması olsun ister Ankara AVM yönetim firması hizmetler genellikle aynıdır. Bu nedenle de bütün detayları dikkate alarak süreci yönetmek hayli değerlidir. Aşağıda bir yönetim firmasının görevlerine daha yakından göz atabilirsiniz.

 • İnsanların AVM’de keyifli vakit geçirmesini sağlar,
 • Kiracıların hizmet sunmalarını kolaylaştırır,
 • Genel temizlik ve güvenlik hizmetlerini yönetir,
 • Kiralık alanların yönetimini gerçekleştirir,
 • AVM’de alınan kararları ilgililerine duyurur,
 • Reklam ve pazarlama hizmetleri sunar.

Tam bir entegre tesis yönetimi olarak düşünebileceğiniz bu çözümlerin temelinde AVM’nin kârlı ve verimli bir tesis olması vardır.

AVM Yönetim Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmelii?

Bir AVM yönetiminin hangi özelliklere sahip olacağını saptamak başarılı hizmetlere ulaşmanın anahtarıdır. Bu nedenle de AVM yönetim firması seçerken aşağıdaki detaylara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 • Firmanın yönettiği AVM’lerdeki başarıyı değerlendirmelisiniz,
 • AVM yönetiminin vaat ettiklerini incelemelisiniz,
 • Gelecek planları ve bütçe konusunda değerlendirmeler yapmalısınız.

AVM yönetim firmasının bütün özelliklerinin yanı sıra AVM’ye katacaklarını da düşünerek hareket etmeniz şarttır. AVM yönetim firması seçerken dikkatli olmanız karlılığı ön plana çıkaracaktır. Bu kapsamda İstanbul AVM yönetim firması ya da Ankara AVM yönetim firması alternatiflerinden bir tanesini seçmelisiniz. WFMS, AVM yönetimi konusunda en ideal seçeneklerden yararlanmanızı sağlar. Üstelik uygun fiyatları da sizlerle buluşturur.

Entegre Tesislerde Acil Eylem Planı Hazırlanması ve Önemi

Acil eylem planları; yangın, doğal afet ve diğer felaketlere karşı can – mal güvenliğini korunması amacıyla oluşturulmaktadır. Entegre tesisler, ürünlerin her aşamasının gerçekleştiği alanlar olduğundan burada ortaya çıkacak afetlerin yaratacağı riskler de fazladır. Bu nedenle de acil eylem planları oluşturmak ve bu planlara uygun bir şekilde hareket etmek gerekmektedir.

Acil Eylem Planı Nedir?

Acil eylem planı, 6331 sayılı Kanun kapsamında mutlaka düzenlenmesi gereken planlardır. İşverene ve çalışana çok ciddi sorumlulukları yükleyen planın hazırlanmaması halinde maddi yaptırımların söz konusu olacağından söz edilebilir. Tüm riskleri göze alarak gerçekleştirilmesi gereken bu planların amacı can ve malı korumaktır. Amacı maddi yaptırımlardan kurtulmak olan planların çok faydalı çözümler sunmayacağını söylemek gerekir.

Acil eylem planı mutlaka hazırlanması gereken bir plandır.

Acil Eylem Planı Nasıl Hazırlanmaktadır?

Eylem planlarının hem işveren hem de çalışanlar açısından değeri büyük olurken bu planları doğru bir şekilde hazırlamak gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan sonuç beklentilere cevap vermeyecektir. Entegre tesislerde uygulanacak acil eylem planları şu aşamalarla hazırlanır.

 • Entegre tesiste görülmesi muhtemel acil durumlar belirlenmektedir,
 • Acil durumların neden olacağı etkileri en aza indirmek adına önlem ve uygulamalar saptanır,
 • Olası bir acil durumda kimlerin hangi görevlerde olacağına karar verilir,
 • Acil duruma müdahale ve acil durumda tahliye planlaması yapılır,
 • Doküman ve belgeler hazırlanır,
 • Tatbikat ile eylem planının başarısı ölçülür.

Profesyonel bir şekilde hazırlanan eylem planları afet durumlarında can ve mal kayıplarının en büyük tedbiridir.

Entegre Tesislerde Acil Durum Planı Hazırlanmasının Önemi Nedir?

Acil durum planlarının önemine vurgu yaparken can ve mal kaybı daima ilk sıradadır. Bunun yanı sıra olası bir afette insanların nasıl davranacaklarını öğrenmeleri de mümkün olur. Hem bireysel hem de toplumsal bir kazanım olan söz konusu durum kriz yönetiminde başarılı olmayı sağlar.

Entegre tesislerin tam anlamıyla başarısını sağlayacak olan acil durum planlarının zaman zaman yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut planı etkileyecek değişimlerin ortaya çıkması halinde değişim gereklidir. Bunun yanı sıra az riskliden çok riskliye göre sıralanan iş yerlerinde 2 yılda 1, 4 yılda 1 ve 6 yılda 1 şeklindeki aralıklarla planı yenilemek şarttır. World of FMS ile bu planlar hakkında daha profesyonel çözümler üretebilirsiniz.

5 Maddede Site Yöneticisi Olmak

Site yöneticisi olmak, Türk sinemasındaki Kemal Sunal’ın filmlerinden de hatırlayacağımız üzere toplumsal olarak prestijli bir pozisyonu ifade eder. Bu nedenle de pek çok insan site yöneticisi olmanın ne olduğunu merak eder. Sizin için World of FMS tarafından hazırlanan bu rehberde site yöneticileri ile alakalı en çok merak ettiğiniz detayları öğrenme şansı bulabileceksiniz.

Site Yöneticisi Kimdir?

Site yöneticisi, sitenin genel işleyişinden sorumlu olan ve site sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten kişi ya da kurumlardır. Yöneticiler aidatın toplanması, site için harcamaların yapılması ve ilgili muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar. Bunun yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmaların gerçekleştirilmesinde de aktif rol oynar. Günümüz koşullarında site yöneticileri bu görevleri yerine getirseler de pek çok site sakininin bu görevler hakkında bilgisi yoktur.

Site yöneticisi olmanın bazı temel şartları bulunmaktadır.
Site yöneticisi olmak toplumumuzda bir prestij göstergesidir.

 

Nasıl Seçilir?

Sitelerde yöneticiler, kat maliklerinin seçimi ile göreve gelmektedir. Burada önemli olan kaç kat malikinin desteğinin alındığı değildir. Arsa payı ve sayı itibarıyla çoğunluğu alan kişi/kurum yönetici olmaktadır.

Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Site yöneticilerinin görev ve sorumlulukları uzun uzadıya bir liste oluştursa da sizlere en değerlileri sunuyoruz.

 • Kat malikleri kurulu kararlarını uygulamak,
 • Gayrimenkulün sigorta işlemlerini yapmak,
 • Kat mülkiyeti ile alakalı borç yükümlülüğü olan kişilere karşı süreci takip etmek,
 • Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak,
 • Gayrimenkul adına bankada hesap açmak,
 • Finansal açıdan gelir ve giderleri yönetmek.

Bu görev ve sorumlulukları bulunan yöneticiler site sakinleri için konforlu alanlar sunar.

Site Yöneticisi Denetlenebilir mi?

Yaşadığınız sitede yöneticinin denetlenmesi görevi Kat Malikleri Kurulu’na aittir. Bu kurul tarafından atanacak olan denetçiler yöneticinin bütün işlemlerini denetler. Böylelikle de site sakinlerinin faydasını gözeten kararlar alınıp alınmadığını değerlendirirler.

Site Yöneticisini Değiştirmek Mümkün mü?

Evet! Site yöneticisinin Kat Malikleri Kurulu’na aykırı işlemler yapması ve zimmete para geçirme gibi durumlar yaşanması halinde yönetici azledilebilir. Bunun yanı sıra bir sonraki seçimde de başka bir yöneticinin seçilmesi söz konusu olabilir. Site yöneticisinin değişikliği site sakinleri için teoride bir değişiklik getirmez. Görev ve sorumluluklar her yönetici için aynıdır.

Tesis Yönetimlerinde Kalite Çemberi ve Önemi

Tesis yönetimlerinde kalite çemberi, kalite kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması adına oluşturulmuş tartışma ortamıdır. Gönüllü ve küçük bir grup tarafından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları sayesinde kusursuz bir kalite elde etmek muhtemeldir.

Site Yönetiminde Kalite Çemberi

Kalite Çemberi Nedir?

Kalite çemberi sayısı üç ile on iki kişi arasında değişen bir topluluk tarafından oluşturulmaktadır. Bu topluluktaki her bireyin gönüllü olması çemberin özelliğini yansıtır. Ayda en az bir defa olmak üzere yaklaşık 1 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Toplantıların zaman bağlamında ne zaman gerçekleştirileceklerine sorunun kendisi belirleyicidir. Bu nedenle de kalite çemberi haftanın şu gününde gerçekleşir demek doğru olmaz.

Kalite çemberi üyelerinin aynı departmandan olması beklenirken bu çembere amirler yöneticilik yapar. Üyelerin aynı departmandan olmasına ek olarak farklı bir bakış açısı kazanmak adına bölge/departman dışı üyeler de içermektedir.

Kalite Çemberi Amacı Nedir?

Kalite çemberlerinin amacı kaliteden kaynaklanan problemlerin tanımlanması ve tanımlanan problemlere yönelik yeni çözümler geliştirilmesidir. Üstelik hedefe ulaşma noktasında kalite çemberinde bulunan üyelerin ilgili hedef ve amaçlar doğrultusunda eğitilmesi şarttır.

Eğitimlerin amacı fikirlerin ve uygulamaların başarıya ulaşmasıdır. Basit bir şekilde gerçekleştirilen bu eğitimlerin farklı kısımlardan oluştuğunu ifade edebiliriz. Aşağıda sıraladığımız aşamalar bir kalite çemberinde yer alması muhtemel kalite çemberi eğitimleridir.

 • Kalite Çemberlerine Giriş
 • Beyin Fırtınası
 • Veri Toplama ve Histogramlar
 • Sebep ve Sonuç Analizi
 • Pareto Analizi
 • Örnekleme ve Tabakalaşma
 • Kontrol Grafikleri
 • Sunum Teknikleri

Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yanı sıra yönetim desteğinin de sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü yukarıdan gelen bir destek olmadıkça aşağıdan kaliteyi sağlamak çok mümkün olmayacaktır.

Kalite Çemberi Önemi Nedir?

İşletme ve oluşumların kalite standartlarını arttırmak amacıyla tasarlanan bu çemberlerin son yıllarda önemi artmaktadır. Verimliliği sağlamanın yanında kaynakların etkin kullanımı da bu çember ile ilgili en değerli hususlardan bir tanesidir. O halde kalite konusunda dışarıdan destek sağlayarak kaynak harcamak yerine kaliteyi tesisin kendi iç dinamiklerinden yararlanarak ortaya koyması mümkündür.

Tesis yönetiminde kalite çemberi ile arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmak adına siz de yukarıdaki değerli detayları kullanmalısınız.

 

Entegre Tesis Yönetimi Nedir?

Entegre Tesis Yönetimi Nedir?

Entegre Tesis Yönetimi Nedir? Site Yönetimleri Muhasebe Müdürü’müz Gamze Dirican sizler için cevaplıyor

Bir tesisin işlemesi için gerekli olan hukuk, muhasebe, güvenlik, temizlik, bakım-onarım, peyzaj ve daha birçok hizmet alanının tek bir yerden ve bütünlüklü bir biçimde verilmesini tanımlayan entegre tesis yönetimi kavramı kuşkusuz günümüzde her büyük tesisin vazgeçilmez konusu.

Entegre Tesis Yönetimi Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir? adlı yazımızı okumak için; tıklayınız.

Daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilir veya 0850 346 50 75 ‘ten bize ulaşabilirsiniz.

Youtube kanalımızı takip etmek ve diğer video içeriklerimize göz atmak için buraya tıklayınız.

 

sitelerde ortak alan

Sitelerde Ortak Alan Kullanım Hakları

Sitelerde ortak alan kullanımı, site sakinlerinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. Zira ortak alanların doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanımı site sakinlerinin yaşam standartlarında ciddi iyileşmelere neden olur. Hem konforu sağlamak hem de hukuki haklardan sonuna kadar faydalanmak isteyen site sakinleri için bu konu büyük önem taşır.

Siz de bir site sakini olarak sitelerde ortak alan kullanımı konusunda soru işaretlerinizi gidermek istiyorsanız aşağıdaki detaylara göz atmalısınız!

sitelerde ortak alan
            Asansörler sitelerde ortak alan kullanımının en yoğun olduğu yerlerdir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Alan

Kat Mülkiyeti Kanunu, sitelerde ortak alan kullanımı ile alakalı çeşitli düzenlemeler getirir. Sözleşmede olsun ya da olmasın bazı alanların sitelerde ortak alan olarak değerlendirilmesi site sakinleri açısından bazı doğal hakların ortaya çıkışına olanak sağlar. Sözleşmede aksi iddia edilse bile Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilen sitelerde ortak alanların hangileri olduğu kanunda bütün detaylarıyla ele alınmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sitelerde ortak alan kabul edilen alanlar şu şekildedir;

 • Avlu, giriş kapıları, merdivenler, asansörleri koridorlar, kapıcı dairesi, genel çamaşırlık ve kurutma alanları, kömürlük, garaj, kalorifer dairesi, genel su deposu, sığınak.
 • Kat maliklerinin kendi bölümleri dışında kalan kalorifer, elektrik, su ve doğalgaz tesisleri, antenler ile sıcak ve soğuk hava tesisleri,
 • Çatı, baca, yağmur olukları, yangın merdiveni ve teraslar.

Yukarıda bahsi geçen alanların dışında kalan ve sitelerde ortak alan kapsamında kullanımı gerekli olan yerler de ortak alan olarak kabul edilmektedir.

Sitelerde Ortak Alan Mülkiyeti ve Haklar

Sitelerde ortak alan kullanımı konusunda çok geniş düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda kat maliklerinin sitelerde ortak alan olarak kabul edilen yerlerdeki mülkiyet hakları da yine aynı kanundan doğmaktadır. Mülkiyet konusunda her kat malikinin yapıdaki hakkı ortak mülkiyet düzenlemelerine göre kabul edilmiştir.

Kat malikleri; sitelerde ortak alan olarak kabul edilen yerleri kullanabilir. Bu noktada aksi öne sürülmemişse her malikin arsa payı miktarında ortak alanlardan faydalanması söz konusu olur. Sözleşmede bir farklılık varsa ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na bir aykırılık da yoksa kullanım hakkı kat malikleri arasında farklı paylaştırılabilir.

World of FMS olarak sitelerde ortak alan kullanımına dair sizlere çözüm sunarken ortak yaşam konusundaki uyuşmazlıkları giderecek bir zemin hazırlıyoruz.

Site Yönetim Hizmetlerinde 5S Tekniği

Site yönetim hizmetlerinde 5S tekniği ile World of FMS tarafından profesyonel bir hizmet almak ister misiniz? Cevabınız evet ise doğru adrestesiniz. Firmamızın müşterilerine ek kaliteli hizmetler vermek adına kullandığı bu teknik ile profesyonel site yönetimi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

5S Tekniği Nedir?

5S tekniği güvenilir ve kaliteli bir çalışma ortamı yaratabilmek ve bu ortamın devamlılığını sağlayabilmek adına geliştirilmiş olan bir tekniktir. 5S yöntemi genel olarak iş hayatında performansın artırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle günümüzde en fazla tercih edilen teknikler arasında yer almaya başlamıştır.

5S tekniği 1950 yılında Japonya’da ortaya çıkmış olan bir tekniktir. Seiri, Seiton, SeisoSeiketsu ve Shitsuke kelimelerinden oluşan 5S tekniği firmalarda ki disiplinin en üst seviyeye çıkmasını sağlamak, gereksiz malzemelerin stok fazlalığı yapmasının önüne çekmek, çalışanların iş yerindeki verimliliğini artırmak, işgücünden kaynaklı israfı en aza indirmek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için ortaya çıkmıştır.

5S Sisteminin Faydaları Nelerdir?

5S tekniğinin üreticiler ve müşteriler açısından çeşitli faydaları vardır. Söz konusu faydaları genel olarak aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.

 • Makine arızalarının en aza indirilmesini sağlar.
 • Devamsızlığı azaltır
 • İsrafı azaltır.
 • Ayar zamanını en aza indirir.
 • İş güvenliğini maksimum seviyeye çıkartır.
 • Karlılık oranını arttırır
 • Çalışanların motivasyonlarını arttırır.
 • Maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Dönü zamanını düşürür.
 • Tam zamanında bir performans elde edilmesini sağlar.
 • Dağıtım performansını arttırır.
 • İsteklere karşı son derece hızlı bir tepki verilmesini sağlamaktadır.

5S Tekniği Nasıl Uygulanır?

5S tekniğinin uygulama adımları genel olarak aşağıdaki gibidir.

Ayıklama (Seiri)

Elinizde tutmak istediğiniz ve gereksiz olarak atmak istediğiniz şeyleri birbirinden ayırt etmeniz ve gerekli olanları da kullanım yoğunluğuna göre yerleştirmeniz gerekmektedir.

Düzenleme (Seiton)

Elinizde tutacağınız şeyleri kullanabilmek için düzenlemelisiniz.

Temizleme (Seiso)

Her şeyi temiz tutmak, her yeri süpürme bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdir.

Standartlaşma (Seiketsu)

İlk üç aşamada elde edilenlerin devamlılığını sağlamak için standartlaştırmalısınız. geri dönüşe imkan vermemelisiniz.

Disiplin (Shitketsu)

Doğru işlemlerin devamlılığının sağlanabilmesi için kalıcı bir alışkanlık elde edilmesi gerekmektedir. Bu elde edilen disiplin ile prosedürlere uyumun devamlılığı da sağlanmalıdır.

 

 

entegre tesis yönetimi

Entegre Tesis Yönetimi Hizmetlerinin Faydaları

 

Entegre tesis yönetimi , son yıllarda artan öneme sahip konulardan bir tanesi olurken söz konusu yönetimin ne tür avantajlar getireceği konusunda merak ön plandadır. Bu alanda yönetim hizmetlerinden faydalanmak ve daha kaliteli çözümlere kapı aralamak mümkündür. Peki, bir entegre tesisi yönetimi ile elde edeceğiniz avantajlar nelerdir? Gelin bu konuya daha yakından bir göz atalım! Bu sayede kusursuzluğu yakalamanıza kapı aralayalım.

İşletme ve kurumların tesisleşme konusundaki başarısı gün geçtikçe daha kapsamlı tesislerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle de entegre tesislerin yönetilmesi gittikçe daha değerli olur. Siz de entegre tesisinizin profesyonel bir şekilde yönetilmesini istiyorsanız mutlaka aşağıda sıraladığımız avantajlara bir göz atmalısınız.

Entegre Tesis Yönetimi

Entegre Tesis Yönetimi Giderleri Düşürür

Büyük çaplı tesislerin giderleri de büyük çaplıdır. Çünkü burada çalışan kişi sayısı ve gelen giderler oldukça fazladır. Bir de bu giderlere yönetsel açıdan yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkan masraflar eklenir. Bu durumda tesislerin maliyetleri arttıkça artar. Eğer maliyet açısından başarılı bir sonuca ulaşmak istiyorsanız entegre tesis yönetimi konusunda destek almalısınız. Zira tesis yönetimine ödeyeceğiniz ücret diğer giderlerinizle karşılaştırılamayacak derecede avantajlıdır.

Planlamayı Kolaylaştırır

Tesis yönetiminde profesyonel tercihlerden faydalanmak tesisler için alınabilecek en başarılı kararlardan bir tanesidir. Bu nedenle de planlamayı kolaylaştırmak adına mutlaka entegre tesis yönetimi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Planlama kolaylığı sağlamak adına World of FMS ayrıcalıklarından yararlanmalısınız. Bu sayede tesisinizde daha başarılı bir çözüm ortaya koymak mümkün olacaktır.

Verimliliği Arttırabilirsiniz

Entegre tesis yönetimi ile alakalı bilmeniz gereken en önemli detay hiç şüphesiz verimliliğin artacağıdır. Çünkü tesislerde yönetsel problemlerden kaynaklanarak ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak adına hem kaynak hem de bütçe harcanmaktadır. Bu da sorunların daha da çetrefil bir hal almasına neden olur.

WFMS ayrıcalıkları ile yönetsel açıdan başarıyı yakalamak sizin için mümkün! Kalite, yüksek standartlar ve en doğru çözümler için mutlaka bizimle iletişime geçmelisiniz. Yönetim konusunda başarıyı en yüksek standartlara taşırken beklentilerinizi de karşılamak bizim görevimiz. Size sadece harika bir çözüm için bize başvurmak kalacak.

Apartman ve Site Yöneticisi : Görevleri Nedir? Nasıl Seçilir?

Apartman ve site yöneticisi dediğimiz kişiler daima merak edilen ve sorgulanan kimselerdir. Yöneticinin ne iş yaptığı, nasıl seçildiği ve diğer bazı detaylar ile alakalı soru işaretlerini WFMS Yönetim olarak cevaplıyoruz! Kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderirken yönetim konusunda daha da bilgilenmenize olanak sağlıyoruz.

Site yöneticisi; kat malikleri arasından ya da dışarıdan atanan biri olabilir. Maksimum.3 kişilik bir kurulun yönetebileceği site ve apartmanlarda yönetici atanması mecburidir. Bu mecburiyetin temel şartı ise 8 ya da daha fazla bölümün varlığıdır. 8’den az dairenin olduğu yapılarda herhangi bir yönetici atama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Site Yöneticisi Nasıl Atanır?

Apartman yönetim işlemleriyle ilgilenen site yöneticisinin ataması site sakinleri tarafından gerçekleştirilir. Yapının tamamına bir kişi sahipse bu durumda yönetici doğal olarak yapının sahibidir. Ancak farklı kişilerin malikliği söz konusu olmuşsa çoğunluğun seçeceği kişi apartman yöneticisi olarak atanır.

Yönetici atamalarında ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda yetkili; yapının bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesi’dir. Mahkemeye bir kat malikinin başvuru yapması sonrasında mahkeme tarafından bir yönetici ataması yapılır. Mahkemece atanan bu yöneticinin seçimle gelen yöneticiden bir farkı yoktur. Bu yönetici atama gerçekleştikten sonra 6 ay boyunca değiştirilemez.

Yönetici olarak bir gerçek kişiye yönetim devri söz konusu değilse bu durumda site yönetim firması aracılığı ile yönetim işlemleri gerçekleşir. Böylelikle yönetim süreci daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir.

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Apartman yöneticilerinin görevleri genel hatları çizilen görevlerdir. Bu nedenle de aşağıda genel hatları çizilen görevlerin yerine getirilmesi şarttır.

 • Genel yönetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkulün sigorta işlemlerinin yapılması,
 • Site veya apartmanın genel temizliği, asansör bakımları ve diğer bütün sorunlarının çözülmesi,
 • Kat maliklerinin faydasını korumak adına gerekli önlemlerin alınması,
 • Yapı ile alakalı defterlerin tutulması ve ilgili belgelerin muhafaza edilmesi,
 • İşletme projelerinin yapılması ve hukuki süreçlerin takibi.

Gayrimenkulün kullanım durumu ve diğer özelliklerine göre site yöneticisinin rolü değişkenlik gösterebilir. Ancak her ne olursa olsun apartman yönetim işlerini üstlenen kişilerin genel huzuru ve sağlıklı bir yaşam ortamı tesisini oluşturması şarttır.