Profesyonel Site Yönetimi Nedir? 2022 Güncel

Modern dünyanın en önemli sonuçlarından biri olan kentleşme nedeniyle artan nüfus, insanları toplu konutlarda yaşamalarına neden oluyor. Bu bağlamda insanlar kent yaşamlarında kentleşme adı verilen olgu kavramında birlikte yaşayacağı alanları doldurmaktadır. Bu gibi yerlerin en sık karşılaşılan sistemi ise sitelerdir. Sitelerin  profesyonel site yönetimi ile disiplinli ve koordine olmuş kurumsal iş ahlakına sahip disiplinli ve deneyimli ekipler tarafından operasyonel faaliyetleri nizam içersinde yürüten bir organizasyon şeklidir.

Site yönetimi dışarıdan bakıldığında kolay ve zahmetsiz bir iş olarak görülse de, tüm site içi ve apartman yönetimi gibi kavramları inceleyerek gerektiği zaman revize ederek yöneten bir aerodinamik yapıdır.

World of FMS - Profesyonel Site Yönetimi ve Entegre Tesis Yönetimi
World of FMS – Profesyonel Site Yönetimi ve Entegre Tesis Yönetimi

Site yönetimi işleyişi farklı işlerde çalışan ya da bu işi meslek olarak benimseyemeyen insanlar tarafından yapıldığında birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle profesyonel site yönetimi kavramı, kentsel yaşamın etik mekanizmasını oluşturmaktadır. Profesyonel site yönetimi firması seçmek bu nedenle önemli bir karardır. Ankara profesyonel site yönetimi konusunda ülkemizde ileri seviyede olan kentlerden biridir. İstanbul profesyonel site yönetimi de yine Ankara gibi bu alanda ciddi firmaları barındıran bir şehirdir.

Profesyonel Site Yönetimi Kavramı Nedir?

Profesyonel site yönetimi kavramı objektif iş vizyonunu benimsemiş, hukukun üstünlüğünü ele alan ve insan kaynaklarında düzenleme ve çağdaş toplumlar ihtiyacına yönelik çalışan bir hizmet anlayışını benimsemektir. Site yönetimi ücretleri yönetilecek olan sitenin büyüklüğü, konumu, kat sayısı gibi çeşitli faktörler nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Buna göre profesyonel site kuralları kısaca;

 • Bina yönetimini 634 sayılı kat mülkiyeti kanun ve yasa uyarınca yöneten,
 • Kişilere dil, din, ırk gözetmeksizin eşit hizmet ve anlayışı benimseyen,
 • Komşular arası ilişkiyi ve ortak yaşam alanlarını düzenleyen,
 • Apartmana yönelik eksiklikleri, ihtiyaçları yerinde benimseyen,
 • Daire sahipleri ya da komşular arasındaki anlaşmazlığı gidermeye yönelik çalışan,
 • Site ve apartman içerisinde yapılması planlanan ya da yapılacak olan projeler için finansmanı yöneten,
 • İdari ve mali disiplini sağlayan
 • Aidat ve ortak giderlerin toplanmasından sorumlu,
 • Gerektiğinde site içerisinde eskiyen, değişmesi gereken yerlerin tadilatlarını tespit eden ve onaran,
 • Tüm bu işlerin hukuki sürecini yöneten iş hukuku üstünlüğü bilinci ile hareket eden hizmet faaliyetlerinin tümüdür.

Profesyonel site yönetimi hakkında merak ettiğiniz sorulara www.fmsyonetim.com adresinden detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

sitelerde ortak alan

Tesis ve Site Yönetmeliği Sık Sorulan Sorular

Tesis ve site yönetmeliği; son dönemde insan yaşamına giriş yapan önemli olgulardan bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir konu olan tesis ve site yönetmeliği ile alakalı siz de soru işaretlerine sahipseniz World of FMS olarak hazırladığımız bu rehberde bütün soru işaretlerinize cevap bulabileceksiniz.

Site Yönetmeliği Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Site yönetmeliği, ortak yaşam alanlarının daha düzenli ve yaşanılası olması adına tercih edilen kurallar bütünüdür. Kanuna ve teamüllere uygun bir şekilde hazırlanması gereken site yönetmeliği hem yönetim organları hem de diğer organlarla alakalı düzenlemeler içerir. Ayrıca site yönetmeliği ortak alanlar ve genel düzen ile alakalı çözümler sunarak beklentilerinize cevap verecek bir yaklaşım sağlar.


Toplu yaşam alanlarında ortak alan kullanım hakları, gürültü yönetmeliği ve evcil hayvan bakım kuralları Kat Mülkiyeti Kanunu’na ters düşmeyecek şekilde site yönetmeliği tarafında detaylandırılır.

