Geçici Yönetim Kurulu; kişiler kat mülkiyeti aldıklarında ve kat mülkiyeti aldıkları yaşam alanı henüz yeni bir yapılaşma göstermiş ise mevcut tesiste esas yönetim kurulu oluşturulana kadar yönetimi düzenleyen ve sağlayan kuruluştur. Kurulun görevleri; kat mülkiyeti kanunu maddeleri gereğince, henüz temsilciler kurulunun oluşturulamayacağı toplu yaşam alanlarında geçici olarak yönetimi sağlamak, kanunlara uygun bir site yönetimi yapmak ve kat maliklerinin huzurunu sağlamaktır. Esas yönetim kurulunun başlangıçta oluşturulması zordur çünkü henüz yeni yeni bir yerleşim söz konusudur. Kişiler henüz yeni kat mülkiyeti alırlar ya da kendi mülklerini kiraya verirler. Bu süre boyunca oturmuş bir düzen oluşturulana kadar geçici yönetim işleri devralır.

Geçici Yönetim Nasıl Oluşturulur?

Geçici yönetim kurulunun toplu konutlarda oluşturulmasının en büyük şartı, müteahhit tarafından yönetim planında önceden belirtilmiş olmasıdır. Şayet, yönetim planında geçici yönetim kurulu ile ilgili bir ibare bulunmuyorsa, müteahhit ya da arsa sahipleri tarafından geçici bir yönetim kurulu oluşturulması mümkün olmamaktadır.

Olay şu şekilde işlemektedir: yer sahibi, arsasına tesis, rezidans ve benzeri toplu olarak yaşanılacak konutlar inşa ettirmek ister ve bir müteahhit ile anlaşır. Müteahhit, inşa süresini takip eder ve yönetim planı oluşturma görevi de müteahhitte aittir. Geçici yönetim kurulu ile ilgili maddeleri müteahhit belirleyerek yönetim planı içerisinde yer verir. Geçici yönetimin önemini bilen yer sahipleri, bu noktada olaya el atarak kendilerine de geçici yönetim kurulunda yer verebilirler.

Geçici Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi Ne Kadardır?

Geçici yönetim kurulu, yönetim planında verilen süre boyunca devamlılığını sürdürebilmektedir ancak bazı önemli noktalar mevcuttur. Bu noktaları bilmek, kat maliklerinin ileride haklarını savunmalarına olanak tanır.

Kat mülkiyeti kanunu maddeleri gereğince, geçici yönetim kurulu görev süresi en fazla 10 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Yönetim planında 10 yıldan fazla bir süre bu konuya ayrılamaz. Bu hususta dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise yönetim planında belirtilen sürenin dolması gerekliliği olmadığıdır. Geçici yönetim, iskân alınana kadar ve iskân alındıktan sonra takip eden 1 yıl içerisinde görevi bırakmak durumundadır.

Örneğin, geçici yönetimin 7 yıl olarak belirtildiği bir yönetim planına sahip yeni yapılandırılmış bir sitede, 3. Yıl oturma izni çıktıysa görev başında bulunan geçici yönetim en fazla 4. Yıla kadar görevde kalabilir. Daha sonra Kat Mülkiyeti Kanunda belirtildiği üzere yönetim, kat mülkiyetine sahip kişilerce oluşturulmalıdır. Geçici yönetimin 7 yılı doldurma zorunluluğu yoktur. Kat sahipleri bunu bilmedikleri taktirde, aslında onların olması gereken yönetim hakkını zamanında elde edemeyebilirler.

Geçici Yönetim Kimler Tarafından Oluşturulur?

Geçici yönetim, müteahhit firmanın ya da bu firmaların anlaştığı World of FMS gibi büyük şirketlerin hazırladığı yönetim planında geçen ilkelere göre hazırlanmaktadır. Müteahhit firma geçici yönetimi kendi elinde tutabildiği gibi, bu durumdan haberdar olan arsa sahipleri de kendilerine yönetimde pay ayrılmasını isterler. World of FMS, tesisinizin geçici yönetim kurulunda yönetici ve idari personel sağladığı gibi toplantı planlaması gibi yönetime katkı sağlayacak hizmetler de vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir