Tesis yönetimlerinde kalite çemberi, kalite kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması adına oluşturulmuş tartışma ortamıdır. Gönüllü ve küçük bir grup tarafından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları sayesinde kusursuz bir kalite elde etmek muhtemeldir.

Site Yönetiminde Kalite Çemberi

Kalite Çemberi Nedir?

Kalite çemberi sayısı üç ile on iki kişi arasında değişen bir topluluk tarafından oluşturulmaktadır. Bu topluluktaki her bireyin gönüllü olması çemberin özelliğini yansıtır. Ayda en az bir defa olmak üzere yaklaşık 1 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Toplantıların zaman bağlamında ne zaman gerçekleştirileceklerine sorunun kendisi belirleyicidir. Bu nedenle de kalite çemberi haftanın şu gününde gerçekleşir demek doğru olmaz.

Kalite çemberi üyelerinin aynı departmandan olması beklenirken bu çembere amirler yöneticilik yapar. Üyelerin aynı departmandan olmasına ek olarak farklı bir bakış açısı kazanmak adına bölge/departman dışı üyeler de içermektedir.

Kalite Çemberi Amacı Nedir?

Kalite çemberlerinin amacı kaliteden kaynaklanan problemlerin tanımlanması ve tanımlanan problemlere yönelik yeni çözümler geliştirilmesidir. Üstelik hedefe ulaşma noktasında kalite çemberinde bulunan üyelerin ilgili hedef ve amaçlar doğrultusunda eğitilmesi şarttır.

Eğitimlerin amacı fikirlerin ve uygulamaların başarıya ulaşmasıdır. Basit bir şekilde gerçekleştirilen bu eğitimlerin farklı kısımlardan oluştuğunu ifade edebiliriz. Aşağıda sıraladığımız aşamalar bir kalite çemberinde yer alması muhtemel kalite çemberi eğitimleridir.

  • Kalite Çemberlerine Giriş
  • Beyin Fırtınası
  • Veri Toplama ve Histogramlar
  • Sebep ve Sonuç Analizi
  • Pareto Analizi
  • Örnekleme ve Tabakalaşma
  • Kontrol Grafikleri
  • Sunum Teknikleri

Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yanı sıra yönetim desteğinin de sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü yukarıdan gelen bir destek olmadıkça aşağıdan kaliteyi sağlamak çok mümkün olmayacaktır.

Kalite Çemberi Önemi Nedir?

İşletme ve oluşumların kalite standartlarını arttırmak amacıyla tasarlanan bu çemberlerin son yıllarda önemi artmaktadır. Verimliliği sağlamanın yanında kaynakların etkin kullanımı da bu çember ile ilgili en değerli hususlardan bir tanesidir. O halde kalite konusunda dışarıdan destek sağlayarak kaynak harcamak yerine kaliteyi tesisin kendi iç dinamiklerinden yararlanarak ortaya koyması mümkündür.

Tesis yönetiminde kalite çemberi ile arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmak adına siz de yukarıdaki değerli detayları kullanmalısınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir