Site Yönetim Hizmetleri 2022 (Güncel)

Site yönetim hizmetleri, apartman ve site sakinlerinin huzurunu sağlamanın yanı sıra daha konforlu bir yaşam alanına kapı aralamak için tercih edilen en önemli seçeneklerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle modern yaşamın en özel çözümlerinden bir tanesi olan site yönetim hizmetleri sayesinde hem idari hem de operasyonel anlamda çok güçlü çözümlere başvurmak mümkündür. Siz de site yönetim hizmetleri çerçevesinde en ideal seçenekleri yakalamak adına aşağıda sunulan çözümlere daha yakından bir göz atabilirsiniz.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz;

Entegre Tesis Yönetim Nedir?

6 Şehirde Profesyonel Site ve Tesis Yönetim Hizmeti

Tesis Yönetim Şirketi ile Çalışmanız İçin 4 Sebep

İdari Açıdan Site Yönetim Hizmetleri

İdari açıdan yönetim hizmeti, sitedeki genel işleyişin ele alınması ve düzenin sağlanması adına tercih edilen çözümlerdir. Bu çerçevede genel düzenle ilgili bütün ihtiyaçlara cevap verilmektedir.

Yönetici ve İdari Personel Hizmetleri

Site yönetimi ile alakalı operasyonların sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlarken bunu görevlendirdiğimiz yöneticilerle destekliyoruz. Böylelikle daha kaliteli bir yönetim hizmetinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz.

Hukuki Danışmanlık

Site ve apartmanla alakalı hukuki bütün konularda danışmanlık gerçekleştirerek gerekli adımların atılmasını sağlıyoruz. Hukuki zorunlulukları yerine getirirken daha kaliteli bir yaşam standardı sunmayı da hedefliyoruz.

Muhasebe Hizmetleri

Site yönetimi ile alakalı mali hususları ele alarak başarılı bir yönetim sürecine kapı aralıyoruz. Böylelikle aidat takibi ile gelir – gider planlaması gibi çok özel hizmetleri sizlerle buluşturuyoruz.

Operasyonel Site Yönetim Hizmetleri

Operasyonel site yönetim hizmetleri, çeşitli personelin görevlendirilmesi ile bahse konu ihtiyaca cevap verilmesi anlamı taşır. Bu çerçevede sunulan pek çok çözüm bulunmaktadır.

Temizlik Hizmetleri

Apartman ve sitede ortak alanlarla alakalı kullanım sırasında ortaya çıkan kirliliği gidermek site yönetiminin görevidir. Bu sorumluluk doğrultusunda görevlendirilen temizlik personeli ile ortak kullanım alanlarının daha sağlıklı ve hijyenik olması amaçlanmaktadır.

Özel Güvenlik Hizmetleri

Güvenliği sağlayacak olan çözümlerden biri olarak sertifikalı ve eğitimli özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi yapılmaktadır. Özel güvenlik hizmetleri güvenlik konusunda başarılı ve çözüm odaklı bir hizmet için görev alır.

Teknik Bakım Hizmetleri

Konut ya da tesislerde görülen teknik problemlerin üstesinden gelmek adına teknik bakım ve onarım personeline ihtiyaç vardır. Bu personel ihtiyaç doğrultusunda çözüm üretir. Üstelik eğitimli ve sertifikalı personelle karşılanan bu hizmetle teknik sorunlar kısa sürede çözülmüş olur.

Peyzaj Hizmetleri

Çevre düzenlemesi bir site yönetimi için olmazsa olmazlardandır. Peyzaj çözümleri hizmet verilen sitenin düzenli ve kaliteli bir şekilde yönetildiğini kanıtlar. Böylelikle çevrenin konforlu bir alana dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Çevre mühendisi ve peyzaj uzmanları sayesinde bütün ihtiyaçlar karşılanır.

Atık Yönetim Hizmetleri

Atık yönetimi; hijyeni sağlamak ve kaliteli bir yaşam alanı ortaya çıkarmak adına görevlendirilen personelle çöp toplama başta olmak üzere bütün sorumlulukların tamamlanmasıdır.

World of FMS ile sağlıklı bir yaşam alanına kapı aralayabilirsiniz. Üstelik site yönetim hizmetleri sayesinde daha kaliteli bir sonuca da ulaşabilirsiniz.

Site Yönetimi İçin Önemli Mali Belgeler

Site yönetimi için önemli mali belgeler, yönetimin denetim kurulu ve site sakinlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına gerekli hususlar arasında kabul edilmektedir. Bu çerçevede mali belgelerin düzenlenmesi ve sürecin titiz bir şekilde devamlılığının sağlanması adına hareket etmek gerekir. World of FMS olarak mali belgeler ile alakalı ideal çözümlerle buluşmanızı sağlıyoruz.

Site yönetimi, sorumluluklarını yerine getirmek ve site sakinlerinin konforunu sağlamak adına çalışmalar yapar. Bu çerçevede mali belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin sorunsuz bir şekilde kaydedilmesi gerekliliği üzerinde durur. Finansal şeffaflığı sağlamak adına gerekli bir çözüm olan mali belge kaydını yapan site yönetimleri ile kusursuz sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Site yönetimi için önemli mali belgeler, yönetimin denetim kurulu ve site sakinlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına gerekli hususlar arasında kabul edilmektedir.

Site Yönetimi Tarafından Kaydedilen Mali Belgeler

Mali belge kavramı çok geniş anlam ifade edilebilecek bir konudur. Bu çerçevede mali belge ile anlatılmak istenenin ve site yönetiminin bu noktadaki sorumluluklarını değerlendirmek gerekir. Aşağıda site yönetiminin düzenlemesi gereken mali belgeleri inceleyebilirsiniz.

Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter ve Bilanço Defteri

Bu defterler muhasebe ve mali müşavirlik süreçleri ile alakalı bütün çözümleri hukuki bir çerçeveye oturtmak adına önemlidir. Söz konusu belge ve defterlerin tutulmaması durumunda site yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemiş kabul edilmesi söz konusu olur. Yukarıda adı geçen belgelerin yanı sıra site yönetimi tarafından alınan hizmetler de kaydedilmelidir. Üstelik yapılan ödemelere yönelik belgelerin tamamı da muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde bu harcamaları belgelendirememe nedeniyle muhasebeleştirme söz konusu olmayacaktır.

Site Yönetimi için Mali Süreçler Nasıl Gerçekleşir?

Profesyonel site yönetimlerinin amacı öncelikle site sakinlerinin huzur ve refahıdır. Buna ek olarak finansal, idari ve güvenlik gibi süreçler de dikkatli bir şekilde kontrol edilmektedir. Mali belgeleri toplamak, muhafaza etmek ve ilgili kuruma ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle ciddi soru işaretleri ortaya çıkar.

World of FMS olarak sorumluluklarımızı yerine getirirken beklentileri en iyi şekilde karşılayacak çözümlere odaklanıyoruz. Bu sayede hem mali belgeler hem de diğer çözümlere yönelik çalışmalara imza atıyoruz. O halde siz de kalite odaklı bir çözüm geliştirmek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazılara da göz atmak isteyebilirsiniz;
Denetim Kurulu ve Denetçilerin Görevleri Nelerdir?
Site Yönetimi Tutulması Gereken Defterler
Site Yönetimi SGK Yükümlülükleri

sitelerde ortak alan

Tesis ve Site Yönetmeliği Sık Sorulan Sorular

Tesis ve site yönetmeliği; son dönemde insan yaşamına giriş yapan önemli olgulardan bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir konu olan tesis ve site yönetmeliği ile alakalı siz de soru işaretlerine sahipseniz World of FMS olarak hazırladığımız bu rehberde bütün soru işaretlerinize cevap bulabileceksiniz.

Site Yönetmeliği Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Site yönetmeliği, ortak yaşam alanlarının daha düzenli ve yaşanılası olması adına tercih edilen kurallar bütünüdür. Kanuna ve teamüllere uygun bir şekilde hazırlanması gereken site yönetmeliği hem yönetim organları hem de diğer organlarla alakalı düzenlemeler içerir. Ayrıca site yönetmeliği ortak alanlar ve genel düzen ile alakalı çözümler sunarak beklentilerinize cevap verecek bir yaklaşım sağlar.


Toplu yaşam alanlarında ortak alan kullanım hakları, gürültü yönetmeliği ve evcil hayvan bakım kuralları Kat Mülkiyeti Kanunu’na ters düşmeyecek şekilde site yönetmeliği tarafında detaylandırılır.

Ortak Alan Kullanımı

Ortak alan kullanımı, apartman yönetmeliği uyarınca düzenlenen ve bütün sakinlerin kullanımına açık alandaki uygulamalarla alakalıdır. Site sakinlerinin ortak yaşam alanı olarak da kabul edilebilecek olan ortak alanların kullanımında kurallara uymak gerekir. Aksi takdirde kurallara aykırı davranan kişi ya da kişilerin uyarılması şarttır. Ortak alanı işgale kadar götüren site sakinlerinin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalması da muhtemeldir. Tüm bu detaylar apartman yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Hiçbir site sakinin bu kurallardan muaf tutulması söz konusu olmaz.

Ortak Alan Kullanımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Gürültü Yönetmeliği ve Site Yönetmeliği

Gürültü yönetmeliği, apartman sakinlerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri adına uygulamaya konmuş bir yönetmeliktir. Bu çerçevede gürültünün belirli sınırlar içerisinde kalması gerekir. Gürültü düzeyi, yatak odası için 35 dB seviyesindedir. Öte yandan bu seviye oturma odası için 60 dB’dir. Bu sınırların aşılması para cezasına neden olabilmektedir. Üstelik gürültü yönetmeliğini gece ihlal edenler için cezanın 2 katına çıkması söz konusu olur.

Gürültü Yönetmeliği Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Yönetmeliğe Göre Evcil Hayvan Bakımı

Apartman ve sitelerde evcil hayvan bakımının mümkün olup olmayacağı apartman ve site yönetmeliğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de ‘apartmanda evcil hayvan beslenemez’ genellemesi yapmak çok da doğru değildir. Bu nedenle yaşadığınız apartman ya da sitenin yönetmeliğine bakarak evcil hayvan besleyip beslemeyeceğinize karar vermelisiniz. Aksi takdirde farkında olmadan tesis ve site yönetmeliğine aykırı davranabilirsiniz.

Apartman ve Sitelerde Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Diğer tüm sorularınız için info@fmsyonetim.com.tr adresine mail atabilir veyahut 0850 346 5075 nolu çağrı merkezimizden bizleri arayabilirsiniz.

6 Şehirde Profesyonel Site ve Tesis Yönetim Hizmeti

Site ve tesis yönetim hizmetleri, insan yaşamında çok özel bir role sahip süreçlerdir. World of FMS olarak site ve tesis yönetiminde profesyonelliği ön planda tutarken insan yaşamına konfor ve kalite katmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken tecrübe, kalite ve memnuniyet ilkelerini göz ardı etmiyoruz.

World of FMS Site ve Tesis Yönetim Şirketi

World of FMS, 2010 yılında City in City markası ile tesis ve site yönetim süreçlerinde yer almaya başlamış güçlü bir markadır. Firmamız başarılı çalışmalarını markalaşma süreciyle desteklemiştir. Üstelik 2016 yılında FMS Hizmet Yönetim AŞ çatısı altında çözüm sunmaya başlamıştır.

Kurumsallaşma süreciyle sadece insanların yaşadıkları alanları dönüştürmekle kalmamıştır. Özellikle de havalimanı, şehir hastanesi ve çok sayıda yaşam alanıyla ‘Mutlu Müşteri’ ilkesini ön plana çıkarmayı başarmıştır. 6 farklı şehirde bölge ofisi kuran ve bu ofislerde güçlü çözümler sunan World of FMS, Türkiye çapında bir çözüm ortağı olmuştur.

Ankara’da Tesis ve Site Yönetiminde 10 Yıl

World of FMS  Ankara merkezli bir site ve tesis yönetim firması olarak kurulmuştur. Bu yönüyle Ankara’da pek çok alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Karum AVM, YDA Center ve İncek Vista AVM gibi alanların yanı sıra Ankara’da bulunan pek çok konut projesinde de yer alır. İnsan yaşamına değer katan yaklaşımı çerçevesinde hareket eden anlayışıyla çok yönlü hizmetlerini sunar.

İstanbul Operasyonumuz Büyüyor

World of FMS olarak sektörel anlamda büyümeye devam ederken hizmet sahamızı da genişletiyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da başarılı işlere imza atıyoruz. Metro Garden AVM gibi önemli girişimlerin yanı sıra çok sayıda konut projesinde yer aldık. Böylelikle yönetim kalitemizi hissettirdik.

Bursa, Isparta, Balıkesir ve Muğla’da da World of FMS Tesis ve Site Yönetim

World of FMS; Türkiye’nin en önemli şehirlerinde hizmet sağlayan bir çözüm ortağıdır. Üstelik gerek AVM gerekse de konut projeleriyle çözüm üretir. İhtiyaç odaklı yaklaşımları ve beklentilere cevap veren anlayışıyla hareket eder.

Siz de profesyonel bir yaklaşımla site ve tesis yönetiminden faydalanmak ister misiniz? O halde World of FMS ile iletişime geçmenin tam zamanı!

ısıtma sistemi bakım

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği, merkezi ısınmanın bulunduğu sitelerde gider paylaşımının adilce yapılması adına düzenlenmiştir. 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında bu konuda düzenlenen yönetmelikle ısı kontrolü ve pay ölçer sisteminin kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Enerji verimliliğini sağlamak adına da gerekli olan bu konu pek çok site sakininin kafasını karıştırmaktadır.

Isınma ihtiyacının çok yoğun olduğu Türkiye’de sitelerin önemli bir kısmı merkezi ısıtma sistemleri kullanır. Bu sistemlerin zaman zaman ‘Haksızlık’ algısı yarattığı bilinmektedir. Ancak giderlerin paylaşılması bir yönetmelik ışığında gerçekleştirildiğinden ısınma ve sıcak su giderleriyle alakalı kusursuz bir sistem inşa edilmeye çalışılmıştır.

Merkezi ısıtma Sistemleri Yönetmeliği Kapsamı

Türkiye’de yapıların merkezi ısıtma ile ısınması durumunda ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları kullanmaları şarttır. Bu kurala uymayan projelerin onaylanması söz konusu değildir. Hangi yapılarda merkezi ısıtma sistemi kullanılacağına dair karar kat malikleri tarafından verilmektedir.

2000 m2’ye kadar olan binalarda merkezi sistemin ferdi ısınma sistemine dönüştürülmesi için oy çokluğu yeterlidir. Ancak 2000 m2 ve üzeri kullanım alanına sahip binalarda ise ferdi ısınmaya dönmek için oybirliği aranmaktadır. Söz konusu dönüşümde ortaya çıkacak olan giderlerin arsa payına göre malikler arasından bölüştürülmesi söz konusudur.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamındaki yapılarda TS EN 215 standardına uygun termostatik radyatör vanası kullanılmaktadır. Yönetmelik kapsamında bağımsız bölümlerin asgari 15°C olması gerekmektedir. Bu dereceden daha düşük olan alanlar için ‘Isı Farkı Cezası’ ödenmektedir.

Isıtma Sistemleri Yönetmeliğine Göre Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Daha verimli bir için kullanılan merkezi ısınma sistemlerinde giderler ısı ölçer ile değerlendirilmektedir. Ücretlendirme yapılırken ortak ve bağımsız kullanım alanları için oransal hesaplama yapılmaktadır. Toplam giderin %30’u ortak ısınma şeklinde bölüştürülürken %70’lik kısmı da bireysel/bağımsız ısınma şeklindedir.

Ücretlendirme konusunda bina sahibi, bina yönetim kurulu ya da ölçüm şirketleri tarafından ölçümler yapılmaktadır. Böylelikle elde edilen veriler ışığında ücretlerin 3 gün boyunca binanın ilan panosunda asılması gereklidir.

Merkezi Isıtma Sistemleri Yönetmeliği kapsamında kusursuz bir ısınma çözümü için World of FMS ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

toplantı plaza

Site Yönetim Kurulu Nasıl Seçilir?

Site yönetim kurulu; sitedeki finansal, yönetsel ve hukuki süreçleri kontrol eden kurula denir. En az 2 kişiden oluşan ve amacı site içerisinde daha kaliteli bir yaşam sağlamak olan yönetim kurulunun seçimiyle alakalı düzenlemeler yönetmeliklerle sağlanmıştır. Bu kapsamda bir apartman ya da site yönetim kurulunun kurallara uygun bir şekilde seçilmesi gerekir.

Site Yönetimi Seçimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen seçim süreçlerinin bu yönetmeliğe uymaması geçersizlikle sonuçlanmaktadır. Peki, site yönetimlerinin hukuki sorun olmaksızın seçimi nasıl gerçekleştirilmelidir?

Site Yönetim Kurulu Seçim Süreci

Yeni yaşam alanlarında ya da uzun süredir kullanılan sitelerde seçim yapılarak yönetimin belirlenmesi sağlanmaktadır. Yeni yapılarda ilk toplantıda mevcut bir yönetimin olduğu yapılarda ise 2 yılda 1 şeklinde seçim yapılmalıdır. Kat maliklerinin katıldığı toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 gün içerisinde planlanmaktadır.

İkinci toplantıda kişi sayısına bakılmaksızın toplantıya katılanlar arasından çoğunluğu elde edenler yönetime seçilmiş olur. Seçimde elde edilen sonuç bir karar örneği hazırlanarak genel kurul karar defterine işlenmelidir. Seçimin gerçekleşeceği toplantıda yönetimi, kat malikleri arasından geçici olarak belirlenen bir başkan yapar.

Seçimin tamamlanması sonrasında site yönetim kurulu seçimiyle alakalı karar örneği bina sakinlerinin görebileceği bir yere asılmalıdır. Bu sayede toplantıya katılmayanların da seçim sonucundan haberdar olmaları sağlanır.

Yönetim Kurulu Seçimde Vekaletle Oy Kullanmak

Sitenin 2 yıllık yönetim kadrosunu belirleyecek seçime bazı kat maliklerinin katılamaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda site yönetim kurulu seçimi için vekalet verilebilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenen bu vekaletin düzenlenmesi için vekil atayacak kat malikinin el yazısıyla bir vekaletname hazırlaması ve imzalaması yeterlidir.

World of FMS olarak yaşam alanlarınıza değer katacak çözümler geliştiriyoruz. Bunu yaparken site yönetimiyle alakalı seçim süreçlerinde de sizlere danışmanlık sağlıyoruz. Uzun yıllardır site yönetimi ve danışmanlığı yapan World of FMS tecrübesinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle hukuki prosedürleri yerine getirebilirsiniz. Ayrıca site yönetiminde de kaliteli sonuçları yakalayabilirsiniz. Siz de site yönetim kurulu seçimi gerçekleştirecekseniz profesyonel destek alarak seçimle alakalı kaliteli bir çözüme ulaşabilirsiniz.

site yönetim genel kurul toplantısı, kadın ve erkek, el sıkışma

Site ve Tesislerde Genel Kurul Toplantısı Nasıl Yapılır?

Yaşadığımız apartman veya sitedeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik oluşturulan yönetimin dayanağı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’dur. İlgili kanunun beşinci bölümünde site yönetimin nasıl oluşturulacağına dair detaylı bilgilere yer verilirken genel kurul toplantısı zamanı, anlaşmazlıklarda takip edilmesi gereken yollar da bildiriliyor. Bu yazımızda kanunda geçen “site yönetiminin kurulması” adlı bölümü mercek altına alıyoruz.

Bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz;

Apartman ve Site Yönetmeliği Nedir, Nasıl Hazırlanır?

genel kurul, toplantı masası, bilgisayar, toplantı ekibi

Site ve Tesis Genel Kurulu Nasıl Oluşturulur?

Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından site genel kurulunun nasıl oluşturulacağı ve yöneticinin seçimine dair detaylar paylaşılıyor. 34.maddede yöneticinin tek bir kişi olması veya yönetim kurulu tarafından atanması hususlarına değinilirken ayrıca bir yöneticinin seçilememesi durumunda, sulh hukuk mahkemesine müracaat şartlarına da yer veriliyor. İlgili maddede yöneticinin defter tutmasından, genel yönetim işlerini yürütmesine ve belgelerin saklanmasına kadar bir dizi vazifeleri de tart ediliyor.

Bir apartman veya sitede genel kurul olması için en az sekiz bağımsız bölümün yer alması önemli bir şarttır. Eğer apartmandaki tüm daireler tek bir kişi üzerine kayıtlıysa apartman yöneticisi mülk sahibi olmak durumunda. Genel kurulda yönetici seçimindeki diğer bir şartsa yönetici adayının yüzde 50 + 1 almasıdır. Seçilen yönetici 2 yıl görevine devam edebilir ve üste üste istediği kadar seçilme hakkına sahiptir.

Genel Kurul Toplantısı Kimlerden Oluşur?

Apartman veya sitede oturan kiracılar, genel kurul toplantısına katılamaz ve yönetici seçiminde oy kullanmaz. Dolayısıyla yönetimin oluşturulması için toplanan genel kurulda kat maliklerinin yer alması gerekir. Eğer çoğunluğu sağlayacak şekilde toplantı yeter sayısına ulaşılmazsa genel kurul toplantısında yönetici seçilemez ve önemli kararlara imza atılamaz.

Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Genel kurul toplantısıyla ilgili takvime yönetim planında yer verilebilir. Ancak yeni yönetici seçecek olan ve bu nedenle herhangi bir yönetim planı henüz bulunmayan sitelerde ilgili kanunun öngördüğü her senenin ilk ayında genel kurul toplantısı için bir araya gelinir hükmü uygulanabilir. Yönetici seçiminden sonra yeni bir tarih belirlenebilir veya kanunda yer alan takvimde toplantı yapılmaya devam edilebilir.

 

Olası Hırsızlık Durumunda Güvenlik Firmasının Sorumlulukları Nelerdir?

Hırsızlık durumunda güvenlik firmasının sorumlulukları hizmet alıcıların en çok merak edilen konulardan bir tanesidir.  Siz de özel güvenlik firmalarının hizmet sunduğu bir sitede yaşıyor veyahut tesisin işletmecisi iseniz hırsızlık durumlarında güvenlik firmasına karşı haklarınızı bilmelisiniz. WFMS, güvenlik hizmetleri ile sizlere konforlu bir yaşam alanı sunarken aynı zamanda sorumluluklarının da bilincindedir. Siz de güvenlik firmasının sorumlulukları çerçevesinde haklarınızı öğrenmek adına bu rehberi incelemelisiniz.

Özel güvenlik, size güven duygusunu hissettiren bir unsurdur. Zira hırsızlık ve diğer olumsuz durumlara yönelik güvenlik firmalarının önleyici bir güç olduğundan söz etmek gerekir. Güvenlik firmaları hırsızlığa engel olmayı arzu etse de zaman zaman bu istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Peki, bu durumda güvenlik firmasının sorumluluğu nedir?

W FMS Güvenlik bir çok büyük projede olası hırsızlık ve istenmeyen durumlara karşı kalifiye personeli ile nöbettedir.
W FMS Güvenlik bir çok büyük projede olası hırsızlık ve istenmeyen durumlara karşı kalifiye personeli ile nöbettedir.

Hırsızlık ve Güvenlik Firmasının Sorumlulukları

Hırsızlık durumunda suçun kimin ihmali nedeniyle ortaya çıktığı güvenlik firmasının sorumlulukları bakımından önemlidir. Bu nedenle de bir güvenlik firmasının hırsızlıktan sorumlu tutulabilmesi adına belli başlı şartlar bulunmaktadır. Söz konusu şartlar ve açılacak tazminat davasında yetkili mahkemenin takdiri sorumluluğun kimde olacağını ortaya koyar. İşte güvenlik firmasının sorumlulukları ve hırsızlıkla ilgili durumlar!