Ortak Alan Kullanımı

Ortak alan kullanımı, apartman yönetmeliği uyarınca düzenlenen ve bütün sakinlerin kullanımına açık alandaki uygulamalarla alakalıdır. Site sakinlerinin ortak yaşam alanı olarak da kabul edilebilecek olan ortak alanların kullanımında kurallara uymak gerekir. Aksi takdirde kurallara aykırı davranan kişi ya da kişilerin uyarılması şarttır. Ortak alanı işgale kadar götüren site sakinlerinin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalması da muhtemeldir. Tüm bu detaylar apartman yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Hiçbir site sakinin bu kurallardan muaf tutulması söz konusu olmaz.

Ortak Alan Kullanımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Gürültü Yönetmeliği ve Site Yönetmeliği

Gürültü yönetmeliği, apartman sakinlerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri adına uygulamaya konmuş bir yönetmeliktir. Bu çerçevede gürültünün belirli sınırlar içerisinde kalması gerekir. Gürültü düzeyi, yatak odası için 35 dB seviyesindedir. Öte yandan bu seviye oturma odası için 60 dB’dir. Bu sınırların aşılması para cezasına neden olabilmektedir. Üstelik gürültü yönetmeliğini gece ihlal edenler için cezanın 2 katına çıkması söz konusu olur.

Gürültü Yönetmeliği Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Yönetmeliğe Göre Evcil Hayvan Bakımı

Apartman ve sitelerde evcil hayvan bakımının mümkün olup olmayacağı apartman ve site yönetmeliğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de ‘apartmanda evcil hayvan beslenemez’ genellemesi yapmak çok da doğru değildir. Bu nedenle yaşadığınız apartman ya da sitenin yönetmeliğine bakarak evcil hayvan besleyip beslemeyeceğinize karar vermelisiniz. Aksi takdirde farkında olmadan tesis ve site yönetmeliğine aykırı davranabilirsiniz.

Apartman ve Sitelerde Evcil Hayvan Bakımı Hakkında Bu Yazılara da Göz Atabilirsiniz;

Diğer tüm sorularınız için info@fmsyonetim.com.tr adresine mail atabilir veyahut 0850 346 5075 nolu çağrı merkezimizden bizleri arayabilirsiniz.

site ortak alan

Tesis ve Sitelerde Ortak Alan İşgali

Tesis ve sitelerde ortak alan işgali kat malikleri arasında sorunlara neden olan hususlardan bir tanesidir. Bu noktada hem kat maliklerinin hem de yönetimin tesis ve sitelerle alakalı ortak alan kullanımına yönelik bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. World of FMS olarak hem ortak alan işgali hem de ortak alan kavramı ile ilgili merak ettiğiniz her detayı sizlerle paylaşıyoruz.

Sitelerde Ortak Alan Kavramı

Ortak alan, ana gayrimenkulün maliklere ait olan bağımsız bölümler dışındaki ortak kullanıma açık alanlardır. Bütün kat maliklerinin üzerinde hak sahibi olduğu ve mülkiyet payına göre paylaşımın söz konusu olduğu alanlardır. Kullanımın kısıtlanmasının söz konusu olmadığı bu tip alanların çizgileri bazen belli değildir. Bu nedenle de ortak alan işgaline söz konusu olan alanları tek tek sıralamak gerekmektedir.

Ortak alan, ana gayrimenkulün maliklere ait olan bağımsız bölümler dışındaki ortak kullanıma açık alanlardır.

Ortak Alanlar Hangileridir?

Ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Bu çerçevede bir apartman ya da sitenin ortak alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Temel ve Ana Duvarlar,
 • Tavan ve Tabanlar,
 • Avlu,
 • Giriş Kapıları
 • Antre,
 • Merdivenler,
 • Asansör,
 • Koridorlar,
 • Kapıcı Dairesi,
 • Kalorifer Dairesi,
 • Sığınak,
 • Açık ve Kapalı Otopark,
 • Çamaşırlık,
 • Elektrik ve Su Saatleri için ayrılan kısımlar.

Tüm bu alanlar ortaktır ve kat maliklerinin kullanımına açıktır.

Site Sakinlerinin Ortak Alan Kullanım Hakkı Ortak Alan İşgali Durumunda Ne Yapmalı?

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 16’ya göre ortak alanların kullanılmasında ana taşınmazın ortağı olan malikler arsa payları miktarınca maliktirler. Bu kapsamda bir kat malikinin diğer kat malikini kullanımdan menetmesi söz konusu olamaz. Kat maliklerinin bir ortak alanı kullandırmak adına karar alması için oy birliği şartı vardır. Aksi durumlarda ortak alan işgali söz konusu olur.

Kat maliklerinin bir kısmının ortak alan işgali yapması durumunda tazminat talebiyle dava açılamaz. Ancak söz konusu durumun ortaya çıkması halinde yazılı ihtarname ile ilgilinin uyarılması gerekmektedir. İhtara rağmen bir işlem gerçekleştirilmemişse Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılması mümkündür. Kat maliklerinin tamamının davaya taraf olarak eklenmesi ile ortak alan işgali sonlandırılabilmektedir. Bu kapsamda ortak alanın önceki haline getirilmesi de sağlanabilir.

havuz bakımı nasıl yapılır

Havuz Bakımı ve Havuz İlaçlama Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Havuz bakımı, havuz bulunan site ve yaşam alanlarında oldukça değerli konulardan bir tanesi olur. Siz de site ya da evinizde bulunan havuzunuzun kaliteli bir şekilde temizlenmesi ve bakımının yapılmasını istiyor olabilirsiniz. Bu durumda cevaplamanız gereken temel soru havuz bakımı nasıl yapılır olacaktır.

Havuz Bakımı Nasıl Yapılır?
Havuz bakımı genellikle yaz aylarında havuzun çok tercih edildiği dönemlerde gerçekleştirilir. Bu nedenle de havuz bakımı yapımının yaklaştığı dönemlerde bakım ve temizlik işlemleri ile alakalı detaylar daha da önem kazanır. Siz de sitenizde ya da yaşam alanınızda bulunan havuzun temizliğini yapmak/yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki detaylara bir göz atabilirsiniz.

Havuz bakımı ve ilaçlamaları düzenli aralıklar ile yapılması gereken bir önemli bir husustur.

 • Suyun temizliğini sağlamak için öncelikle çöktürücü uygulamasına başvurmak gerekir. Bu konuda suyun pH değerine çok dikkat etmek gerekir. Suyu pH değeri 6,8 ile 7,2 arasında olmalıdır. Çöktürücü uygulaması kapsamında suyun 4 saat dinlendirilmesi sonrasında havuzun yaklaşık 8 saat kullanılmaması gerekir. Çöktürücü uygulaması sırasında miktarı doğru planlamak oldukça değerlidir.
 • Şok klorlama uygulaması ile gerçekleştirilecek havuz bakımı kapsamında suyun pH değerinin 7,0 ile 7,4 aralığında olması gerekmektedir.
 • Suyun şoklama ile bakımının yapılması sonrasında ölçümlerinin yapılması yerine 12 saat bekledikten sonra ölçüm yapmak daha doğru sonuçlar verecektir.
 • Havuz bakımı sırasında gerçekleştirilecek olan kimyasal uygulamalarını art arda yapmak yerine 4’er saat arayla gerçekleştirmek gerekmektedir.
 • Havuz bakımında kullanılan stabilizer miktarı arttıkça klorun dezenfekte etme gücü de azalır. Bu nedenle stabilizer miktarına önem vermek gerekir.
 • Havuz bakımı kapsamında kimyasal ilave işlemleri gerçekleştirilecekse havuzda yüzücü olmamasına önem verilmelidir. Aksi takdirde istenmeyen durumların ortaya çıkması muhtemeldir.

Havuz Bakımı Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır?

Havuz bakımı ile alakalı en önemli konu temizlik ve bakım aralığıdır. Havuzun yaz sezonu öncesinde en az 1 defa iyice temizlenmesi gerekir. Öte yandan havuz kullanımı devam ederken suyun kalitesini stabil tutmak adına da haftalık ya da 10 günde 1 olmak üzere bakımlar yapılmalıdır. Havuz suyunun kalitesi yüzme performansını ve sağlığı doğrudan etkilediğinden havuz bakımına büyük önem verilmelidir.

Havuz bakımı konusunda profesyonel çözümler sunan World of FMS ile daha sağlıklı ve hijyenik bir yüzme deneyimi mümkün!

Profesyonel Site ve Tesis Yönetiminde İSG Uygulamaları

 

Profesyonel site ve tesis yönetiminde İSG uygulamaları World of FMS’nin olarak üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri. Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre apartman site yönetimi az tehlikeli iş yerleri olarak görülmektedir. 01.07.2016 tarihine ertelenen bu karar, 2017 yılından bu yana yürürlüktedir.

Bina, apartman ve sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği apartman ve sitelerin yönetimlerinin yükümlülükleri ve görevlerinin artması nedeni ile hizmet sağlayan bir firma ile anlaşmak genel olarak kat malikleri açısından değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda son zamanlarda yönetmeliklerin artması ve çıkarılan kanun gereğinde uygulanması gerekli olan risk analizi raporunun hazırlanması gibi durumlar söz konusudur.