 • Hırsızlığın gerçekleştiği saat,
 • Hırsızlıkla alakalı güvenlik firmasının ihmali,
 • Hırsızlığın gerçekleştiği mahallin sahibinin ihmali,
 • Hırsızlıkla ilgili kanıtlar.

Tüm bu unsurlar dikkate alınarak sorumlunun kim olduğu saptanabilmektediir. Nitekim hırsızlık; güvenlik firmasının hizmet verdiği saatlerde ve güvenlik ekiplerinin ihmali neticesinde ortaya çıkmışsa tazminat söz konusu olabilir. Tazminat ve mağduriyetin giderilmesi konusunda tercih edilecek olan dava sürecinde sorumlu tespit edilmektedir.

Güvenlik Firması Hangi Önlemleri Alır?

Bir site ya da apartmanda oturan bireylerin güvenlik firmasının sorumluluğu kapsamında belli başlı güvenlik önlemleri alması gerekir. Güvenlik kamerası, güvenlik personeli ve diğer bazı fiziksel önlemlerin alınması güvenlik firmasının sorumlulukları arasındadır. Öte yandan güvenlik firmalarının güvenlik sistemlerini de güncel tutması sorumluluklarından kabul edilmektedir.

W FMS Güvenlik; hizmetleri sayesinde site sakinlerinin huzurlu bir yaşama ulaşmasını sağlar. Bu kapsamda amaç hem güvenliği sağlamak hem de hırsızlık ve diğer olumsuzluklara engel olmaktır. Güvenlik hizmetleri çerçevesinde 7/24 güvenlik çözümlerinden de faydalanmanız mümkündür. Nasıl bir hizmet alacağınızı ve alacağınız hizmetin kapsamını bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Entegre Tesislerde Acil Eylem Planı Hazırlanması ve Önemi

Acil eylem planları; yangın, doğal afet ve diğer felaketlere karşı can – mal güvenliğini korunması amacıyla oluşturulmaktadır. Entegre tesisler, ürünlerin her aşamasının gerçekleştiği alanlar olduğundan burada ortaya çıkacak afetlerin yaratacağı riskler de fazladır. Bu nedenle de acil eylem planları oluşturmak ve bu planlara uygun bir şekilde hareket etmek gerekmektedir.

Acil Eylem Planı Nedir?

Acil eylem planı, 6331 sayılı Kanun kapsamında mutlaka düzenlenmesi gereken planlardır. İşverene ve çalışana çok ciddi sorumlulukları yükleyen planın hazırlanmaması halinde maddi yaptırımların söz konusu olacağından söz edilebilir. Tüm riskleri göze alarak gerçekleştirilmesi gereken bu planların amacı can ve malı korumaktır. Amacı maddi yaptırımlardan kurtulmak olan planların çok faydalı çözümler sunmayacağını söylemek gerekir.

Acil eylem planı mutlaka hazırlanması gereken bir plandır.

Acil Eylem Planı Nasıl Hazırlanmaktadır?

Eylem planlarının hem işveren hem de çalışanlar açısından değeri büyük olurken bu planları doğru bir şekilde hazırlamak gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan sonuç beklentilere cevap vermeyecektir. Entegre tesislerde uygulanacak acil eylem planları şu aşamalarla hazırlanır.

 • Entegre tesiste görülmesi muhtemel acil durumlar belirlenmektedir,
 • Acil durumların neden olacağı etkileri en aza indirmek adına önlem ve uygulamalar saptanır,
 • Olası bir acil durumda kimlerin hangi görevlerde olacağına karar verilir,
 • Acil duruma müdahale ve acil durumda tahliye planlaması yapılır,
 • Doküman ve belgeler hazırlanır,
 • Tatbikat ile eylem planının başarısı ölçülür.

Profesyonel bir şekilde hazırlanan eylem planları afet durumlarında can ve mal kayıplarının en büyük tedbiridir.

Entegre Tesislerde Acil Durum Planı Hazırlanmasının Önemi Nedir?

Acil durum planlarının önemine vurgu yaparken can ve mal kaybı daima ilk sıradadır. Bunun yanı sıra olası bir afette insanların nasıl davranacaklarını öğrenmeleri de mümkün olur. Hem bireysel hem de toplumsal bir kazanım olan söz konusu durum kriz yönetiminde başarılı olmayı sağlar.

Entegre tesislerin tam anlamıyla başarısını sağlayacak olan acil durum planlarının zaman zaman yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut planı etkileyecek değişimlerin ortaya çıkması halinde değişim gereklidir. Bunun yanı sıra az riskliden çok riskliye göre sıralanan iş yerlerinde 2 yılda 1, 4 yılda 1 ve 6 yılda 1 şeklindeki aralıklarla planı yenilemek şarttır. World of FMS ile bu planlar hakkında daha profesyonel çözümler üretebilirsiniz.

Tesis Yönetimlerinde Kalite Çemberi ve Önemi

Tesis yönetimlerinde kalite çemberi, kalite kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması adına oluşturulmuş tartışma ortamıdır. Gönüllü ve küçük bir grup tarafından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları sayesinde kusursuz bir kalite elde etmek muhtemeldir.

Site Yönetiminde Kalite Çemberi

Kalite Çemberi Nedir?

Kalite çemberi sayısı üç ile on iki kişi arasında değişen bir topluluk tarafından oluşturulmaktadır. Bu topluluktaki her bireyin gönüllü olması çemberin özelliğini yansıtır. Ayda en az bir defa olmak üzere yaklaşık 1 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Toplantıların zaman bağlamında ne zaman gerçekleştirileceklerine sorunun kendisi belirleyicidir. Bu nedenle de kalite çemberi haftanın şu gününde gerçekleşir demek doğru olmaz.

Kalite çemberi üyelerinin aynı departmandan olması beklenirken bu çembere amirler yöneticilik yapar. Üyelerin aynı departmandan olmasına ek olarak farklı bir bakış açısı kazanmak adına bölge/departman dışı üyeler de içermektedir.

Kalite Çemberi Amacı Nedir?

Kalite çemberlerinin amacı kaliteden kaynaklanan problemlerin tanımlanması ve tanımlanan problemlere yönelik yeni çözümler geliştirilmesidir. Üstelik hedefe ulaşma noktasında kalite çemberinde bulunan üyelerin ilgili hedef ve amaçlar doğrultusunda eğitilmesi şarttır.

Eğitimlerin amacı fikirlerin ve uygulamaların başarıya ulaşmasıdır. Basit bir şekilde gerçekleştirilen bu eğitimlerin farklı kısımlardan oluştuğunu ifade edebiliriz. Aşağıda sıraladığımız aşamalar bir kalite çemberinde yer alması muhtemel kalite çemberi eğitimleridir.

 • Kalite Çemberlerine Giriş
 • Beyin Fırtınası
 • Veri Toplama ve Histogramlar
 • Sebep ve Sonuç Analizi
 • Pareto Analizi
 • Örnekleme ve Tabakalaşma
 • Kontrol Grafikleri
 • Sunum Teknikleri

Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yanı sıra yönetim desteğinin de sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü yukarıdan gelen bir destek olmadıkça aşağıdan kaliteyi sağlamak çok mümkün olmayacaktır.

Kalite Çemberi Önemi Nedir?

İşletme ve oluşumların kalite standartlarını arttırmak amacıyla tasarlanan bu çemberlerin son yıllarda önemi artmaktadır. Verimliliği sağlamanın yanında kaynakların etkin kullanımı da bu çember ile ilgili en değerli hususlardan bir tanesidir. O halde kalite konusunda dışarıdan destek sağlayarak kaynak harcamak yerine kaliteyi tesisin kendi iç dinamiklerinden yararlanarak ortaya koyması mümkündür.

Tesis yönetiminde kalite çemberi ile arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmak adına siz de yukarıdaki değerli detayları kullanmalısınız.