Profesyonel Site ve Tesis Yönetiminde İSG Uygulamaları

İSG Uygulamaları Nedir?

İSG uygulamaları iş ortamında güvenli ve sağlıklı bir çalışma koşullarının oluşturulması, iş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için gerçekleştirilen uygulamalar olarak ifade edilebilir. Çalışan bireylerin hayatlarını tehlikeye sokan, ekonomiye zarar veren, sağlığı tehdit eden durumlardan korunması iş yerlerinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda İSG organizasyonunun nasıl olması gerektiğini ve yönetimin hangi sorumluluklara sahip olduğunu detaylı bir şekilde inceleyebiliriz.

İSG Organizasyonu Nasıl Olmalı?

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde başarılı elde edilebilmesi için yönetimin kararlılığı son derece hayati bir öneme sahiptir. İSG uygulaması sistemlerinin kurulması, korunması, anlaşılarak benimsenmesi için yönetimin bazı kararları vermesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun nasıl olması gerektiğini genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Yapılan iş ile ilgili çeşitli detaylara hakim olunması gerekmektedir.
 • Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ait bir deneyimin de olması gerekmektedir.
 • Çalışma alanlarında güvenliğin tehlikeye girebileceği ihmallerinin ortaya kaldırılması gerekmektedir.
 • İş güvenliği eğitimlerinin verimli bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sitelerde çalışan pek çok personel vardır. Söz konusu personellerin güvenliğinin sağlanması için İSG uygulamalarının profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde site görevlisi, yönetici gibi çeşitli bireylerin çalışmalar sırasında çeşitli riskler ile karşılaşabilmeleri mümkündür. Siz de site yönetiminde İSG uygulamaları için profesyonel bir destek arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Koronavirüs Sebebiyle Ertelenen Site Yönetimi Genel Kurullarında Bunlara Dikkat Edin

Koronavirüs sebebiyle insan yaşamında görülen zorlukların zaman zaman site yönetimi için toplanan site genel kurulu toplantılarını da etkilediği görülmektedir. İnsanların bir araya gelmesinin çok ciddi bir risk olduğu pandemi süresince apartman yönetimi için genel kurul toplanması riskle kabul edilir. Peki, toplanması gerekli olan site genel kurulu öncesi ve sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Site Genel Kurulu ve COVID-19 Önlemleri

COVID-19, temas ile bulaşan ve insanların yaşamını ciddi manada etkileyen sorunlardan bir tanesidir. Kapalı mekanlarda bir araya gelmenin oldukça riskli olduğu bir ortamda genel kurul mutlaka gerçekleştirilecekse önlemlerin maksimum seviyede olması şarttır. Tam da bu noktada alınması gereken önlemleri sizler için derledik!

 • Toplantı öncesinde toplantının gerçekleşeceği mekânın hava alması gerekir,

 • Oturma düzeni minimim 1,5 metre mesafe kuralına uyularak planlanmalıdır,

 • Site sakinlerinin her daireyi temsilen 1 kişi olacak şekilde toplantıya katılmaları talep edilmelidir,

 • Toplantıya katılacak olan her üyenin maskeli olmasına özen gösterilmeli maskesi olmayan üyelerin mekâna alınmaması gerekir,

 • Toplantı sırasında maske çıkarılmamalıdır,

 • Masalara ya da herkesin ulaşabileceği yere dezenfektan yerleştirilmelidir,

 • İmza ya da kalem gerektiren uygulamalarda her üyenin kendi kalemini kullanmasına özen gösterilmelidir.

Yukarıdaki önlemler alındığı takdirde site genel kurulu sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Sonraki Site Yönetim Toplantıları için Önlemler

Site yönetimi için toplanan üyelerin düzenli aralıklarla bir araya gelmesi gerekir. Bu anlamda önlemlerin sonraki toplantılar için de alınması gerekir. WFMS Yönetim olarak sizlerin sağlığını maksimum derecede önemsiyoruz. Toplantıların olabildiğince sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlıyoruz. Özellikle sonraki toplantıların çok gerekli olmadıkça sık gerçekleşmemesine odaklanıyoruz.

Toplantıların mümkün ise online gerçekleştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede üyelerin sağlığını ön planda tutuyoruz. Site genel kurulunda alınan kararların ilanını da yine hijyen ve sağlık koşullarını göz ardı etmeden ilan etmeye gayret gösteriyoruz. Tüm süreci başarılı bir şekilde sonuçlandırmak adına var gücümüzle çalışırken üyelerden gelen taleplere de kulak asıyoruz.

Site yönetimi ve apartman yönetimi için tercihiniz WFMS Yönetim’den yana olsun!